Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.

I begrunnelsen kan man lese om rett til fri utmelding og eksklusjon av barn.

«Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.»

Les også: Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021

En av kvinnene som er blitt ekskludert skriver i NRK om at noe av det hun strevde mest med, var å godta at hun som kvinne ikke hadde samme rettigheter som menn: «I motsetning til en dåraktig kvinne, som ikke respekterer ordningen med lederskap, har en vis kvinne dyp respekt for denne ordningen. Hun har ikke den ulydige og uavhengige holdningen som kjennetegner verden, men underordner seg sin mann».

Også homofile blir totalt ekskludert fra familien og Jehovas vitner. Synet på abort og graviditet utenfor ekteskap er også svært konservativt.

Men er det bare Jehovas vitner som har disse synspunktene og praktiserer dem? Hvordan er den muslimske tro på de overnevnte temaene?

Født muslim

I det muslimske trossamfunnet er man født muslim og dør som muslim. Det er ikke rom for å forlate troen. I 11 land er det dødsstraff - og i mange andre er det fengselsstraff.

I Norge har ikke moskeer makt til å praktisere slike straffer, men flertallet tør likevel ikke å melde seg ut. Da blir de utstøtt, isolert og kan bli utsatt for vold. Mange tør heller ikke å stå frem som eks-muslim.

Tekstene i koranen og hadithene er tydelige. Ingen imamer i Norge har tatt avstand fra tekster som tillater dødsstraff av frafallende og vantro. Ekskludering står sterkt i det muslimske samfunnet. Men, det beholder statsstøtte.

Kvinner på bakerste rad

I islams tro anser man verden som et hierarki. Øverst står den muslimske mannen, dernest kommer den muslimske mannens kvinne(r). Dette gjenspeiler seg i koranen, der Allah henvender seg til Muhammed og taler til Muhammed og hans menn. Allah ser mannen som myndig og gir ham myndighet over kvinner.

Les også: Kampen mot hijaben: Historien viser hvorfor det ikke er et feministisk plagg

Dette kvinnesynet har blitt praktisert fra den første moskeen ble bygget i Norge til i dag, uten at den norske stat har reagert. Staten har til og med støttet kvinnesynet gjennom å akseptere barnehijab og at statsministeren deltar på Eid-feiring, der kvinner og menn sitter adskilt.

Kvinner må sitte i et annet rom under fredagsbønnen. Kvinner kan ikke stå på samme rad som menn under bønn. Kvinner må stå på bakerste rad. Det har aldri vært noen kvinnelig imam i Norge, som leder fredagsbønnen eller holder fredagspreken.

I islam er mannen kvinnens overhode og han kan straffe henne og slå henne om hun ikke er lydig. Muhammed sier: «Kvinner kan ikke være ledere, fordi kvinner mangler forstand». Hvilken imam har tatt avstand fra dette kvinnesynet?

Bigami, som blir praktisert i Norge, blir velsignet. Vielsene foregår i moskeene. Moskeene støtter arveretten, der kvinner arver halvparten av det menn arver. Mannen har rett til skilsmisse, men det er bare han som kan skille seg.

Moskeene støtter og praktiserer ordninger som er stikk i strid med menneskerettighetene og norske lover. Og ingen imam har tatt avstand fra tekstene der kvinner blir diskriminert, reglene om arverett, skilsmisse og bigami. Hvorfor mister ikke de statsstøtte?

Kjærlighet mellom samme kjønn

Flere muslimske land har dødsstraff for homofile, som Afghanistan, Sudan, Pakistan, Saudi-Arabia, Iran, Irak, Mauritania og Yemen. I 15 land gir homofili fra 14 års fengsel opptil livstid. I 57 land gir homofili opptil 14 års i fengsel. De fleste er muslimske land.

Så, hva med Norge? Hvor mange homofile imamer har vi her? Hvor mange homofile blir viet i moskeene? Hvor mange homofile er ansatt eller sitter i styret i norske moskeer? Og hvor mange av imamene tar avstand fra dødsstraff for homofile, eller har de skrevet imot det?

Les også: Homofil muslim: – Om Islam Net hindres, er det et nederlag

Til og med de «moderate» muslimene sier at å snakke om homofile fortynner islam, ifølge Osman Ranas bok «Norsk islam». Til og med Ahmadi-moskeen, som tolkes litt mer moderat enn andre muslimske trossamfunn, vil ikke delta i debatten om homofile. Etter mye press sier de at homofil legning er ok, men at de ikke vil ha kjærlighet og sex mellom samme kjønn.

Hvorfor mister ikke moskeene statsstøtte?

Æreskulturen har sine røtter i moskeen

Abort og graviditet utenfor ekteskap eller utroskap er svært strengt i det islamske trossamfunnet. Mens den muslimske mannen har rett til så mange kjærester han bare vil, kan ikke søstera hverken bli forelsket eller ha en kjæreste. Blir hun gravid må hun leve skjul, eller i verste fall bli drept. Konsekvensene er nesten alltid å bli utstøtt, isolert og ekskludert fra samfunnet og familien.

Vi har kunnet lese gjentatte ganger om kvinner som har blitt drept av sin far, bror eller onkel fordi hun giftet seg med en mann fra andre religioner eller har fått en kjæreste. Æresdrap og æresvold har blitt et kjent begrep i Europa de siste 20 årene. Den sosiale kontrollen og æreskulturen har sine røtter i moskeen. I islam er det nemlig svært stort fokus på jomfruhinnen, som markeres med hvit hijab på unge jenter. En jente uten jomfruhinne derimot, er en skam. Hun er ikke ærbar.

Les flere kommentarer av Lily Bandehy

Æreskulturen og den sosiale kontrollen har blitt sterkere ettersom antall muslimer har økt i Norge. Hijab og æreskultur er som regel en del av fredagsprekenen. Kvinnenes underkastelse blir praktisert allerede fra jentene er små ved at de må gå i barnehijab, noe som er imot FNs barnekonvensjon. Hijab hemmer lek, bevegelighet og man kan argumentere for at barn blir seksuelle objekter fordi de skal dekke til håret sitt slik at mannen ikke blir opphisset.

Moskeene burde vært først i rekka

Når det gjelder sosial kontroll, kvinners rettigheter og homofiles rettigheter er det muslimske trossamfunnet, og spesielt moskeer, verre en Jehovas vitner og alle andre konservative trossamfunn. Men, de får statsstøtte. Og ikke bare det: imamene samles og betales for å skrive forslag om hvordan vi kan hindre hat mot muslimer og hva som krenker muslimer.

Les mer fra Norsk debatt

De får støtte til koranskoler, hvor reglene er strenge. Barn skal lære seg koranen uten å se teksten på arabisk. Jentene bærer hijab og er adskilt fra guttene. De blir hjernevasket med muslimsk tro, vantro, halal og haram. Ja, alt som skiller dem fra det norske samfunnet.

Jentene lærer at de ikke skal delta på bursdager eller klasseturer med gutter. De lærer at mannen skal sitte på første rad og kvinnen skal sitte på bakerste rad. De lærer at pappa og bror kan bade i badebukse, mens mamma og jenter må dekke seg til med hijab og sitte i varmen med full påkledning. Fordi de er muslimer. Fordi de må være rene og ærbare.

Staten burde bruke økonomisk støtte til å bidra til et bedre menneskesyn med likestilling i alle trossamfunn - ikke bare en.

Hvis de skal begynne med å kutte i statsstøtte med hensyn til kvinner, likestilling, homofiles rettigheter, barns rettigheter, abort og graviditet og de som faller fra - ja, da burde moskeene vært i første rekke.