Bare fire måneder etter at investeringen i ny vannforsyning ble vedtatt i Oslo bystyre, sprakk den første kontrakten med en milliard kroner.

I enhver virksomhet med god styring ville en slik nyhet ført til alarm oppover i systemet:

  • Fjellarbeidene på Huseby (E8) var budsjettert til 1,5 milliarder kroner, men billigste anbud var 2,4 milliarder.
  • Fra vedtaket 13. november 2019 til anbudsåpningen 16. mars i 2020 var altså sprekken på over 60 prosent!

Internt i prosjektet og i Vann- og avløpsetaten var det full alarm, for følgene av milliardsprekken var formidable:

Prisløkningen på fjellarbeidene på Huseby medførte at andre store kontraktene på råvannsledning til Holsfjorden (E5) og rentvannstunnel fra Huseby (E6) ville også sprekke, og utover i 2020 ble prosjektledelsen stadig sikrere på at man styrte mot en kostnadssprekk på mange milliarder kroner.

Her er grunnene til at dette må ha vært kjent helt til topps i Oslo rådhus:

  • Prosjektdirektøren rapporterer direkte til prosjekteier Anna Maria Aursund, som er sjef for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.
  • Bestiller av prosjektet er Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel, ledet av tidligere byråd Lan Marie Berg (MDG).
  • I kommunen er det finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) som har ansvar for hvordan penger kommer inn og brukes - altså likviditeten.

Når en kontrakt sprekker med en milliard, så må både byggherren - daværende byråd Lan Marie Berg (MDG) - og pengekilden - finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) - informeres.

Behovet for informasjon oppover er åpenbar. Byggherren må få informasjon om at totalkostnaden sprekker, og finansbyråden må få beskjed om å skaffe flere penger tidligere for å betale entreprenøren som påbegynte arbeidet.

Denne skivebommen var umulig for bystyret å oppdage. Tvert imot ble de ført bak lyset. Så sent som i årsrapporten for Vann- og avløpsetaten i februar 2021 står det ikke ett ord om de gigantiske overskridelsen som da var velkjente.

Det er i seg selv ganske utrolig.

Samtidig som man internt visste at prosjektet på det tidspunktet lå an til å sprekke med 3,5 milliarder kroner, ga man ut en årsberetning på 54 sider med fire sider om prosjektet, men ikke ett ord om milliardskandalen som var under oppseiling.

Du kan lese selv: Årsberetning for Vann- og avløpsetaten 2020, datert februar 2021

Både byrådsleder Raymond Johansen og tidligere byråd Lan Marie Berg svarer ullent på når de ble informert om overskridelsene. Det er i seg selv ikke tillitsskapende. Men tåkeleggingen er ikke nok til å holde alt skjult.

Til nå er det gjort arbeider for 400 millioner kroner på fjellanlegget i E8-prosjektet. Det betyr at finansbyrådens avdeling må ha vært involvert for å betale regninger, og det er rimelig å anta at hele den politiske ledelsen i byrådet fikk vite ganske raskt at det største investeringsprosjektet i Oslo kommune hadde sporet av før det hadde kommet opp i fart.

Alternativet er faktisk ikke bedre, for da er det null styring.

Dette er tidslinjen:

13. november 2019: Bystyret vedtar prosjektet med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

16. mars 2020: Anbudene viser at delprosjektet på Huseby sprekker med en milliard kroner.

23. november 2020: Beste anbud på råvannstunnel (E5) gir en ny sprekk på 1,5 milliarder kroner.

Sommer/høst 2020: Prosjektet forstår at totalsprekken blir på minst tre milliarder kroner.

Februar 2021: Vann- og avløpsetaten forteller ingenting om sprekken i sin offentlige årsberetning

10. februar 2021: Prosjektet informerer om at kostnadene blir 3,5 milliarder kroner høyere enn bevilget

17. februar 2021: Vann- og avløpsetaten ber om en utvidet kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner.

16. mars 2021: Holte Consult engasjeres for å kvalitetssikre sprekken på 3,5 milliarder og totalkost 16,0 milliarder.

29. april 2021: Holte Consult leverer utkast til rapport, og øker anslaget til 17,7 milliarder kroner.

20. mai 2021: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Lan Marie Berg informerer bystyret

Dette er viktig av flere grunner:

Tidslinjen viser at fra mars 2020 er bystyret bevisst eller ubevisst ført bak lyset om hva dette prosjektet lå an til å koste.

Hadde man slått alarm allerede da, kunne man valgt noen annet enn den trolig dyreste løsningen med tunnelboremaskin i selve vanntunnelene (E5 og E6).

Det anerkjente konsulentselskapet Multiconsult anbefalte tre ganger å bruke konvensjonell sprengning fordi de mener det er billigere. Nå er det for sent å snu hvis prosjektet skal stå ferdig i 2027.

Les også: Lans milliardsprekk: Billigere løsning ble lagt i skuffen tre ganger

Etter at Rødts gruppeleder Eivor Evenrud prisverdig slo i bordet og stemte for mistillit, har mange politikere og kommentatorer forsøkt å bagatellisere den totale svikten i styring og informasjon til bystyret.

Argumentasjonen har vært at det er på tide vi får ny vannforsyning, og at man ikke kunne informere bystyret før den nøyaktige kostnadssprekken var kvalitetssikret. Logikken er svak, og ville betydd at milliardskandalene ved Stortingsgarasjen, Mongstad og Norges Banks nybygg ikke er så viktige fordi vi jo trenger disse byggene.

Noen har forsøkt å gjøre Rødt til skyteskive, men det er en skivebom.

Det er også en avsporing når folk i Arbeiderpartiet nærmest begreider Rødt for at samarbeidet fremover blir vanskeligere.

Det er å snu saken på hodet.

Hvis Rødt skal støtte et nytt rødgrønt byråd, så bør partiet kreve en helt annen styring og informasjon til de folkevalgte om store prosjekter. Det er bystyret som er folkevalgt, og det hører ingen steder hjemme å holde tilbake viktig informasjon i 14 måneder.

Det hører med til historien at da bystyret vedtok investeringen i 2019, så ble det foreslått at byrådet skulle kvalitetssikre kontraktene og sørge for at entreprenørene tok risikoen for overskridelser. Det ble også foreslått at byrådet skulle «...rapportere jevnlig og straks hvis det er tegn til overskridelser av rammene».

Forslaget ble nedstemt av de rødgrønne partiene.

I ettertid har kommunen inngått kontrakter uten garantert pris fra entreprenøren, noe som innebærer økt risiko.

Så til det innledende spørsmålet:

Byrådsleder Raymond Johansen har gang på gang uttalt at han har full tillit til nå avsatte byråd Lan Marie Berg.

Folk i Arbeiderpartiet, SV og MDG har gang på gang påstått at hun ikke har gjort noe galt i styringen av prosjektet.

Er forklaringen så enkel som at hele det rødgrønne byrådet har vært kjent med milliardoverskridelsene fra første stund, og at de har vært enige om at resten av bystyret ikke trengte å bli informert?

PS! Hva mener du om vannforsyningsskandalen i Oslo og mistilliten mot nå avsatte byråd Lan Marie Berg? Skriv et debattinnlegg!