Det var fiolinist og førsteamanuensis Stig R. Wigestrand som hadde skrevet debattinnlegget om vaksine som først ble publisert, og så avpublisert, tidligere denne uka.

Bakgrunnen for at det ble fjernet var at den hadde falsk, ikke troverdig kildebruk, noe jeg kommer tilbake til.

Wigestrand ble naturlig nok fortørnet over avgjørelsen, og kom tidligere i dag fredag med et tilsvar til Nettavisens begrunnelse for avgjørelsen.

Les Erik Stephansen: Nå må vaksinemotstanderne ta seg en bolle
Les Stig R. Wigestrand: Her kommer mitt tilsvar til Nettavisen

Selv mener Wigestrand at han har skrevet et «undrende» innlegg, der han særlig er opptatt av barna. Hovedbudskapet hans er at vaksine gjør mer skade enn gavn, og riktig galt går det når han lenker til en «avis» som hevder at eksperter fra FDA (US Food and Drugs Administration) skal ha «avslørt» at Covid 19-vaksiner «dreper minst to mennesker for hvert liv de redder».

Det er jo en ganske heftig påstand.

Amerikanske FDA er omtrent det samme som norske Legemiddelverket eller FHI, og det ville vært ganske sjokkerende om for eksempel Camilla Stoltenberg her hjemme hadde sagt noe slikt.

Men det er selvfølgelig ikke sant.

Og hvordan påstanden kommer fram er et skoleeksempel på hvordan en fjær av sannhet kan bli til en hel hønsegård av misforståelser og/eller bevisst løgn.

La oss ta det i tur og orden. Først til selve kilden:

«Avisen» som Wigestrand viser til, er et britisk nettsted som ble opprettet i november i fjor, med navn The Daily Expose. Ifølge faktasjekk-stedet Logically er nettstedet i dag en hovedkilde for feilinformasjon omkring medisin, vaksine og konspirasjonsteorier i Storbritannia, drevet av arbeidsløse skuespillere.

På fronten skriver de selv at de er svartelistet av Twitter, og ber folk heller støtte dem med penger enn å betale månedlig lisens til BBC - «who broadcast government propaganda and lies» - altså at britiske BBC bare driver med regjeringspropaganda og løgner.

De fleste norske ungdomsskoleelever vil ha lært såpass om kildekritikk at alarmklokkene begynner å ringe omtrent her.

På kort tid skal nettstedet likevel ha fått en trofast tilhengerskare. En av dem er altså en førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Nettavisen har spurt Wigerstrand om å redegjøre for nettopp den tvilsomme kildebruken i sitt tilsvar, men det har han hoppet behendig over.

Så til selve påstanden:

Tittelen i The Daily Expose som Wigestrand viser til er at «FDA-eksperter avslører at Covid-19-vaksiner dreper minst to personer for hvert ene liv de redder». «Avsløringen» ble sitert på en rekke nettsteder også i USA, men ble straks dementert av FDA selv.

Til Ap News sier en talsmann at det slett ikke var FDA-eksperter som hadde påstått dette, men en deltaker på et åpent møte i tilknytning til en avgjørelse om eldre pasienter skulle få en tredje vaksinedose eller ikke.

I sitt tilsvar til Nettavisen forsøker Stig R. Wigestrand fortsatt å få det til å se ut som om denne deltakeren, en mann ved navn Steve Kirch, har tilknytning til FDA.

«Men har Nettavisen forstått hvordan denne påstanden fra Kirch dukker opp?» spør Wigestrand, og forklarer velvillig at FDA har et Advisory Panel som gir råd om godkjenning av vaksiner og liknende.

«I sine møter inviterer også panelet andre eksperter - fra ulike områder som medisin og statistikk, til å komme med spørsmål eller kommentarer», skriver Wigestrand.

Problemet er at det er feil.

Her kan du lese flere kommentarer av Erik Stephansen

Ifølge FDA har Steve Kirch ingen tilknytning til FDA overhodet. Og FDA hadde ikke «invitert andre eksperter». Bakgrunnen for hele sulamitten er at i løpet av den åtte timer lange FDA-konferansen 17. september, var det en såkalt «åpen seksjon», der også publikum kunne være til stede. Her kunne altså hvem som helst komme og stille spørsmål eller si sin mening.

Møtet ble streamet, og det er klipp og lim fra denne seansen som nå går sin seiersgang på nettet og ulike Facebook-grupper, der også helt vanlige folk blir presentert som «FDA-eksperter».

Hvem er så denne Steve Kirch?

I sitt tilsvar til Nettavisen siterer Wigestrand fra LinkedIn-profilen til Kirch, og hevder at han for tiden er involvert i forskning, sammen med 20 andre forskere, leger og statistikere, om sikkerheten knyttet til korona-vaksinene.

Problemet er at heller ikke dette er riktig.

Rett nok har Kirch gitt seg selv den imponerende tittelen Executive Director of the Covid-19 Early Treatment Fund. Men han er ikke forsker. Og ikke lege eller medisiner.

Tvert om er han IT-gründer, med bakgrunn fra Massachusetts Institute of Technology, MIT. Han har også en imponerende formue, etter diverse oppfinnelser. Ifølge Ap News investerer han nå i selskaper som produserer utstyr og Covid-19-medisiner som ikke har med vaksiner å gjøre.

Han arbeider altså ikke med vaksiner. Og han har ingen tilknytning til FDA. Tvert om kan han mistenkes for å ville motarbeide bruken av vaksiner av kommersielle grunner.

Jeg har ingen grunn til å tro at Wigestrand bevisst forsøker å bløffe eller lure folk ved å videreformidle de falske påstandene i The Daily Expose og Kirchs påståtte bakgrunn. Kanskje har han bare har misforstått. Et relevant spørsmål blir da:

Hvem er Stig R. Wigestrand?

Selv titulerer han seg med ph. d og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (Drammen). Han skriver i sitt første innlegg at han som vitenskapelig ansatt ved et universitet skal «bidra til å opprettholde et visst nivå av kritisk tenkning».

Noen vil jo tro at doktorgraden indikerer at han er en slags medisiner, eller doktor.

Men det er han ikke. Ifølge opplysninger fra den tidligere høyskolen, nå universitet, er han utdannet fiolinist.

Han er også pedagog, eller lærerutdannet. I tillegg har han en doktorgrad i improvisasjon, en viktig bestanddel innen jazz - i motsetning til for eksempel europeisk kunstmusikk, eller klassisk, som vi også sier.

Les mer fra Norsk debatt her

Her har altså Wigestrand betydelige kunnskaper - antakelig både praktiske og teoretiske. Om disse kan overføres til kritisk tenkning og kunnskap om Covid-19 og vaksiner, er mer usikkert.

Hva kan vi så lære av dette?

Jeg vil anbefale både vaksineskeptikere og andre interesserte å studere denne historien. Du trenger ikke ta mitt ord for det, du bør gjerne gå til kildene selv. Dette er nemlig et kron-eksempel på hvordan en historie med en bitteliten flik av sannhet plutselig blir forvandlet til usanne påstander og fantastiske forvrengninger.

For ting er ofte ikke som de i første omgang ser ut som. Men vi vet et par enkle fakta:

  • Vitenskap har brakt menneskeheten langt framover. Særlig medisinen har utslettet en rekke folkesykdommer, og kan i dag utføre store ting på områder der vi før ble syke og døde
  • Vi vet at de fleste medisiner og vaksiner har bivirkninger. Og at noen få har dødd av dem. Derfor forskes det intenst for å gjøre vaksinene enda sikrere - i en prosess der både myndigheter og institusjoner har valgt å være åpne om funnene sine, også de negative

Derfor velger de aller fleste av oss å la oss vaksinere, fordi nedsiden i en pandemi er så mye alvorligere om vi ikke gjør det. En slik åpenhet er selvsagt et tveegget sverd som kan misbrukes, noe ikke minst det åpne møtet til FDA vitner om.

Og det er her enkelte vaksineskeptikere og vaksinemotstandere misforstår så fundamentalt, noen av dem med viten og vilje:

For når de redigerte mediene stiller krav til hva vi publiserer, har det ikke noe med «sensur» å gjøre. Det handler om at vi har forpliktet oss til å ikke viderebringe falske nyheter, bløff og rene misforståelser. Redigerte medier er redigert fordi noen redigerer dem.

Les Gunnar Stavrum: Det er heldigvis ikke mange som tror på slikt vås

For selvsagt skal vi være kritiske til det ekspertene forteller oss. Men vi skal også være kritiske til de som kommer inn fra sidelinjen med bombastiske påstander om noe de har hentet fra tvilsomme kilder her eller der.

Et godt råd kan være å lytte mest til de som faktisk har greie på det.

Og det er ikke nødvendigvis lugubre nettsteder eller amerikanske IT-investorer med tvilsomme hensikter.