De rødgrønne partiene leder massivt på meningsmålingene drøyt to måneder før stortingsvalget. Den sittende regjeringen ser ut til å gå på en kjempesmell der småpartiene Venstre og KrF ligger an til å falle under sperregrensen.

Heller ikke Høyre er i form og sklir ned på 20 prosent oppslutning. Med Fremskrittspartiet nede på ti prosent, kan det gå mot et historisk dårlig valg for borgerlig side.

Rødgrønt sprik

På rødgrønn side er det først og fremst Senterpartiet som har vind i seilene, mens Arbeiderpartiet fortsatt sliter på nedre del av 20-tallet i oppslutning. På ytre venstre fløy har Rødt og SV betydelig fremgang, der Rødt på målingene ligger an til å komme over sperregrensen.

Også MDG kan komme over sperregrensen, selv om fremgangen ser ut til å ha stoppet opp i partiets toppfylke Oslo.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Et svakt arbeiderparti er dermed i skvis mellom Senterpartiet på den ene siden og en radikal blokk bestående av SV, Rødt og MDG på den andre. Dermed er rødgrønn side delt i tre noenlunde like store deler mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og de tre radikale småpartiene. Spriket mellom disse tre gruppene er stort.

Får vi en reversregjering?

Det som derimot synes sikkert er at det ikke blir noen rødgrønn regjering uten Senterpartiet. Senterpartiet har gjort det klart at det bare er aktuelt å regjere sammen med Arbeiderpartiet, og det blir etter alt å dømme en mindretallsregjering. Vedum er lansert som statsministerkandidat i konkurranse med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Hvilken politikk kommer så en Sp-Ap regjering å føre? Det har vært nesten kjemisk fritt for nye ideer. Det eneste har vært noe babbel fra Arbeiderpartiet om en tillitsreform, men hva det i praksis vil innebære er høyst uklart. Alt som sies koker ned til motstand mot den sittende regjeringen uten at noen nye ideer egentlig lanseres.

Les også: Med Støres selskap blir det «vanlige folks tur» til å ta regningen

Fra Vedum er det derimot ett ord som sies både på innpust og utpust – reversering. Alt skal reverseres dersom han kommer til makten. Alle reformer den sittende regjeringen har gjennomført har Senterpartiet vært imot og vil reversere. Også resten av rødgrønn side vil reversere mye, men for Arbeiderpartiet er det mest kutt i skatter og avgifter som skal i revers.

Vi ligger an til å få en reversregjering.

La oss fylle ut tippekupongen

Da den blåblå regjeringen tiltrådte i 2013 la Fremskrittspartiet frem en lang liste over mer eller mindre tullete forbud som skulle oppheves. Ikke mange av forbudene ble opphevet. Det meste ble stoppet av Venstre og KrF.

Les også: De nye taperne og vinnerne i arbeidslivet

Får vi en Sp-Ap regjering etter valget i høst, så får vi en regjering i samme situasjon som Høyre-Frp regjeringen i 2013. En toparti mindretallsregjering. Senterpartiet inntar Fremskrittspartiets rolle. Denne gangen er det ikke forbud som skal oppheves, men reformer og politikk som skal reverseres.

Kommer det til å gå noe bedre for Senterpartiet i regjering? Nedenfor er 12 saker partiet har ønsket å reversere satt opp. La oss tippe hvordan det går.

Kamptips

Hvordan kommer det så til å gå med alle reverseringskampene til Senterpartiet? Vi tar en gjennomgang med kamptips.

Kommunereformen: Senterpartiet har aldri ønsket noen kommunereform som Solbergregjeringen har gjennomført. Partiet varslet omkamp allerede i 2017. Denne saken er tapt for partiet og omkampen er nok stilltiende gitt opp allerede.

Tips: Her blir det ingen reversering

Regionreformen: Regionreformen der antall fylker ble redusert fra 19 til 11 møtte særlig stor motstand i Finnmark og Viken. Her vil partiet ha reversering. I Viken har nok mye av futten gått ut av saken. I Finnmark kan Alta, den folkerikeste kommunen, torpedere oppløsning ved å melde overgang til Troms. Det er en tapt sak for Vedum & co dette også.

Tips: Reversering lykkes ikke

Politireformen: Denne reformen, som regjeringen har forsøkt å markedsføre som en nærpolitireform, har medført sammenslåing av politidistrikter og massiv nedleggelse av lensmannskontorer. Dette håper Senterpartiet å reversere. Men reformen er allerede gjennomført. Kommer neppe til å gå Vedums vei dette heller.

Tips: Ingen reversering

Jernbanereformen: Regjeringen har også gjennomført omfattende reform av jernbanesektoren som blant annet innebærer at persontrafikken settes ut på anbud. Også Arbeiderpartiet er imot reformen, men den er vedtatt og Norge slutter seg til EUs fjerde jernbanepakke. Ny regjering kan muligens forsinke gjennomføringen, men ikke stoppe den.

Tips: Lykkes ikke å reversere dette heller

EØS-avtalen: Senterpartiet har aldri akseptert EØS-avtalen. Nei til EØS har stått på partiets program helt fra 1990-tallet, men uten å lykkes med noen reversering.

Tips: Ingen reversering, det blir seier til EØS-tilhengerne denne gangen også

ACER: Tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, ACER, ble vedtatt av Stortinget i 2018. Kritikerne mener dette gir høyere strømpriser og mindre norsk kontroll. Senterpartiet vil reversere.

Tips: Som all annen EU-tilpasning blir heller ikke dette reversert

Nullutslippssoner: Nylig vedtok Stortinget å åpne for forbudssoner for bensin- og dieselbiler i byer som klimapolitisk tiltak. Senterpartiet vil reversere. For klimaet er nullutslippssoner mest symbolpolitikk, og saken er viktig bare for MDG.

Tips: God sjanse for at dette symbolpolitiske vedtaket blir reversert

Flytting av NRK: NRK skal flytte fra Marienlyst, men ikke til Grorud slik Senterpartiet vil. Senterpartiet vil bruke tvang for å reversere slik at NRK må flytte til Grorud.

Tips: Slaget er tapt for Sp, altså ingen reversering

Flytting av Ullevål sykehus: Ullevål Sykehus er vedtatt flyttet til ny lokalisering ved Rikshospitalet. Dette er et kjempeprosjekt med mange muligheter for utsettelser, hestehandler og mellomløsninger, selv om noe må gjøres med dagens Ullevål. Motstanden mot flytting er betydelig.

Tips: Delvis reversering

Les flere meninger fra Norsk debatt

Sentralisering: Kamp mot sentralisering er Senterpartiets varemerke. Men sentralisering har skjedd over hele verden de siste 200 årene uten at noen har klart å snu det noe sted. Det klarer ikke Vedum & co denne gangen heller.

Tips: Ingen reversering

Tvangssammenslåtte kommunerReversering av kommunereformen er et håpløst slag. Derfor konsentrerer Sp seg nå om å oppløse tvangssammenslåtte kommuner. Men sammenslåingen er gjennomført og det går seg til i mange av kommunene. Kan likevel bli en oppløsning eller to.

Tips: Delvis reversering

Stans i salget av fossilbiler: Stortinget har vedtatt en klar målsetning om at det ikke skal selges nye bensin- og dieselbiler etter 2025. Men utbyggingen av ladestasjoner henger langt etter, og lite tyder på at dette blir godt løst de neste fire årene. Derfor blir det neppe full stans i salget av bensin- og dieselbiler i 2025.

Tips: Dette lykkes Senterpartiet å reversere

Les flere meninger fra Kjell-Magne Rystad