Gå til sidens hovedinnhold

Meningsmålingen vi moderate har fryktet: Ildrødt

I en normalsituasjon ville en økning av det samlede skattetrykket være uklokt. I en pandemisituasjon ville det være absurd.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Norge er blant verdens likeste land.

Vi ønsker at alle skal gis muligheten til å lykkes gjennom å sikre alle både like muligheter og gode forutsetninger. Velferdsstaten sørger for at nøkkelgoder som utdanning og helsetjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Gjennom gode støtteordninger, stabile forsikringsordninger og et rikt utbygd tjenestetilbud gis alle nordmenn et fundament for et godt liv.

Denne samfunnsmodellen har tjent oss godt, og må bevares.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forut for den borgerlige valgseieren i 2013 hadde en samlet venstreside konkludert med at rosene ville visne, velferdsstaten forvitre, og fuglene slutte å synge dersom Erna Solberg ville bli statsminister.

En rask titt ut av vinduet er nok til å konstatere at fuglene fortsatt synger. Stadig høyere, faktisk, ettersom pandemihåndteringen har vært god, og verdiskapningen i næringslivet på vei opp igjen.

Mye av det vi setter pris på med vår norske modell er det tverrpolitisk enighet om. Alle partiene på Stortinget, ulike aktører fra både sivil- og privat sektor samt organisasjonslivet for øvrig har bidratt til utformingen. Konstruksjonen står fjellstøtt uansett regjering.

Skattepolitikken er det derimot ingen enighet om.

Det rødeste Storting noensinne

I forrige uke ble det lansert en meningsmåling alle vi som definerer oss som politisk moderate har fryktet. Ap, Sp og SV var på den målingen avhengig av enten Rødt eller MDG for å oppnå flertall i Stortinget.

Et slikt stortingsflertall ville resultere i det rødeste Storting i manns minne, og føre med seg den mest radikale regjering i landets historie.

Vi vet ikke nøyaktig hvilken politikk et slikt flertall ville ført, utover at den ville vært radikal. Sannsynligvis ville det bety stein i skoene til både oljebransjen og et samlet distriktsnæringsliv, som er opptatt av veiutbygging for å sikre varetransporten.

En ting kan vi imidlertid med sikkerhet slå fast: Et slikt flertall ville prioritert en betydelig økning av skatter- og avgifter.

Les også: Kode rød for ansvarlighet i norsk journalistikk

Hvor mye partiene det er snakk om ønsker å øke skattene varierer. Spennet er vel et sted mellom et par milliarder til tretti-førti milliarder. Med MDG og/eller Rødt på vippen ville imidlertid tyngdepunktet ligge klart til venstre, hvilket øker sannsynligheten for at den skatteregningen som kan bli sendt til velgerne kan bli betydelig.

Økte skatter vil føre til at det skapes færre trygge og lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, som ironisk nok er det vi trenger mer av for å finansiere morgendagens velferd – velferd de samme partiene lover i både bøtter og spann. Økte skatter vil gjøre det vanskeligere for det eksisterende næringslivet å hente kapital til nye prosjekter, ansette flere arbeidstakere, og tørre å satse på ny innovasjon og kompetanse.

Støres skattekammer

Tar vi et overblikk over norsk økonomi er det ingenting som tilsier at analysen skal være: Det er for lite kapital på private hender, for lite på statens hender. Sammenliknet med de fleste andre land, for eksempel Sverige, er det mangel på investeringsvennlig privat kapital til å finansiere nye industriprosjekter, og det er et reelt problem i en tid hvor det snakkes mye om behovet for nye grønne industriprosjekter.

Hva annet de økte skattene skal gjøre enn å øke Støres skattkammer, slik at vi kan bruke masse skattepenger på dyre velferdsløfter som gratis tannlegebehandling til alle og gratis skolefrukt, er det ikke godt å forstå.

Venstresiden er så opptatt av å bekjempe rikdom, at de fullstendig glemmer at det er norske menn og kvinner i næringslivet som skaper de verdiene som finansierer skoler, sykehus og pensjoner.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Høyre går til valg på en skatte- og næringspolitikk som ønsker å gi norske bedrifter stabile vekstvilkår i årene fremover. Dette er ekstra viktig i år, all den tid norsk økonomi fortsatt sliter med korona-ettervirkninger. Det siste vi bør gjøre nå er å pålegge næringslivet en større skatteregning som gjør det vanskeligere å ansette de mange som kommer til å ha behov for en arbeidsplass i årene fremover.

Det skal alltid lønne seg å jobbe. Så mye som mulig bør forbli i skattebetalernes egne lommer, og i bedriftene selv, slik at de kan investere i flere arbeidsplasser.

De bør ikke stues inn i Støres skattkammer.

Kommentarer til denne saken