Ingen Oslo-politikere er mer polariserende enn MDG-byråd Lan Marie Berg.

Tilhengerne elsker henne og ga henne rekordmange personlige stemmer ved siste valg.

Motstanderne hater kampen mot parkeringsplasser og engasjementet for en bilfri by.

Paradoksalt nok er det ikke miljøpolitikken som nå truer hennes stilling som byråd, men milliardskandalen ved bygging av ny vannforsyning.

Allerede på bystyremøtet 15. juni kan det bli flertall for mistillit etter kostnadsoverskridelser på 5,2 milliarder kroner.

Problemet er ikke bare milliardsprekken, men at byråden ventet 14 måneder fra de første tegnene til at budsjettet ikke holdt, og til hun informerte bystyret.

Nå har hun beklaget dette, men den beklagelsen satt langt inne:

2. juni: MDG-byråd Lan Marie Berg avviser at hun burde informert bystyret tidligere.

8. juni: MDG-byråden innrømmer at hun burde informert bystyret om budsjettsprekken tidligere.

Dersom Rødt støtter mistillitsforslaget, så er det i irritasjon over at det ikke er første gangen at MDG-byråden er egenrådig og holder de valgte politikerne uinformert i bakgrunnen.

Forrige gang var så sent som i desember 2020, da nesten halve bystyret ville kaste henne for manglende informasjon om hundrevis av brudd på arbeidsmiljøloven i etater hun har politisk ansvar for.

Den gangen berget Lan Marie Berg sin posisjon med et nødskrik fordi Rødt trakk i nødbremsen.

Men allerede uken etter dette dramatiske bystyremøtet fikk hun nye, håndfaste opplysninger om at vannprosjektet ville sprekke enda mer. Heller ikke denne gangen gikk informasjonen videre til bystyret.

Det oppleves som arrogant blant bystyrepolitikerne som har rett til å være informert om så viktige hendelser.

I et leserinnlegg i Dagsavisen forsøker lederne for bystyregruppene til støttepartiene SV, Arbeiderpartiet og MDG å bagatellisere vannforsyningsskandalen, og legge skylden på de borgerlige forgjengerne som gikk av for seks år siden.

Det er for tynt!

Men leserinnlegget løfter konflikten til et nytt nivå: - Vi i Ap, SV og MDG stiller oss naturligvis også støtt bak Berg. Vi kan ikke akseptere at Berg skal ofres i et skittent politisk spill fra de samme partiene som i årevis svikta i å sikre byen trygt drikkevann, skriver Frode Jacobsen (Ap), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Sirin Hellvin Stav (MDG).

Utspillet er dramatisk fordi det antyder at hele det rødgrønne byrådet vil stille seg bak Lan Marie Berg. Det er dristig, for det satt langt inne for Rødt å redde MDG-byråden forrige gang. Og det er slett ikke sikkert at Rødt vil være lydige og bøye av. Ifølge ulike rapporter er det flertall i Rødt for å stemme for mistillit, men man teller fortsatt på knappene.

Mangel på informasjon har satt Oslo bystyre under et hardt press, for allerede i 2019 varslet Mattilsynet bøter på en million kroner om dagen hvis ikke Oslo fikk på plass en reservevannforsyning. Det er selvsagt dyrt. Men ett års utsettelse koster altså 365 millioner kroner i bøter. Det er likevel mye billigere enn å hastevedta et vannforsyningsprosjekt ute av kontroll.

  • Da bystyret vedtok ny vannforsyning i 2019, var den såkalte styringsrammen - altså det man hadde som mål at prosjektet skulle koste - på 10,9 milliarder kroner. På toppen la man en slingringsrom mot overskridelser, slik at den vedtatt kostnadsrammen var 12,5 milliarder kroner.
  • Nå mener MDGs byråd at det er behov for en ny kostnads- og styringsramme. De er på henholdsvis 15,7 og 17,7 milliarder kroner. Sett i forhold til den opprinnelige styringsrammen på 10,9 milliarder, tar man altså nå høyde for en endelig prislapp på 17,7 milliarder.

Byråden begrunner kostnadssprekken med at markedsprisene har økt, og bestrider at det ble gjort et dårlig forarbeid. Det er i beste fall delvis sant, men hovedkritikken fra bystyret er ikke at vannforsyningen blir så dyr. Holdningen er at prislappen er det lite å gjøre noe med, og at man vil ha ny vannforsyning.

Grunnlaget for mistilliten er en en følelse av at Lan Marie Berg har holdt milliardsprekken skjult for bystyret, og at det har vært mangel på politisk kontroll med prosjektet. Hovedargumentet er at budsjettet sprakk fra første kontrakt i mars 2020, og at det ble stadig sikrere at man ville få milliardoverskridelser utover i 2020 uten at verken finansutvalget eller bystyret fikk noen signaler.

MDG-byråden forsvarer seg med at hun ikke kunne gå til bystyret med tall som ikke var kvalitetskontrollert, og at det bare gikk noen dager fra hun fikk en ekstern analyse fra Holte Consulting, og til saken ble fremmet.

Den forklaringen kjøper ikke Rødt: - Er det ikke vi folkevalgte som vurderer hva som er nyttig eller ikke å vite? Budsjettoverskridelser vil føre til økte kostnader i vann og avløp til hele byens befolkning. Å vite om et mulig kostnadshopp fram i tid er nyttig for bystyret, sa Rødts Eivor Evenrud under høringen, ifølge NRK.

Hva skjer nå?

  • Det mest sikre er at Lan Marie Berg er ute av Oslo-politikken fra september. Hun står øverst på MDGs liste og kommer etter alt å dømme inn på Stortinget.
  • Hun kan velge å trekke seg frivillig før den tid, for å skape ro for byrådet og unngå at Rødt må ta stilling til mistillit.
  • Et annet alternativ er at hun forsøker å bli sittende, men at Rødt denne gangen setter hardt mot hardt og stemmer for mistillit.
  • Med erfaringene fra saken om de hemmeligholdte bruddene på arbeidsmiljøloven, kan det være at Rødt gjør som sist og berger byråden.
  • Og det mest dramatiske alternativet er at de tre rødgrønne byrådspartiene stiller kabinettspørsmål, slik at byrådsleder Raymond Johansen og resten av byrådet gjør felles sak med Lan Marie Berg.

Akkurat nå ligger ballen hos Rødt. Det store spørsmålet er om de vil ta belastningen ved å verne en byråd som uansett bare har noen måneder igjen i Oslo-politikken.

PS! Hva tror du? Blir det flertall for mistillit mot MDG-byrådet Lan Marie Berg, eller er det ikke hennes feil at kostnadene har steget så voldsomt? Skriv et debattinnlegg!