Kraftverket i Karlshamn konsumerer opp til 140.000 liter fyringsolje i timen og har en full effekt på 658 MW. Multiplisert med 24 timer og 365 dager betyr det at kraftverket kan generere 5,76 TWh per år.

1 TWh = 1 milliard kWh.

Ifølge SSB ligger gjennomsnittsforbruket per husholdning i Norge på cirka 15.000 kWt.

Det betyr at kraftverket leverer strøm tilsvarende forbruket til 384.272 husholdninger i Norge.

Fra og med 2020 var det forbudt å bruke fyringsolje til oppvarming i Norge. Det rammet 150.000 - 200.000 husstander som måtte legge om til elektrisk fyring.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Et gjennomsnittlig oljekraftverk har en virkningsgrad på 40 prosent. Lavere enn gasskraft men høyere enn kullkraft. Det betyr at 60 prosent av energien i fyringsoljen som konsumeres i oljekraftverket forsvinner i form av varmetap.

(Notér at virkningsgrad i et forbrenningsanlegg ikke må sammenlignes med kapasitetsfaktor for et vindkraftverk, som er lik null når det ikke blåser.)

Ved direkte bruk av fyringsolje i et sentralvarmeanlegg utnyttes denne varmen. Det betyr at oljeforbruket ved kraftverket i Karlshamn alternativt kunne forsynt opp mot 960.000 husholdninger i Norge med oppvarming og varmt vann.

Her kan du lese flere kommentarer fra Kjell Erik Eilertsen

Konklusjon en og to

Konklusjon en: Forbudet mot bruk av fyringsolje har paradoksalt nok økt CO2-utslippene - trolig mer enn doblet dem. Hvis man evner å se utover landegrensene.

Oljeprisen ~$98/fat er under 30 prosent av den europeiske gassprisen ~€209/MWh som kan omregnes til fat oljeekvivalenter ved å dele på 3,412, multiplisere med 5,8 og justere fra € til $.

Konklusjon to: Kraftverket i Karlshamn har bidratt til at Sverige region SE3 har hatt vesentlig lavere strømpriser enn Norge region NO1, til tross for at overføringskapasiteten er 2145MW. Holder svenskene igjen?

Kunne Statnett og selskapets stedfortredende generalforsamling med olje- og energiminister Terje Aasland forklare hvorfor gasskraftverket på Mongstad skal stenges ned?

Dette er Nettavisens spaltister

Og kunne partienes respektive energipolitiske og klimapolitiske talspersoner komme sammen for (ikke å utrede) men konkludere hvilken betydning fyringsoljeforbudet har hatt på strømprisen, og ikke minst hvilken betydning det har hatt for utslipp av CO2 all den tid det norsk-svenske kraftsystemet i alle Statnetts offisielle dokumenter omtales slik, altså som ett system.

Husk på at prisdannelsen på en råvare skjer der marginalt tilbud møter marginal etterspørsel.