Skrekkfortellingene om Viken fikk prege valgkampen, selv om knapt noen vanlige folk er påført lidelser av det nye storfylket.

Nå vil Senterpartiet splitte opp fylket uansett og kaste 11.000 arbeidstakere ut i ny usikkerhet, og påføre skattebetalerne nok en regning på kanskje 325 millioner kroner - penger som må tas fra skoleelever, pasienter og kollektivpassasjerer i fylket.

- Dette er bankers. Flertallet i fylkestinget i Viken har blitt enige om en plattform der det står at vi skal arbeide for en oppløsning av Viken, og det forplikter, sier gruppeleder Brita Skallerud for Senterpartiet i Viken til Klassekampen.

Når avisen spør om det ikke er interessant å finne ut hva det koster først, svarer hun: - Vi tror at det vil bli dyrere å holde frem som ett fylke.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) vil ta seg tid til å tenke seg om: - Nå skal vi ha en grundig utredning av konsekvensene av å løse opp Viken, og da må vi først se hva som kommer frem der. Dette kan bli dyrt, og det kan få negative konsekvenser for folk og kommuner, sier han til Klassekampen.

Arbeiderpartiet kan selvsagt kritiseres for at dette burde de tenkt på før valget, men det er tross alt bedre å tenke seg om enn å være tankeløse.

De som vil splitte opp, uansett, er Senterpartiet, SV og Rødt.

De som ikke vil splitte opp, er Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti.

De som vil tenke seg om er Fremskrittspartiet, MDG, FNB, noen småpartier - og Arbeiderpartiet.

Det er aldri for sent å snu hvis det er sikrest, men problemet er mytene som er skapt om det grusomme superfylket. Forestillingene er direkte feilaktige. En av dem er at de geografiske avstandene er så formidable - spesielt for dem som bor på Hardangervidda:

  • I gamle Buskerud var det 200 kilometer fra Geilo til fylkessenteret i Drammen. Når Viken får hovedsenter i Sandvika blir avstanden 205 kilometer. Altså helt ubetydelig endring.
  • Fra Halden er det 130 kilometer å kjøre og en reisevei på en og en halv time. Å fremstille det som et slags overgrep er direkte fornærmende for de som bor i store fylker som Innlandet eller Vestland.

Men det grunnleggende spørsmålet er enklere: Med hånda på hjertet, når var du sist på besøk hos fylkeskommunen? Svaret er sannsynligvis aldri, for de aller fleste av oss. Den geografiske avstanden er irrelevant. Vi bryr oss om tjenester som skole, helse og transport.

Det som derfor er relevant er hvor mye penger som brukes på å sysselsette fylkesbyråkrater i først å slå seg sammen, for siden å splitte dem opp igjen. Og hva det langsiktig vil koste å ha tre fylker med hver sin rådmann, ordfører, folkevalgte organer og administrasjon.

Det kostet 325 millioner kroner å slå sammen Buskerud, Østfold og Akershus til Viken - og det er ventet at det kan koste 325 millioner kroner å splitte dem opp igjen.

Det er garantert 650 millioner kroner rett ut av vinduet på en unødvendig politisk omkamp som knapt gleder andre enn folk med verv og karrierer i det offentlige.

Hensikten med regionreformen er å lage store nok regioner til å overta oppgaver som i dag drives av staten. Splitter man opp igjen til små fylker, kommer det en stor diskusjon om vi egentlig trenger dette nivået eller om vi like godt skal legge ned fylkene. Det er eksempelvis Høyres grunnsynspunkt.

Vi kan alle være enige om at regioninndelingen ikke ble optimal, men det skyldes at Arbeiderpartiet ikke stod ved sitt vedtak om å støtte fylkes- og kommunesammenslåinger, men snudde underveis. Nå har det blitt en politisk slagmark, og verst er det helt i nord.

At Finnmark med 77.000 innbyggere måtte slå seg sammen med (minst) Troms var en forutsetning for hele reformen. Nå vil Hurdalplattformen si ja til oppsplitting, og det skal bli interessant å se hvorfor «vanlige folk» i Alta skal nektes å bryte ut og melde overgang til Troms. I så fall står vi igjen med et befolkningsmessig minifylke som ikke kan utføre særlige mange regionoppgaver.

Det er all grunn til å berømme Aps fylkesordfører Roger Ryberg for å ville bruke litt fornuft og tenke seg om før man kaster 650 millioner kroner ut av vinduet - millioner som kunne gitt bedre skoler, bedre helsehjelp og hyppigere bussavganger for vanlige folk.

Hvem de nå er.

PS! Hva mener du? Bør politikerne bruke 325 millioner kroner på å splitte opp Viken igjen, eller er det lurt å kartlegge konsekvensene først? Skriv et debattinnlegg!