Gå til sidens hovedinnhold

Milliardskandalen og Lan Marie Berg: Nå er Rødt forbannet, og det har de all grunn til

Det harde presset mot Rødt har slått tilbake, for nå er Eivor Evenrud forbannet.

Nett på sak

Det gikk 14 måneder fra den første milliardoverskridelsen kom på bordet, og til byråd Lan Marie Berg informerte Oslo bystyre om de enorme overskridelsene på ny vannforsyning til Oslo.

En nøktern gjennomgang av saksbehandlingen viser flere kritikkverdige forhold:

  • Manglende interesse og styring over det største prosjektet i Oslo kommune.
  • Ingen informasjon til bystyret etterhvert som millionoverskridelsene økte fra mars 2020 til mai 2021.

Det kan være partitaktiske grunner for å støtte eller stemme imot mistillit, men det har åpenbart vært kritikkverdig saksbehandling i prosjektet som nå styrer mot en overskridelse på 5,2 milliarder kroner - den største budsjettoverskridelsen i norsk kommunal historie.

Slik saken nå står støtter hele opposisjonen mistilliten mot Lan Marie Berg, og saken skal opp som ett av de første punktene på bystyremøtet som starter klokken 12 onsdag 16. juni. Rødts fire stemmer har vært på vippen, og Lan Marie Bergs støttespillere har satt et hardt press på Eivor Evenrud og Rødt for å presse dem på plass.

Nå har partiet konkludert med at de støtter mistillitsforslaget, og har anmodet Berg om å trekke seg.

Kjernen i kritikken er at det internt i prosjektet allerede 16. mars 2020 ble kjent at det første store anbudet (kalt E8) ble nær en milliard kroner dyrere enn antatt. Dette fremgår også av interne dokumenter i april, 2020 og det er uomtvistelig at byrådens avdeling fikk informasjon om dette på et møte 18. desember.

I februar 2021 fikk hun en skriftlig rapport som tilsa at prosjektet ville sprekke med over tre milliarder kroner.

Når byråden hevder at hun ikke var kjent med overskridelsene, så er det en dårlig unnskyldning:

  • I beste fall tilsier det at hun ikke har hatt kontroll med det største investeringsprosjektet i Oslo kommune.
  • I verste fall at hun eller hennes avdeling ikke forstod hva som skjedde, eller forsøkte å skyve problemene under teppet så lenge som mulig.

Mistillitsforslaget er en knusende gjennomgang av prosjektet, og det konklusjonen er relativt åpenbar: «Byråden skulle ha orientert bystyret om at kostnadsrammen ikke ville være tilstrekkelig selvom byråden på tidspunktet ikke hadde et fullkomment beslutningsgrunnlag for å fastsette ny kostnadsramme. Bystyret vurderer selv relevansen av mottatt informasjon».

Nettopp den manglende informasjonen står sentralt for Rødt også: – Mitt hovedspørsmål er hvorfor i all verden vi står i denne situasjonen. Jeg lurer fortsatt på hvorfor byråden ikke har informert bystyret, sier Eivor Evenrud til VG.

MDG-byrådens støttespillere har forsøkt å fremstille vannverkskandalen som en kvinnefiendtlig vendetta mot en flink politiker med innvandrerbakgrunn. MDG-partifelle og andrekandidat på stortingslisten, Rasmus Hansson, finner knapt noe å kritisere: Mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival. Jeg skulle ønske Oslo-politikken hevet seg over sånt, skrev han i et leserinnlegg.

Arbeiderparti-veteran Thorbjørn Berntsen rykker ut på Facebook, og mener at Rødt skyter seg selv i foten med hagle hvis de støtter mistilliten.

Støttespillerne farer med harelabb over selve prosjektet, og forsøker å gjøre Rødt ansvarlig for byrådens skjebne. Det er ganske grovt, for hvis man leser evalueringsrapporten til Holte Consulting, så viser gjennomgåelsen at kostnadsutviklingen i dette prosjektet har vært ute av kontroll.

Prosjektet er stort og komplisert, men konsulentrapporten gir ikke noe godt svar på hvorfor kostnadene har eksplodert. Det som imidlertid står fast er at investeringen har vært grovt undervurdert ved hver eneste milepæl. Selv da krisen kom på bordet og Holte Consulting ble koblet inn, kom det enda flere milliarder ut av skapet.

Rødt har det avgjørende ordet, og partiet har nå bestemt seg for at de vil stemme for mistillit.

Partiet har redegjort for sitt syn, og Rødt har over flere tiår opparbeidet seg respekt langt utenfor venstresiden for vaktbikkjefunksjonen partiet har tatt i Oslo helt tilbake til Erling Folkvord.

Det er tillitvekkende at partiet har tatt seg tid til å behandle mistillitsforslaget grundig, og det er selvsagt en vanskelig beslutning.

PS! Hva mener du? Er dette storm i et vannglass, eller er det en alvorlig sak? Skriv et debattinnlegg!