Samtidig betyr det noe hvor tyngdepunktet i et nytt flertall ligger. Det tryggeste skiftet får vi med et sterkt Arbeiderparti i førersetet.

Vi er garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk, stødighet i utenrikspolitikken, en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber og forståelse for offshorenæringens betydning.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ingen som skal styre landet bør ta lett på noen av delene.

Om knappe tre uker stenger valglokalene. Frem til 13. september skal vi som stiller til valg snakke om egen politikk og fortelle folk hva vi ønsker å gjøre de neste fire årene. Så er det dere velgere som skal stemme på de dere mener har de beste løsningene for Norge.

Når jeg prater med folk rundt omkring i landet vårt, merker jeg hvor stort engasjementet er for en ny retning i politikken. Mange ønsker en regjering som prioriterer vanlige folk fremfor landets aller rikeste.

Det har definitivt ikke vært hovedfokuset de åtte siste årene.

Les også: MDG har sendt valg-SMS til mer enn 100.000 nordmenn: - Kan skjønne at det er forstyrrende

Regjeringen har gitt en liten gruppe rike milliarder i skattekutt. Rausheten mot de på toppen har økt forskjellene mellom folk, og bidrar til å svekke den tilliten Norge er bygget på.

Når vi ikke lenger kjenner oss igjen i hverandres liv, utfordres viljen til å stå sammen. Fellesskapet svekkes.

Og politikken har ikke engang bidratt til å skape flere arbeidsplasser, som har vært Høyres kronargument for milliardkutt i formuesskatten i alle år.

I stedet har landet vårt i åtte år gått i feil retning på viktige områder.

Les også: Måling: Sju av ti tror Støre blir Norges neste statsminister

Det er ingen hemmelighet at min skatteregning blir høyere dersom Arbeiderpartiet vinner valget. Det synes jeg er greit.

Norge er bygget på prinsippet om at alle skal yte etter evne og få etter behov.

Rettferdig fordeling er et gode for hele samfunnet. Da tåler jeg å bidra litt mer, for at vi som fellesskap skal få det bedre.

Jeg mener pengene til Høyres milliardskattekutt bør brukes annerledes. Vanlige folk kan få mer å rutte med.

Les også: Nettavisens partibarometer: Ny smell for Vedum: MDG øyner håp om helt ny regjering

Vi kan bruke mer penger på å ruste opp sykehjem, styrke sykehusene og satse mer på skole og utdanning. Altfor mange står uten jobb.

Gjennom en mer aktiv næringspolitikk kan vi bidra til å få flere i jobb og kutte utslippene samtidig.

Vi får ikke tilbake de siste åtte årene, men vi kan prioritere annerledes fremover.

Nå viser meningsmålingene at et stort flertall ønsker seg nettopp det som er kjernen i den politikken vi går til valg på.

En politikk:

  • hvor vi i større grad løser oppgaver i fellesskap
  • der folk yter etter evne og får etter behov
  • som går bort fra den sentraliseringspolitikken dagens regjering har ført
  • som skaper flere arbeidsplasser
  • og som kutter utslipp på en rettferdig måte

Hva betyr så dette i praksis?

Vi går til valg på at alle som tjener under 750.000 kroner skal betale mindre i inntektsskatt.

Les også: Gunnar Stavrum: Stemmer fra muslimske innvandrere kan gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister

Det betyr at 8 av 10 nordmenn - og 9 av 10 pensjonister - får mindre skatt totalt sett. Vi vil kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, samtidig som vi halverer fergeprisene og skjermer diesel- og bensinprisene der det ikke finnes gode alternativer til bilen.

Og vi skal utvikle - og ikke avvikle - den norske petroleumsnæringen. Vi vil bygge på kompetansen til de flinke folkene som jobber der, og skape nye muligheter innen for eksempel havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO2.

Les mer fra Norsk debatt her

Sylvi Listhaug brukte anledningen som gjesteredaktør i Nettavisen til å skrive om Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden. Det var en rad skremsler.

Det får stå for hennes regning at hun ikke vil snakke om egne politiske løsninger, men jeg skal gi henne rett i én ting:

Den sikreste veien til en tydelig Arbeiderparti-politikk er en stemme til Arbeiderpartiet.

De store oppgavene løser vi best i fellesskap. Det krever at vi setter vanlige folks interesser først, samtidig som de som har mest, bidrar litt mer.

Om du mener det er vanlige folks tur, håper jeg du stemmer på Arbeiderpartiet i år.

Godt valg!