Da Ap kom til makta i 2015 uttalte byrådsleder Raymond Johansen stolthet over Osloskolen. Tidligere skolebyråd fra Ap, Tone Tellevik Dahl sa de hadde kommet til «dekket bord.»

At Oma i Nettavisen 29. april nå forsøker å omskrive historien, er derfor uredelig. At hun attpåtil forsøker å skjønnmale utviklingen i Osloskolen, er direkte oppsiktsvekkende. Nå er det på tide at Ap lytter til varslene fra fagfolk i Osloskolen og tar ansvar.

Dette er saken: Høyre roper «ulv, ulv!»

Det er selvsagt ingen som påstår at alt går dårlig i Osloskolen. Osloskolen har med Høyre ved roret bygget opp en organisasjon med faglig dyktighet i alle ledd, og et sterkt fokus på elevenes grunnleggende ferdigheter.

De samme elevene som Oma påstår jukset på nasjonale prøver for 10 år siden, fullfører nå videregående skole i rekordantall, fordi de har gode grunnleggende ferdigheter i bunn.

Men det er utviklingen som er svært bekymringsfull, særlig på barneskolen.

Utviklingen går feil vei

Aps, MDGs og SVs omlegging av Osloskolen har ført til fravær av ledelse og dårligere oppfølging av nesten 200 skoler.

Etter at Arbeiderpartiet abdiserte i skolepolitikken og lot SVs Inga Marthe Thorkildsen ta over, har støttefunksjonene blitt bygget ned, og skolene blir ikke lenger spurt om, eller fulgt opp, på de faglige resultatene. Det er større forskjeller mellom skolene.

Kartleggingsprøvene avdekker at flere første- til tredjeklassinger i Oslo henger etter i lesing og regning, og at andelen elever som sliter i samme elevkull øker de første årene. Dette var før en pandemi som vi vet har slått hardt ut hos de som trenger det mest.

At utviklingen går feil vei på barneskolen viser også nasjonale prøver i femte klasse. Det er ikke bare langt flere elever på det laveste mestringsnivået. Det er langt færre elever som er på det høyeste mestringsnivået.

Hvordan forklarer Oma det? Har Osloskolen plutselig begynt å frita de flinkeste elevene fra å gjennomføre nasjonale prøver?

Fravær av bekymring

Skolelederforbundet uttrykker bekymring over manglende fokus på lesing, skriving og regning. Volden mot lærere har femdoblet seg under byrådets vakt, og det samme gjør mobbingen blant syvendeklassinger.

Mobbeombudet og Elevombudet sendte nylig et omfattende bekymringsbrev om at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter og at Oslo har et uforsvarlig system for å sikre elevenes .

Man skulle tro at slike tilstander ville gjøre Oma bekymret, men nei.

I stedet kommer Oma ned oppsiktsvekkende påstander som hun ikke kan dokumentere. Når Oma anklager skoleledere og dyktige lærere i Osloskolen for å «jukse» på nasjonale prøver, så hadde det vært fint om hun hadde dokumentasjon på dette.

Det har hun selvsagt ikke.

Oma viser videre til at Oslo har fått over 900 flere lærere, men glemmer å nevne at det er Høyre og regjeringen som bevilget pengene da vi innførte lærernormen. Nasjonalt har Høyre sørget for at 40 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning og lærertettheten har ikke vært høyere på over et tiår.

Det nyter også Osloskolen godt av.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Under pandemien har lærere og andre ansatte jobbet knallhardt for å gi elevene tilbudet de har krav på. Desto mer uheldig er det at skolene ikke får den støtten de trenger, og at Osloskolen ikke lenger har en faglig sterk skoleeier som følger opp.

I stedet foreslår byrådet å kutte 450 millioner i skolen de neste fire årene. Rektorer ved flere skoler har uttalt at de driver skole på kanten av hva som er forsvarlig.

Reformen av Osloskolen er en politisk villet reform av Arbeiderpartiet og SV. Osloskolens viktigste suksessfaktorer og nøkkelfunksjoner er blitt borte. Protestoppsigelser, økte direktørlønninger og et byråd som nedprioriterer skole kan bli den nye hverdagen der du bor.

Høyre vil gjenreise Osloskolen

Fokuset på de grunnleggende ferdighetene i Osloskolen må tilbake etter at byrådet fjernet det i 2015. Skolene må få den nødvendige oppfølgingen og hjelpen de trenger.

Det samme gjelder elevene. Elevene trenger ikke kjøttfrie måltider på skolene, men en god lærer og god undervisning.

Mens byrådet er opptatt av å tåkelegge bekymringene i Osloskolen og overse rop fra fagfolk som er bekymret for retningen, ønsker vi å gjenreise Osloskolen til å bli Europas beste skole.