NEW YORK (Nettavisen): Etter at den amerikanske høyesteretten opphevet den viktige Roe vs Wade-kjennelsen i forrige uke, har den konservative høyresiden startet jobben med å oppheve homofiles rettigheter til ekteskap, og ønsker å forby angrepillen og abort i hele landet.

På delstatsnivå er det enda verre: I Missouri, der abort ble forbudt i samme øyeblikk som høyesterett leverte sin kjennelse, ligger det nå på bordet forslag om at hvem som helst kan saksøke noen som hjelper en gravid kvinne til å dra til nabostaten Illinois for å ta abort.

Det er skremmende å se mobiliseringen som nå skjer for å frata homofile og gravide kvinner selvsagte rettigheter til å bestemme over sin egen kropp, og til å gifte seg med den de er glad i.

Abortmotstanderne er så ekstreme at de også går løs på angrepillen, så nå har prevensjon også blitt en politisk slagmark i kjølvannet av høyesteretts uttalelse.

– Abort skal på historiens skraphaug, uttalte tidligere visepresident Mike Pence etter kjennelsen i forrige uke.

En halv verden uten abortrettigheter

Sett med norske øyne er abortkampen nesten uvirkelig, men de politiske skillelinjene i USA er ikke unike for dette landet.

En fersk oversikt viser at store deler av Latin-Amerika og Afrika har sterke begrensninger på kvinners rett til selvbestemt abort. I enkelte land er det straffbart, og i ekstreme tilfeller kan man få dødsstraff.

I de fleste land handler abortlovgivningen om å balansere kvinners rett til å bestemme over egen graviditet mot fosterets rettigheter. Prinsippet som ble slått fast i Roe vs Wade er at abort kan utføres inntil fosteret er levedyktig.

Farlige krefter å sette i sving

En fersk meningsmåling i USA viser at flertallet av befolkningen er dypt uenig med høyesterett. Med mer enn 20 prosents flertall mener flertallet at uttalelsen er et skritt tilbake for landet, og nesten 60 prosent av innbyggerne - og to tredjedeler av kvinnene - er uenig med kjennelsen.

Men dette preller av på abortmotstanderne som har fått sin største seier på nesten 50 år.

Lederen for anti-abortgruppen Students for Life of America arbeider nå for å forhindre at gravide kvinner får angrepiller, og vil innføre en lov lignende den Texas har innført, der hvem som helst kan saksøke noen som tilbyr aborttjenester over delstatsgrenser.

Hvis det er en ting vi kan lære av USA, så er det hvor farlig det er å sette slike krefter i sving. Abort er et vanskelig og ømtålig tema, og det har vært en stor fordel at norsk politikk har hatt bred enighet om de viktigste prinsippene.

Prevensjon og homofiles rettigheter

Liberale krefter i USA er bekymret for at opphevelsen av Roe vs Wade er første skritt mot en større plan om å reversere hardt tilkjempede rettigheter for andre grupper, og skru klokken tilbake til mer konservative samlivsformer.

Roe vrs. Wade slo fast at selvbestemt abort var en landsdekkende rettighet delstatene ikke kunne forby. Når den nå er opphevet er det opp til delstatene, og mange av dem har hatt såkalte utløserlover som forbød abort i samme øyeblikk som den føderale rettigheten ble opphevet.

Nå er neste skritt å forby abort etter 6. svangeskapsuke over hele USA. Samtidig vil man forby angrepillen (som nå er tilgjengelig via postordre) og slå ned på at kvinner kan dra til liberale stater som New York.

Bred enighet om abort er en fordel

I Norge har det vært stort flertall for selvbestemt abort frem til 12. svangerskapsuke, men den grensen er nå i spill. Enkelte partier ønsker å fjerne abortnemndene og gi kvinner rett til selvbestemt abort til 18. eller 21. svangerskapsuke - altså bare dager unna den grensen hvor fostre nå overlever som babyer.

Uansett om grensen er 12. eller 21. svangerskapsuke, så er det en avveining mellom kvinnens rett til selvbestemmelse og fosterets rett til liv. Heller ikke kravet om å fjerne abortnemndene er 100 % prinsipielt. På et eller annet tidspunkt er det leger eller fagfolk som må ha siste ordet hvis det eksempelvis er fare for kvinnens liv.

Erfaringen fra USA er at abortforkjemperne gjerne kan kjempe for reformer, men ikke bevege seg langt foran folket. Derfor er det viktig å samle et så bredt flertall som mulig, og ikke trumfe igjennom en senabortgrense som mobiliserer motstandere til å kjempe for reversering.