Høye sykdomstall og økte antall innleggelser legger stort press på helsetjenesten, før vi en gang har nådd smittetoppen.

Vi er midt i en krevende influensasesong og det er spesielt viktig at personer i risikogruppen tar årets influensavaksine.

Likevel har myndighetene valgt å gjøre den enkleste løsningen dyrest: Vaksinen på legekontoret sponses av det offentlige. Samme vaksine på apoteket må man betale av egen lomme.

Sårbar situasjon

Etter korona skulle en tro at vi alle visste at det er viktig med høy vaksinasjonsgrad i befolkningen.

Høy vaksinasjonsdekning kan bidra til bedre beredskap, redusert press på helsevesenet og som igjen kan frigjøre ressurser til andre viktige helseprioriteringer.

Vi har ennå ikke nådd toppen av influensabølgen, og allerede viser tall fra FHI at antall innleggelser knyttet til luftveisinfeksjoner er betydelig høyere nå, enn før pandemien.

Les også: Dette gjør meg rasende

Hvert år dør cirka 900 mennesker i Norge som følge av viruset, og om lag 5000 legges inn på sykehuset. De to siste årene har det vært begrenset influensa å spore i Norge, men i år er situasjonen annerledes.

Vi har uvanlig lite immunitet i befolkningen, og i tillegg til influensa har vi et uforutsigbart koronavirus og andre luftveisinfeksjoner i omløp.

Samlet stiller dette helsetjenesten i en sårbar situasjon.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier at influensatoppen ennå ikke er nådd og at vi kan forvente stadig mer influensasmitte.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Sykehusene er i gul beredskap. De ansatte er syke og pasientene strømmer på. De forbereder seg på enda større pågang de kommende ukene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anslår at man kan stå overfor en influensatopp ut i januar.

Helt unødvendig

Denne situasjonen viser at det er svært viktig at flest mulig i risikogruppen tar influensavaksinen, men Norge når ikke WHO sitt mål om 75 prosent vaksinasjonsdekning.

Til tross for alvoret velger norske myndigheter å bare betale vaksinene som settes hos fastlegen. I Danmark når de målet på 75 prosent. Der er vaksinen gratis for risikogruppene, både i apotek og på legekontor.

Det er helt unødvendig å be personer i risikogruppen om å ta fri fra jobb for å dra til venterommet hos legen mellom klokka 9 og klokka 14, når de kan komme til apoteket som det passer dem.

Det er helt unødvendig at leger skal bruke tid på å rekvirere influensavaksiner når farmasøyter kan gjøre det like trygt.

Les også: Det finnes noe sunnere enn grønnkål

Dagens ordning medfører bare høyere kostnader for den enkelte som skal vaksineres og for samfunnet.

Myndighetene må slutte å gjøre forskjell på folk ut fra hvor de velger å få influensavaksinen sin. Det viktigste er at den blir satt.