I et innlegg i Nettavisen 2. oktober angriper NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste, AMCAR, for ikke å prioritere en massiv utbygging av ladestasjoner i Norge. NAF krever nå at det skal bygges 1000 nye hurtigladere langs norske veier før nyttår.

Les innlegget fra NAF: Vi jobber for alle bilister. Uansett om det er el eller diesel

Les innlegget fra AMCAR: Kravene fra elbilistene er voldsomme

Denne milliardinvesteringen skal dekkes av skattebetalerne og av dem NAF kaller «fossilbilister». De betaler allerede store summer i engangsavgifter, drivstoffavgifter og bompenger til stat og kommune. NAF er altså på full fart bort fra å være til støtte for den vanlige bilist.

Tesla i front

Camilla Ryste hevder dessuten at AMCAR ikke har forstått at behovet for ladestasjoner vokser raskere enn markedet leverer, men at AMCAR-produsenten Tesla har forstått det.

Ja, Tesla har forstått at bilene deres trenger ladestasjoner. Derfor har de på egen bekostning bygget et overlegent ladenettverk over hele landet, uten å skrike etter penger fra staten. Det gjør bilene deres svært konkurransedyktige sammenlignet med bilene til øvrige produsenter av elbiler.

Amerikanerne ligger nok en gang i forkant både når det gjelder bil- og miljøteknologi.

91 prosent kjører bensin- eller dieselbil

AMCAR var tidlig ute og forsvarte elbilfordelene i 2012, og vi gjør det fortsatt. Elbilandelen er høy blant AMCARs medlemmer. AMCAR er en interesseorganisasjon for folk flest, med særlig entusiasme rundt bilen. Derfor var mange av våre medlemmer tidlig ute med å kjøpe elbiler da de kom på markedet. Det er vi stolte av.

I første halvår 2021 utgjorde elbiler 57,3 prosent av nybilsalget, og det er gledelig. Samtidig må vi ikke glemme at elbiler fremdeles kun utgjør 12 prosent av bilparken. Justert for dem som har elbil som bil nummer to er det 91 prosent av bilistene som fortsatt kjører bensin- eller dieselbil.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har beregnet at bensin- og dieselbilister allerede har en avgiftsbelastning på 12.000 kroner per tonn CO2. Det er langt over regjeringens målsetting i klimameldingen på 2.000 kroner per tonn innen 2030.

Burde ikke et automobilforbund som NAF heller arbeide for at alle de som kjører bensin og dieselbil ikke skal få et enda mye høyere avgiftstrykk enn resten av samfunnet?

Hvorfor sloss de for at bensin- og dieselbilistene i tillegg skal belastes for utbygging av ladenettverk over skatteseddelen og gjennom bilavgifter?

Distriktspopulistisk symbolpolitikk

For å oppnå faktiske resultater av miljøtiltakene, er det viktig at tiltakene ikke oppfattes som urettferdige eller som symbolpolitikk uten effekt. Da mister de støtte i befolkningen.

En ny regjering som skal forhandle budsjett med SV, vil trolig både øke drivstoffavgiftene betydelig og følge Arbeiderpartiets forslag om å gi avgiftsreduksjon til bilister i distriktene. NAF har omfavnet Arbeiderpartiets forslag og har foreslått at avgiftsreduksjonen skal gjelde noen få kommuner med totalt 730.000 innbyggere.

Dette er distriktspopulistisk symbolpolitikk. Resultatet blir ikke lavere utslipp, men nører opp under konflikten mellom by og land.

Kaster bilistene under bussen

Å gi et fåtall bilister i noen grisgrendte kommuner en lavere økning i bensin- og dieselavgifter, er ikke å sloss for bilistenes interesser. Det NAF faktisk gjør med sitt forslag er å akseptere en enorm økning i drivstoffavgiftene for 4,3 millioner nordmenn. Mange av disse er trolig medlemmer i NAF.

Les mer fra Norsk debatt

For 13 år siden var det NAF som oppfordret til boikott av bensinstasjonskjeder som satte opp bensin- og dieselprisen. I dag går NAF i bresjen for at regjeringen skal øke bensin- og dieselavgiftene. NAF kaster bilistene under bussen og prioriterer å gjøre seg lekre for kommende regjering og miljøbevegelsen.

AMCAR har tidligere hatt et godt samarbeid med NAF, for å ivareta bilistenes interesser. Vi vet at det finnes mange dyktige fagfolk og bilentusiaster i NAFs organisasjon og i medlemsmassen. Når NAF begynner å lytte til egne medlemmer, gjenopptar vi gjerne det bilpolitiske samarbeidet.