Gå til sidens hovedinnhold

Medmennesker, ikke ideer, Olufsen-Mehus

Så langt er det rundt 1700 personer som har valgt å bytte juridisk kjønn de siste 40 år. Jeg klarer ikke se det som en trussel.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I et innlegg her i Nettavisen innleder Truls Olufsen-Mehus med at utgangspunktet er at mennesker har like høy verdi, men at ikke alle ideer er like gode.

Det kan vi enes om. Men når Olufsen-Mehus i forlengelsen av denne kloke setningen, bruker den til å feilinformere og i tillegg fremstille medmennesker som en «lite god idé», da er det grunn til å si stopp.

Les Olufsen-Mehus sitt innlegg her: Pride: Det handler ikke om kjærlighet lenger

Det er ingen trussel

I innlegget bruker Olufsen-Mehus mye tid på å beskrive den medisinske tilstanden kjønnsdysfori som en ideologisk kamp og dårlig idé, som bryter ned verdier og faktabasert vitenskap.

Dette gjør han selv om han vet at WHO etter grundige vurderinger anerkjenner kjønnsdysfori som en medisinsk tilstand som sorterer under definisjonen seksuell helse.

Det er et skittent triks i debattsammenheng å definere en gruppe medmennesker som definitivt er her og lever sammen med oss, som noe som kun er en fiksjon, og attpåtil en dårlig fiksjon.

For meg er det respekten for individet som er det ideologiske grunnfestet. Ikke legning eller seksuell orientering slik Olufsen-Mehus synes å legge til grunn.

I tillegg velger han å anse dette som en trussel. For hver og en av oss spiller det ingen rolle hvordan en transperson ønsker å bli oppfattet.

Jeg blir ikke mindre mann av at Alf Johanne opplever seg som kvinne, eller Kristian født som Christine oppfatter seg som mann. En kvinne blir heller ikke mindre kvinne av at den samme Alf Johanne ønsker å bli sett på som en kvinne – eller noe midt imellom. I respekt for individet skal vi se personen som den vedkommende oppfatter seg selv som.

Så langt er det rundt 1700 personer som har valgt å bytte juridisk kjønn de siste 40 år. Jeg klarer ikke se det som en trussel.

Det er bred deltagelse i Pride

Mye av innlegget referer til Foreningen FRI sine politiske standpunkter, og hvordan de jobber for å fremme disse. Foreningen FRI er som alle andre interesseorganisasjoner bidragsytere til vårt samfunn, til meningsutvekslinger og søker å oppnå støtte til sine standpunkter. Det er ikke en trussel, det er demokrati.

Der Olufsen-Mehus bommer stygt er når han gjentagende ganger hevder Foreningen FRI eier Prideflagget. Det unike med Prideflagget er at det er ingen som eier det eller har rettigheter knyttet til flagget. Der skiller det seg helt klart fra flagget til for eksempel Frelsesarmeen.

Det er heller ikke slik at deltagelse på Pride betyr tilslutning til alle FRIs standpunkter. Den svært brede deltagelsen, både i de politiske og temabaserte seminarene, som PrideHouse, viser at spennvidden i standpunkter er like stor som i samfunnet ellers. Bredden og deltagelsen i PridePark viser det samme.

Les mer fra Norsk debatt her

Det er som med markeringer på kvinnedagen: Du må ikke tilslutte deg alle standpunktene til Kvinnegruppa Ottar for å delta i markeringene.

Som en kuriositet: Olufsen-Mehus trekker frem tredje kjønnskategori som eksempel på esktremiteten. Hverken Tyskland, Island, Danmark eller Canada har falt fra hverandre selv om de har innført former for tre kjønn.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken