Gå til sidens hovedinnhold

Nå trenger vi folk som vet opp ned på en hammer

Det siste vi trenger etter korona er flere økonomer som forteller oss at vi har økonomiske problemer.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Oljefondet har minket kraftig etter koronaen med alle sine tiltakspakker. Det er positivt at mange bedrifter har omstilt seg og satser på digitale løsninger og grønn omstilling, også at det er mange nyetableringer og mange nye selskaper.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Nå trenger vi ikke å utdanne flere økonomer og samfunnsvitere som forteller oss at vi har økonomiske problemer.

Attraktive utdannelser

Det vi trenger nå er ungdommer som kan løse problemet. Vi trenger ungdommer som tar elektrofag, rørfag, byggfag- og anleggsfag på videregående skoler.

Heldigvis har de siste årene gitt yrkesfagene et løft. Dels gjennom politikk og engasjerte lærere, dels fordi det faktisk er svært attraktive utdannelser med gode utsikter.

Les også: Han som burde visst best skjønte ingenting

Ny kunnskap i skolen som kan møte framtiden med en fleksibel utdannelse. At et utvidet fagbrev skal bli like viktig som en master er viktig for fagene. Bedrifter må vokse og utvikle seg. Det gir enda flere arbeidsplasser, også gode veier og jernbane som binder hele landet sammen.

Må ikke føre til dårligere skoletilbud

Vi må investere slik at det kommer flere tilbake i arbeidslivet, legge til rette for at barn ikke oppdager at foreldrene sliter med fattigdom, få foreldrene i jobb, styrke psykisk helse.

Når vi er på vei ut av krisen, er det etter alt å dømme med enda fattigere kommuner, og færre bedrifter som kan ta imot lærlinger. Dette må ikke føre til nedskjæringer av klasser og dårligere skoletilbud, eller nedskjæringer i offentlige overføringer. For nå trenger vi folk som vet opp ned på en hammer.

Er ventet ubalanse i distriktskommuner

Ungdommen skal nemlig bygge landet vårt videre og sikre vår velferd i framtiden, det blir mer og mer viktig å bevare et livskraftig samfunn uansett hvor i landet det bor folk.

Les også: Norsk eksport trenger en ryddesjau

I distriktskommunene er det ventet en sterk ubalanse mellom pensjonister og personer i arbeidsfør alder. Denne utviklingen øker fordi mange av de yngre flytter til byene og stifter familie der. Dermed risikerer vi at veksten i antall personer i yrkesaktiv alder blir klart svakest i distriktene

En av de vanskeligste manøvrer er å fylle opp Distrikts-Norge med folkeliv. Du fyller ikke opp Distrikts-Norge ved å tvinge folk til å bo der.

Ungdommen skal nemlig skape liv distriktene våre igjen og sikre vår velferd i framtiden.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Kommentarer til denne saken