Solberg-regjeringens siste budsjett inneholdt flere skatteletter til folk med lave inntekter.

Dette har regjeringen med finansminister Vedum i spissen valgt å skrote, stikk i strid med løftene fra Hurdalsplattformen, og hva Vedum selv sa 8. november.

De som tjener under 400.000, og de som tjener over 600.000, vil få økt skatt med Vedum som finansminister - enn de ville fått dersom Høyres budsjettforslag ble vedtatt, viser tall fra Finansdepartementet.

Den største økningen går til de lavtlønte, hvor folk som tjener under 300.000 i snitt får skjerpet skatten sin med 1000 kroner.

«Vi skal gjøre skatte- og avgiftsgrep som treffer alle!» sa Vedum til meg i Dagsnytt 18. Det stemmer for så vidt, men han unnlot å fortelle at Senterpartiets skattegrep var å skru opp skatten, sammenliknet med hva Høyre la opp til.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Da jeg konfronterte Vedum med beregningene fra finansdepartementet i spørretimen gjentok han mantraet han har sagt siden 8. november:

To av tre nordmenn vil få lavere skatt med vårt opplegg enn det Høyre la frem.

Her er det grunn til å spørre om finansministeren har snakket med sitt eget departement, eller i det hele tatt lest sitt eget budsjett.

For Høyre er det et poeng i seg selv at alle skal få beholde litt mer av det de tjener. Hadde budsjettet vi la frem blitt vedtatt, ville en vanlig familie sittet igjen med cirka 16.000 kroner mer enn de gjorde i 2013.

Nå skal budsjettforslaget til Støre og Vedum forhandles med SV, og det er ingenting som tyder på at resultatet blir at skatten går ned.

Les også: SSB-forskning vil skattlegge fordel av egen bolig og inntekter du aldri har fått utbetalt

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet i både valgkampen og Hurdalsplattformen at de som tjener under 750.000 vil få mindre i skatt med den nye regjeringen. Fasit er at denne gruppen kom skattemessig bedre ut med Høyre.

Unntaket er de som tjener et sted mellom 400.000-600.000, som får noen hundrelapper i skattelette.

Jeg har tidligere sagt at regjeringen smører for tynt utover.

I vår regjeringstid prioriterte Høyre lettelser og støtte til dem som trenger det mest, for eksempel gjennom redusert foreldrebetaling i barnehagen for lavinntektsfamilier, og nå i det siste budsjettet vårt - et målrettet skattefradrag for unge med lav og middels inntekt.

Støre-regjeringen derimot reduserer maksprisen i barnehagen for alle, i stedet for målrettede tiltak til dem det hjelper mest.

Regjeringen fjerner jobbfradraget til unge med lav inntekt, men gir redusert elavgift til absolutt alle. Dette er ikke målrettet. Og som sagt: det er i strid med egen plattform.

Les mer fra Norsk debatt

Vedum brukte svaret sitt i spørretimen til å prøve å feie dette av gårde, snakke om elavgift og komme med de vanlige glosene om vanlige folk over hele landet. Det kan funke fint for en opposisjonspolitiker, men vi bør ha større forventninger til landets finansminister.

Høyre gikk til valg på å redusere den generelle skattebyrden for folk, og i vårt siste budsjett leverte vi betydelige lettelser i skatten til de som tjener lite. At regjeringen mener lavtlønte bør skatte mer enn hva Høyre la opp til at de skulle er greit nok.

Men da får finansministeren si det som det er: nå er det vanlige folks tur til å betale mer skatt.