På toppen av høye strømpriser, økende renter og rekordhøye drivstoffpriser får den jevne, norske forbruker et nytt økonomisk slag i magen. 1. juli gikk matvareprisene ytterligere opp.

Fremskrittspartiet la inn halvert mva på matvarer i vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett for å unngå at det som skjer nå. Dette ble dessverre nedstemt.

Støre og Vedum sørger for at det er vanlige folks tur til å bli flådd i kassen på butikken.

Vi lever i en urolig verden, krig i Europa og ustabilitet i verdensøkonomien gir noen harde utslag på lommeboken for de alle fleste av oss. Regjeringen ser ut til å la dette være en slags universalunnskyldning, samtidig som vanlige folk blir flådd.

Men er det virkelig slik som statsministeren sier, må vi bare leve med det?

Nei, det er helt bestemte valg som regjeringen har fått flertall for i Stortinget.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kommer bøndene til gode

La oss begynne med det som regjeringen rett ut har vedtatt av økte matvarepriser.

I årets jordbruksoppgjør lot regjeringen skattebetalerne betale en regning på 10,9 milliarder kroner. Bøndene fikk full kompensasjon for økte priser, 40.000 kr ekstra lønnsøkning på toppen av det alle andre fikk i lønnsoppgjør, og de fikk justere opp sine priser med 1.5 milliarder kroner. Det sistnevnte er det som direkte påvirker prisstigningen vi ser nå.

At bøndene fikk dekket sine ekstraordinære kostnader er bra, det er Frp også helt enig i. At regjeringen velger å gjøre det med 1,5 milliarder i direkte økning av matprisene er ikke bra.

Det er heller ikke greit at det kun skal være bøndene som får dekket galopperende kostnader. Vi lever i den samme økonomien alle sammen, og vi burde ta grep som kommer alle til gode, ikke bare grunnfjellet i Vedums velgermasse.

Et pusterom for bilistene

Statskassen renner over av inntekter på olje og gass. Vi har absolutt handlingsrom til å gjøre noe for vanlige folk som sliter med alle disse høye prisene.

Frp har foreslått å fjerne avgiftene på drivstoff. Det ville gitt en reduksjon på pumpeprisen på cirka syv-åtte kroner literen. Det hadde vært et kjærkomment pusterom for norske bilister, og det hadde redusert transportkostnadene som er med å drive opp prisene på mat, og alt annet som krever transport.

Les mer fra Norsk debatt

Du kan takke regjeringen

Det burde virkelig komme innbyggerne til gode at vi er en oljenasjon. Det mente også Vedums parti i valgkampen, da han dro rundt, drakk kaffe og sanket stemmene som har gitt ham rollen som finansminister i dag. Men regjeringen har ikke gjort noe for å senke drivstoffprisene.

Når du ser sluttsummen på kassalappen kan du takke regjeringen. Det er deres jordbruksoppgjør, sammen med deres totale mangel på handlekraft i møte med inflasjonen, som er grunnen til at det er vanlige folks tur til å betale.