Gå til sidens hovedinnhold

Mer vaksine til Oslo-bydeler kan redde over 100 menneskeliv, viser nye modeller

Folkehelseinstituttet anbefalte mer vaksine til Oslo for å spare sykehusinnleggelser og dødsfall.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

En skjevfordeling av vaksinedoser til Oslo kan spare 108.000 covid-19-infeksjoner, viser en av modellene til Folkehelseinstituttet (FHI)..

Instituttet advarer mot å åpne opp Norge selv når alle har fått tilbud om vaksine. Dette går frem av de to rapportene FHI nå har offentliggjort om råd til vaksinestrategi.

Den dårlige nyheten først:

Vi er ikke ferdig med covid-19-dødsfall, og koronapandemien vil fortsette lenge etter at alle nordmenn over 44 år har fått tilbud om vaksine.

Årsaken er blant annet at ingen vaksiner er 100 prosent effektive og at det vil være mennesker som enten ikke kan eller vil la seg vaksinere. I tillegg vil koronasmitten fortsette blant barn og unge under 18 år også når alle voksne mennesker har fått tilbud om vaksine.

Vurderingene fremgår av de to vaksinestrategi-notatene.

Den gode nyheten er at vaksinene ser ut til å ha god effekt på å redusere covid-19-sykdom og korona-smitte.

Den dårlige nyheten er at det trolig vil gi en ny koronabølge med full gjenåpning etter at alle ned til 16 år har fått tilbud om vaksine.

- Modelleringene viser at det blir viktig å holde en god kontroll på smittesituasjonen også etter at befolkningen over 18 år har fått tilbud om vaksine. Dersom vi tar bort alle smitteverntiltak etter at befolkningen over 45 år er vaksinert (fase 1a), for deretter å fortsette vaksineringen til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine (fase 1b), vil vi få en situasjon med høy smitte, mange syke, et betydelig antall innleggelser i sykehusene og et betydelig antall som trenger intensivplasser, samt et betydelig antall døde i løpet av ett år, heter det i rapporten.

Et tilleggsmoment er at vaksinen ikke varer evig.

Foreløpig har vi bare pålitelige data som viser at den virker i tre måneder, men FHI legger til grunn at effekten varer i minst seks måneder. For folk som har hatt covid-19 ser effekten ut til å vare lenger, kanskje i 6-12 måneder. Denne gruppen har også en annen god nyhet: De får høyere beskyttelse med bare en dose vaksine enn de fleste andre får med to doser.

Vil du ha Nett på sak som epost? Registrer epostadressen her, så får du nye kommentarer automatisk

På den annen side, så baserer FHIs modeller seg på at hele 90 prosent av befolkningen over 18 år lar seg vaksinere - en forutsetning de selv innrømmer er optimistisk. Blir vaksinegraden vesentlig lavere, blir fremtiden desto dystrere.

Nær 800.000 blir smittet i løpet av året

Hvor mange som blir smittet, innlagt på sykehus og - i verste fall - dør, er vanskelig å anslå presist. Men Folkehelseinstituttet har brukt kraftige datamaskiner til å modellere mulige utviklinger.

Et mulig scenario er at det ennå gjenstår nesten 800.000 infeksjoner i 2021. Her er forutsetningen at vi aksepterer et R-tall på 1, og at det ikke er noen skjevdeling av doser til Oslo (0).

I den samme modellen beregnes antall sykehusinnleggelser med 8.810 uten noen skjevfordeling av vaksine til Oslo, mens fremskrivningen tyder på 210 dødsfall.

Dette er bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet anbefalte at de seks mest utsatte bydelene i Oslo og fire av de mest smitteutsatte kommunene på Østlandet får flere vaksinedoser enn folketallet skulle tilsi.

Med 20 % skjevdeling til Oslo sparer vi 108 menneskeliv, ifølge modellen.

Folkehelseinstituttet understreker at dette er usikre tall og at man ikke har tatt høyde for ekstraordinære nedstengninger. Sånn sett har man regnet på effekten av skjevfordeling ved å holde alt annet konstant.

Men selv om anslagene er usikre, er konklusjonen klar: - Estimatene er entydige i den forstand at alle modelleringer ved IBM-modellen gir en gevinst av sparte liv ved å skjevfordele til Oslo, er konklusjonen. Det hører med at effekten av å gi Oslo flere vaksiner blir minimal hvis smitten generelt synker (R-tallet synker).

Det er noen dramatiske vurderinger som ligger bak. For sparte liv i Oslo betyr samtidig noen flere dødsfall utenfor Oslo. Men nettoeffekten er tydelig. For landets befolkning som helhet blir liv spart ved å skjevfordele vaksiner til de mest utsatte bydelene i Oslo.

Sommeren kan ryke, gjenåpningen tar tid

Hovedinntrykket av rapportene er at årets sommerferie henger i en tynn tråd for mange.

Selv med bruk av AstraZeneca har ikke alle over 18 år fått tilbud om vaksine før ved utgangen av juli.

Og uten AstraZeneca blir sluttdatoen forskjøvet med kanskje en måned.

Hvis vi ikke får AstraZeneca er det også en annen ulempe: Rundt 600.000 personer får vaksinen sin mange måneder senere enn ellers planlagt.

Hva så med fremtiden?

Sannsynligvis vil vi få et regime med testing, smittesporing og karantene i lang tid fremover, og det spørs om håndhilsing med fremmede kommer på moten igjen med det første.

Når årets pandemi er under kontroll, må vi forberede oss på nye korona-bølger. Sannsynligvis blir koronavaksine like utbredt som influensavaksine, samtidig som det kan bli en del av det nasjonale vaksineprogrammet.

En utfordring er solidaritet. Mens over 30..000 under 44 år er smittet av korona, er det bare ett dødsfall.

Sånn sett kan sykdommen minne om kusma og meslinger for denne gruppen. Alle bør vaksinere seg, selv om risikoen for å bli alvorlig syk og dø er veldig liten.

Håpet til FHI er at dugnadsånden fra koronaåret også betyr at alle vaksinerer seg.

PS! Hva tror du? Har du bestilt utenlandsferie, eller tror du mest på Norgesferie også i år? Skriv din vurdering i et debattinnlegg!

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn