Jeg er bekymret for kroppspress og usunne forbilder på sosiale medier.

Det brukes både retusjering og filter i reklamer og på sosiale medier. Dette har en enorm påvirkningskraft, og spesielt på unge.

I reklamer som er retusjert, hvor utseendet til personene i reklamen er «fikset på», kommer regjeringen nå med et forslag om at det skal bli krav om tydelig merking.

Dette gjelder også filter på sosiale medier som endrer på utseendet.

Les også: Gjør influenserene noe bra for samfunnet vårt?

Et samfunnsproblem

Kroppspress er et stort samfunnsproblem. Presset knyttet til kropp og utseende blir pekt på som en av de viktigste årsakene til at mange unge sliter psykisk. Flere undersøkelser viser at spesielt unge jenter og gutter er misfornøyd med kroppen sin.

I en undersøkelse utført for Redd Barna i 2018, svarte blant annet 68 prosent av jentene og 52 prosent av guttene at de ønsket å endre på eget utseende. 43 prosent sier de kjenner på kroppspress i sin egen hverdag.

Reklameindustrien pekes på som en av de viktigste årsakene til det økende kroppspresset. I rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» henviser Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til forskningsresultater som viser sammenhenger mellom reklame, kroppspress og psykisk helse.

Blant annet vises det til at når modeller framstilles som attraktive, påvirker det hvordan barn ser på egen kropp.

Kroppspress har lenge vært et problem blant barn og unge, og mye tyder på at det er en sammenheng mellom økt bruk av sosiale medier og økt kroppspress. Markedsføring i sosiale medier er en viktig del av dette bildet.

Retusjert reklame må merkes

Derfor foreslår regjeringen blant annet en plikt for annonsører til å merke reklame der kroppsfasongen til personen i reklamen er endret ved retusjering.

Plikten vil også gjelde for påvirker-bransjen når den formidler retusjert reklame. Forslaget om å merke retusjert reklame er et av flere viktige tiltak for å redusere kroppspresset blant barn og unge, både gutter og jenter.

Formålet er å synliggjøre at kroppene som fremgår av reklamen er uekte og manipulert. Og lage et tydelig skille mellom de som ikke er retusjerte, som ser ut som deg og meg.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Det er nødvendig å endre markedsføringsloven for at annonsørene skal få plikt til å merke slik retusjert reklame. Det er på tide.

Det sender et signal, og en påminnelse om at de retusjerte reklameplakatene ikke viser frem en ekte kropp. Viktigst av alt, at vi alle er gode nok akkurat slik som vi er.