Det er vanskelig å skaffe oversikt over vaksinestatus for de over 635.000 innbyggerne i landets største og mest smitteutsatte kommune, Oslo.

Mens noen bydeler har full åpenhet, skjuler andre bydeler den reelle situasjonen med runde formuleringer.

Nettavisens kartlegging har påvist store forskjeller, og de er ikke alltid like logiske:

  • Flere bydeler vaksinerer nå friske personer i aldersgruppen ned til 45 år.
  • Noen kilometer unna står folk over 65 år fortsatt i vaksinekøen.

Embed

Det er ingen overdrivelse å si at vaksine er et knapt gode med ekstreme forskjeller.

Bare de siste ukene har antall dødsfall økt betydelig og covid-19 har nå krevd 735 menneskeliv her i landet. Hver eneste dag krever pandemien to-tre nye dødsofre i Norge.

Et av de siste dødsfallene skjedde i Østensjø bydel, ifølge et nytt innlegg på Facebook (navnet er anonymisert):

- Jeg tenker at alvoret som herjer oss ble veldig tydelig for meg sist mandag. En god bekjent og lagvenn i Østensjø Husflidlag døde av covid forrige fredag. Hun var så nære på tur til vaksine, men dessverre akkurat for sen, heter det i oppdateringen.

Nettavisens kartlegging av vaksinesituasjonen viser store forskjeller mellom bydelene. Dette er i strid med det som angis som policy: - – Hovednormen er at hele byen skal bli ferdig med en gruppe før man går videre til neste, derfor vil tilfanget av vaksiner variere fra bydel til bydel, selv om de ligger ganske likt med tanke på andelen vaksinerte i sine grupper, heter det i en epost fra Helseetaten.

Denne hovednormen gjelder åpenbart ikke lenger etter at de seks mest belastede bydelene fikk 20 % ekstra vaksinedoser etter politisk press fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Mens bydeler som Grorud, Stovner, Bjerke og Alna nå er i gang med friske mennesker i gruppen ned til 45 år, driver nabobydelen Østensjø (som også har relativt høy smitte) fortsatt med gruppen over 65 år.

Nettavisens gjennomgåelse viser at bydeler med høy andel Arbeiderparti-velgere også har fått flere vaksinedoser enn andre bydeler. Dette har avfødt en debatt om denne sammenhengen er tilfeldig, eller om politisk påvirkning er en indirekte faktor som fører til skjevfordelingen.

Du kan lese den faglige debatten her:

Faktisk.no: - Udokumentert at vaksinefordelingen i Oslo påvirkes av politisk oppslutning

Svarinnlegg: - Nettavisens bruk av statistikk har gitt ny innsikt

Den faglige debatten er interessant.

Men det viktigste nå er ikke hvorfor det har blitt så stor skjevfordeling, men om det bør fortsette å være slik at friske 45-åringer kan bli vaksinert i en bydel, mens folk over 65 år kan dø i vaksinekøen bare noen kilometer unna i en annen bydel som i norsk sammenheng har høy smitte.

Folkehelseinstituttet har konsekvent fortalt at alder er det viktigste kriteriet for risikoen for å dø hvis man får covid-19.

Samtidig er faren for å bli smittet større i noen bydeler og kommuner enn andre.

For hver og en av oss er risikoen bestemt av sjansen for å bli smittet, og hvor utsatt vi er for å bli alvorlig syke og dø.

For samfunnet som helhet er det i tillegg et viktig poeng at tiltakene settes inn slik at vi får kontroll på smitten, til beste for alle.

Følgelig er det fornuftig at både alder og smitterisiko teller inn hvis man rasjonelt og kjølig skal prioritere de ekstremt knappe vaksinemengdene (som har blitt enda knappere av at AstraZeneca og (trolig) Johnson & Johnson er stilt i bero).

Gjeldende norsk politikk er at vaksineringen skjer i grupper som er prioritert fra 1 til 10. I den øverst prioriterte gruppen er beboere på sykehjem, og så følger gruppen over 85 år. Gruppe 10 er friske personer mellom 18 og 44 år, og dit har ingen bydeler offisielt kommet til nå.

Men det nærmer seg. Både Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har åpnet vaksinering i gruppe 9, som altså teller friske mennesker ned til 45 år.

I de fleste andre bydelene holder man fortsatt på å kontakte folk over 65 år.

Folkehelseinstiuttet sier: «Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for alvorlig sykdom og død».

Det er umulig å lese ut fra nettsiden hvor unge de yngste vaksinemottakerne er i bydelene som er lengst fremme, men det fremgår tydelig at det gjenstår både folk i 60-årene og folk i 70-årene i andre bydeler.

Alle bydelene skal ha informasjon om vaksinestatus på sine nettsider, men kvaliteten på informasjonen og detaljene spriker voldsomt. Mest ærlig og transparent er Nordstrand bydel, som har et termometer som viser nøyaktig hvor langt bydelen har kommet dag for dag: - Vi kontakter nå 65-åringene, heter det på bydelens hjemmeside.

Her kan du lese mer: Status for vaksinering i de ulike bydelene

I en tid hvor ulikhet diskuteres, er det for dårlig at ikke bydelene løpende offentliggjør vaksineringen slik at de kan sammenlignes. Vaksine er et ekstremt knapt, men verdifullt gode. I verste fall handler det om liv og død

Tidligere analyser har vist at Norge vil spare mange menneskeliv ved å prioritere Oslo, men det betinger at vaksinedosene Oslo mottar ekstra blir satt inn der de mest effektivt sparer liv og hindrer smitte.

Det er kraftig motstand i distrikts-Norge mot ekstra-vaksine til Oslo, og det er stilt spørsmål ved at en kommune med minst kontroll over egen smitte skal få gå foran i vaksinekøen. Den samme konflikten kan fort blusse opp internt i Oslo når det blir ekstreme forskjeller i vaksinering mellom nabobydeler.

Den gamle policyen med å gjøre seg ferdig med en risikogruppe i alle bydeler før man begynner på neste, er fornuftig.

Det finnes gode grunner for å vaksinere hver gruppe først i bydelene med mest smitte, men det er noe helt nytt hvis man overdriver dette slik at friske 45-åringer får vaksine i en bydel, mens folk over 65 år blir syke og dør i nabobydelen.

PS! Hvordan reagerer du på forskjellene i vaksinering mellom bydelene i Oslo? Skriv et debattinnlegg!