Bare for å ha adressert den rosa elefanten i tittelen; ja, jeg henviser til en influenser som kan ha blitt fersket med ikke rent mel i posen. Jeg har to døtre på henholdsvis 14 og 18, som absolutt er midt i blinken for å bli truffet av denne influenserens påvirkning.

Som en gjennomsnittlig internettbruker må jeg innrømme at jeg har fått med meg noen av «situasjonene» rundt personen. Uten nevneverdig å bli imponert, i positiv forstand, på vegne av mine egne barn og de samfunnsmessige spilleregler de blir tredd over seg.

Jeg er bekymret. Bekymret for mine døtre. Bekymret for at slikt kan skade enormt mye. Bekymret for at de beskyttende barrierer i samfunnet slipes ned av ubetenksomme forbilder.

Men dette er litt vanskelig. Jeg har ingenting imot personen. Kjenner henne ikke personlig. Har kun inntrykk av vedkommende gjennom media. Men det jeg sitter igjen med, er empati for hva hun har tillatt seg og sitt gode vesen gjennom tidens løp.

Les også: Livet blir cirka en milliard ganger morsommere om bare NRK gir faen i Sophie Elise

Jeg har egentlig bare lyst å gi henne en god klem og fortelle at hun er god nok som hun er, uten alt det tilsynelatende falske hun er del av.

Men hva vet jeg? Jeg blir jo bare påvirket av hva hun og andre viser og kan kun, på godt og vondt, vurdere ut ifra det.

Pusher normen for hva som er akseptabelt

Aberet, dessverre, er hennes samfunnsrolle som en meget populær påvirker. Fordi HUN har stor og betydelig innflytelse på mange som føler at de identifiserer seg med henne. Da må vedkommende tåle både det positive som kommer i det å være populær og det samme gjeldende medaljens bakside.

Spesielt når man har tråkket over noen grenser man ikke har råd til å tråkke over som en sterk samfunnsaktør. Fordi det vil komme motreaksjoner om man stadig pusher normen for hva som er akseptabelt eller ikke for den man er rollemodell for.

Les også: Det er en helt egen form for kvinneforakt i den gallen vi spyr ut til unge, kvinnelige influensere

For meg som forelder har det ikke vært positivt at slike aktører, samt media, fokuserer for mye på kropp, utseende og utsvevende liv i en hverdag hvor informasjon ukritisk deles superkjapt på null komma niks og verden blir mer og mer påvirket til å være «picture perfect». Kanskje ikke så rart, fordi det ytre er lett og raskt å ta stilling til, mens det substansielle krever tid og energi å investere i.

Vi har allerede mange unge, og sikkert noen eldre, som sliter med psykiske helseproblemer grunnet de stadige og uovervinnelige forventninger om å passe inn i en svært overfladisk verden.

En brutal verden som skaper få eller kortsiktige vinnere, men dessverre mange tapere, mener nå jeg og muligens andre.

Vi kan lite gjøre med farten i samfunnet og informasjonsflyten, men vi kan til en viss grad påvirke hva som bør aksepteres eller ikke.

DERFOR er det på tide at de som påvirker våre barn og unge mest også tilpasser seg den viktige samfunnsrollen de frivillig eller ufrivillig nå har pådratt seg. De må ha eierskap både til de positive og negative konsekvenser av deres handlinger. De må ha et mye større perspektiv for rekkevidden av deres ord.

De må, rett og slett, skjønne alvoret i å ha innflytelse for så mange.

«15 minutes of fame» er erstattet av 15 seconds of sex

Har vi ikke nå fått nok av denne type influensere og mediefokus som forherliger et slikt overfladisk perspektiv? Når skal vi skjønne at vi er på vei til å tillate at Pandoras eske åpnes, hvor grensene mellom hva som er sunt og ikke viskes ut og alt renner ut i fullstendig kaos med få muligheter til å trykke på «undo»-knappen?

Les også: Sophie Elise støtter narko-terroristene

Hvilke signaleffekter gir vi som samfunn om vi verdsetter mer det å fokusere på sine ytre attributter og aspekter enn å ta seg tid til å bearbeide sine indre demoner? Når skal vi se at psykisk helse i betydelig grad korrelerer med de eksterne forventninger?

Det er ikke slik at det nødvendigvis var så mye bedre før, men den store forskjellen ligger i hastigheten, tilgjengeligheten og gjennomsiktigheten i samfunnet og, ergo, adopsjonsgraden.

«15 minutes of fame» er nå erstattet av 15 seconds of sex på riksdekkende TV før man blir erklært en C-kjendis, inviteres til alle slags TV-programmer der eksponeringen forsterkes, før man til slutt ender med å starte sin egen OnlyFans for å høste fruktene av sine siste, edlere dråper.

Wow. Just wow.

Er det bare jeg som er kritisk til hva som skal til for å oppnå en påvirkende rollemodell-status? Og er det da rart at jeg stiller spørsmål vedrørende influensernes evne til å skjønne konsekvenser av sine egne handlinger?

Plutselig, over natten, ble foreldrerollen verre

Jeg digger gode influensere som eier perspektiv og handler ut ifra integritet. Derfor synes jeg det er meget uheldig at en av Norges mest innflytelsesrike så til de grader, nok en gang, kun får et soleklart rødt kort, men uten at det blir konsekvenser for vedkommendes karriere og fremtid. Noen ganger klarer enkelte å «kansellere» seg selv.

Dette er ikke bra nok.

Les også: Livet blir cirka en milliard ganger morsommere om NRK satser på ærlige og fornuftige rollemodeller

Jeg unner deg virkelig millioner ganger morsomt opphøyd i en trillion. På privaten. Med de tilhørende positive og negative konsekvenser du måtte oppleve og lære fra. Men ikke med de handlinger du nå har utført i lys av din posisjon for mange som har deg som forbilde.

Jeg grøsser av tanken på de som nå lettere vil bagatellisere narkotikabruk, gjerne teste og eventuelt i verste fall ende opp som misbrukere.

Plutselig, over natten, ble foreldrerollen verre.

Jeg ønsker ikke hensynsløse påvirkere til mine barn. Jeg ønsker ikke et samfunn hvor egoet hele tiden må stimuleres og boostes, gjerne på bekostning av andre. Jeg ønsker ikke en verden hvor mennesker higer etter lykke kun gjennom ekstern validering.

Men jeg vil ikke gi uforsiktige influensere all skyld. Det var jo tross alt doktor Frankenstein som skapte monsteret og ikke omvendt. Disse har blomstret fordi vi har gitt dem næring og latt dem vokse. Media, sponsorer, tilhengere, samfunnet, jeg og deg har alle skyld. Bevisst eller ubevisst.

Her bør vi alle virkelig gå i oss selv og ta eierskap til og ansvar for fremtiden vi higer etter kollektivt. Fordi nok er nok. Det har lenge vært tid for en kursendring. Nå bør det gjøres noe. Like fort som det famøse instagram-bildet ble fjernet.