Forrige fredag streiket flere fagforeninger i protest mot bemanningsbransjen. De politiske partiene på rød og knallrød side kappes hemningsløst i sin iver etter å forby utleie av arbeidskraft og overbyr hverandre i hvor omfattende forbud som kan være passende.

Nå som valget nærmer seg, er de like yre som unger i en godtebutikk. Knivene skjerpes og Bjørnar Moxnes står klar ved slaktebenken med et selvgodt flir om munnen. Selv Senterpartiet som tradisjonelt har vært litt mer næringsvennlig enn sine potensielle regjeringspartnere har slukt åtet her, om enn med en forbudsvariant som først og fremst skal ramme byene.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Men hva de som jobber i et bemanningsbyrå synes om å miste jobben, har vi ikke hørt noe som helst om. Når godt betalte heismontører står utenfor Stortinget for å trygge sitt eget monopol og frata andre deres levebrød, er det nesten så man ikke tror sine egne øyne.

Og påfallende nok snakkes det ikke så høyt om innleie av bemanning til for eksempel midlertidige behov i helsesektoren. Her er det jo det offentlige som er kunder og da blir fenomenet av uklare grunner mye mer moralsk høyverdig.

Skaffer folk jobb

Vår kjernevirksomhet er å skaffe folk jobb. Over 90 prosent av våre ansatte er utlendinger, fra Spania, Polen, Litauen og så videre. Det er flinke fagfolk, fra land med høy arbeidsledighet og adskillig lavere lønnsnivå enn i Norge.

De er lykkejegere i ordets beste betydning, de kommer til Norge for å jobbe og stå på, tjene penger og forsørge en familie hjemme eller skape seg en fremtid her i landet. Vi betaler dem en god lønn, ofte godt over lønnsnivået fra den allmenngjorte tariffavtalen og alltid like bra som for tilsvarende jobber hos kunden de er utleid til.

Vi samarbeider med NAV og får folk fra trygd og tilbake i jobb. Alle har faste stillinger og forutsigbare arbeidsforhold, problemet er vanligvis å passe på at de ikke jobber mer enn det som er lovlig. Vi tilbyr fleksibilitet for de som ønsker det, kanskje mulighet for å være noen måneder i hjemlandet om de ønsker. Lønnen i Norge er såpass god at mange har rom for ikke å jobbe hele året.

Vi hjelper til med alt fra å kjøpe sengetøy til å skaffe bolig, betaler forskudd i kontanter til de som ikke har fått seg en bankkonto, hjelper dem med å skaffe D-nummer, skattekort, bruke en Bank ID og å forstå det norske systemet.

Stolte av det vi gjør

Jevnlig opplever vi at folk kommer til oss etter å ha jobbet i håndverksbedrifter som har snytt dem for lønnen. For oss som er bemanningsbedrift og medlem i NHO har vi en ordning med uavhengig revisjon av at virksomheten til punkt og prikke følger det regelverk som gjelder i bemanningsbransjen. Det gjelder lønn, kontrakter, arbeidstid og krav om likebehandling med de som er ansatt hos våre kunder.

Les også: De som hyller Abid Raja, har glemt hvordan han valset over andre

I de åtte årene vi har drevet har alle fått lønn til avtalt tidspunkt, og om selskapet vårt en gang i årenes løp har hatt utfordringer med somlete betalere og en påfølgende slunken firmakonto, har vi ikke nølt med å låne inn litt private penger slik at vi holder det vi har avtalt med våre ansatte.

I disse dager har vi startet en skole som skal sikre at alle som jobber hos oss har ferdigheter som gjør dem trygge under potensielt risikable arbeidsforhold.

Våre kunder er små og store bedrifter som har svingninger i aktivitetsnivå og mengden oppdrag. De leier medarbeidere fra oss i noen uker eller måneder og kan på den måten være med å konkurrere om større anbud og oppdrag enn det de ellers hadde hatt personale til å ta på seg.

Det krever mye av oss å få dette til å fungere bra, og vi må ha en helt annen kompetanse enn det som er kjernevirksomheten hos de håndverker- og entreprenørbedrifter som leier inn bemanning fra oss. Når våre kunder får behov for flere ansatte på permanent basis, er det enkelt for dem å tilby jobb til en person som de har hatt på oppdrag og som har fått vist hva han er god for.

Så dette skjer til stadighet, selv om mange av våre ansatte takker nei til jobbtilbud hos kundene siden de verdsetter arbeidsforholdene og fleksibiliteten som følger av å jobbe i et bemanningsbyrå. Vi er ekstremt stolte av det vi gjør. Vi sover godt om natten og vet at vi skaper verdier for både kunder og ansatte og utgjør en stor, positiv forskjell i livene til mange mennesker som ellers ikke alltid stiller først i køen på arbeidsmarkedet.

Sendt til sofakroker i Europa

Utrolig nok skrytes det nå hemningsløst over at det kan være gjennomførbart å få mine 180 kollegaer over i arbeidsledighet i ekspressfart. Kanskje kan det skje allerede i løpet av de første 100 dager med et eventuelt nytt knallrødt flertall. For man ser ut til å kunne få sendt dem tilbake til sofakrokene rundt omkring i Europa, uten å bry Stortinget med en lovendring, som øyensynlig medfører en tidkrevende og helt unødvendig høring.

Ja, demokrati kan være mye bryderi og vi vet jo alle at dette uansett dreier seg om maktbehov og ideologi og da blir vanlige folk ubetydelige brikker i det politiske spillet. Fakta og motargumenter blir unødvendig og forvirrende. I stedet kan man bruke en forskrift som kan være klar allerede første uken etter litt overtidsarbeid i lovavdelingene.

Les også: Vi inviterer politiet til samarbeid ved å selge hasj utenfor politihuset i Oslo

For det haster tydeligvis ekstremt med å få våre folk ut av arbeidslivet og konsekvensene for ansatte og kunder ser ingen ut til å bry seg om. Partene er freidige nok til å si at det ikke er de som jobber i bemanningsbyråene de er ute etter å ta. Vi skal nevne det i oppsigelsesbrevene og denne kjærlige omsorgen vil sikkert bli til stor trøst for våre medarbeidere og deres familier når lønnen uteblir.

Det dreier seg ikke om useriøse aktører

Det har tidligere eksistert politiske partier som har hatt en så tvilsom agenda at man kunne ønske å forby dem. På samme måte finnes det utvilsomt samvittighetsløse skurker i bemanningsbransjen. Men betyr det at man for enkelhets skyld burde forby samtlige politiske partier, bare fordi det finnes noen råtne epler i tønna?

Vi hører mye om hvor useriøse og kyniske folk vi er, men politikere som ønsker å sette seg redelig og ordentlig inn i hva vi bidrar med har vi ikke sett snurten av. Hvorfor bry seg om faktum når man kan dikte opp sin egen virkelighet og sanke stemmer på denne? Et forbud vil påvirke de seriøse aktørene, de useriøse driver uansett ulovlig og kommer til å fortsette som før.

Nei, dette dreier seg selvfølgelig ikke om at det finnes noen useriøse aktører i bemanningsbransjen. For vi har vi jo lover og regler som kan håndheves og som i alle bransjer finnes det både hederlige og uhederlige folk. Problemet er nok mer at våre ansatte ikke er så ivrige etter å organisere seg i fagforeningene og betale høye kontingenter til pampene der, som til gjengjeld jobber knallhardt med å spre feilinformasjon for at våre ansatte skal miste jobben og måtte reise tilbake til sine hjemland.

Les også: Tybring-Gjeddes pøbelstreker

Og et fåtall av dem som jobber for Vicario har stemmerett i valg i Norge, så på den måten er nok deres situasjon heller ikke attraktiv som valgkampsak. Innimellom skaper sikkert våre medarbeidere litt konkurranse om jobbene som de helnorske håndverkerne i stedet kunne ha fått, slikt er også veldig upopulært her på berget der det sosiale ansvaret stopper ved Svinesund.

De trenger oss, Norge trenger dem

For vår bransje som nå opplever så mye usaklig og kunnskapsløs hets blir det en vanskelig avveining om det er best å tie stille og ligge lavest mulig i terrenget. Blir det bare blir å helle bensin på bålet om vi gjør et forsiktig forsøk på å få frem hva vi betyr for de som jobber hos oss?

Men etter å ha tenkt litt føler vi at vi ikke kan la våre medarbeidere serveres som sprøstekt valgflesk og få sparken, uten at vi også sparker litt forsiktig fra oss på deres vegne. De trenger oss, og Norge trenger dem.

Les mer fra Norsk debatt

Mot drevne ringrever i politikk og hardbarka fagforeninger som nådeløst tar i bruk alle tilgjengelige midler for å få våre ansatte over til NAVs registre, blir vi småbedrifter underdogs og våre ansatte beleilig kanonføde. Men vi er i alle fall helt trygge på at vår virksomhet bidrar til å gjøre livet bedre for de som jobber hos oss og deres familier.

Nei, våre medarbeidere er tydeligvis ikke vanlige nok folk til å passe inn i et strømlinjeformet arbeidsliv der alle er kontingentbetalende fagforeningsmedlemmer og jobber for å innføre sekstimers-dager. For dem er tog noe man tar når man skal på jobb.

Ja, frem til noen dager etter valget da altså.