Jeg er ingen erfaren eller øvd tilhører i norske rettssaler.

Derfor kom jeg med relativt nysgjerrige øyne og ører til rettsal 316 i Tinghuset i Oslo mandag morgen. Da startet saken jeg skrev om i en kommentar på fredag, med tittelen «Polititopper i årets pinligste rettssak».

Saken gjelder en alvorlig tiltale mot en mann i 40-årene, som i august i fjor hengte opp to satiriske plakater mot de to toppene i Norsk Narkotikapoltiforening (NNPF), statsadvokat Geir Evanger og tidligere politiinspektør Jan Erik Bresil.

Plakatene har falt de to polititoppene svært tungt for brystet, og forbrytelsen mannen står tiltalt for er «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» – straffelovens paragraf 266. I tillegg har Evanger krevd inntil 50.000 kroner i oppreisning.

LES OGSÅ ERIK STEPHANSEN: Polititopper i årets pinligste rettssak

Etter min mening var saken pinlig allerede på fredag, av tre grunner:

  • For det første at en statsadvokat og en politiinspektør politianmelder en mann som har hengt opp to åpenbart satiriske plakater om deres høyst kontroversielle forening. Såpass må de tåle
  • For det andre at kollegene ved Oslo politikammer faktisk ville ha straffesak, i stedet for å legge vekk saken med den åpenbare begrunnelse at politisk satire har en spesiell beskyttelse i lovverket
  • Og for det tredje at heller ikke statsadvokat Jane Lundstadsveen i Hedmark og Oppland, som ble oppnevnt av Riksadvokaten som settestatsadvokat, vurderte saken opp mot mannens grunnlovsfestede rett til ytringsfrihet.

Men den pinlige rettsfarsen var slett ikke komplett med dette:

I løpet av helga kom det nemlig tips på sosiale medier om at også settestatsadvokat Jane Lundstadsveen er medlem i NNPF. Tips som viste seg å stemme.

Med andre ord:

Den «uhildede» statsadvokaten som har vurdert «bevisene» fra etterforskerne i Oslo, og besluttet å reise tiltale, er selv medlem av den samme, politiske foreningen som anmeldte «plakatmannen» for å drive gjøn med dem.

Dette gjorde at mannens forsvarer, Jon Wessel-Aas, i helga straks sendte begjæring om at saken måtte avvises, av åpenbare habilitetsgrunner.

Men det blir verre:

I sin prosedyre mandag formiddag kunne Wessel-Aas også fortelle at de to omtalte plakatene viser to QR-koder som setter plakatene inn i sin rette, politiske sammenheng.

Plakaten om Geir Evanger viser til en artikkel i Advokatbladet om den såkalte Sult-saken, der to personer ble frifunnet i en narkosak fordi politiet hadde brukt ulovlige metoder, med statsadvokat Evangers fulle velsignelse, og der 50 kg hasj havnet på gata fordi politiet klønet det til (!)

SE QR-KODE: - Totalt uakseptabelt av politiet å begå kriminalitet for å ta kriminelle

Den andre plakaten, om Jan Erik Bresil, viser QR-kode til hjemmesidene til Rolleforståelsesutvalget, det regjeringsoppnevnte utvalget som nettopp leverte sin sterkt kritiske rapport om NNPF, en tilnærmet slakt som bekreftet de fleste beskyldningene mot den private, politiske foreningen.

QR-KODE: Rolleforståelsesutvalgets mandat

Og det er her det blir så pinlig for politi og påtalemyndighet at det nesten ikke er til å tro:

Disse QR-kodene har nemlig etterforskerne ved Oslo politikammer ikke lagt merke til.

De som har etterforsket «plakatmannen» - som i dag gjerne ville bli navngitt som Bengt Erik Waldow - har altså ikke sett nøye nok på plakaten til å oppdage noe rart nede i høyre hjørne. De har ikke lurt på hva dette var for noe rart, i alle fall ikke tilstrekkelig til at de lurte på om … hm, kan det være en QR-kode mon tro? Lurer på hvor den fører oss hen?

Og det aller pinligste:

Dette har heller ikke settestatsadvokat Jane Lundstadsveen oppdaget. Hun som skulle ettergå og kontrollere at etterforskningen har gått riktig for seg, og at alle sider av saken er etterforsket - også de som kan tale til gjerningsmannens fordel.

Heller ikke hun har lurt på hva dette rare nede til høyre på plakatene er for noe. Og det er da vi som lekfolk må lure:

Hva er det politiet og statsadvokaten driver med?

Eller, for å si det med forsvarer Jon Wessel-Aas, som på mer diplomatisk vis anførte at «dette kan reise berettiget tvil om hvorvidt politiet har etterforsket saken til fulle, der de også skal være opptatt av alt som taler til den mistenktes fordel.»

Jeg skjønner at politiet kan gjøre tabber. Vi gjør alle det. Men her ser det ut som om tabbene har gått direkte videre til statsadvokaten i Hedmark og Oppland, nærmest på autopilot:

  • For det første har hun overhodet ikke reflektert over at hun kanskje er inhabil i saken, til tross for at hun har vært medlem i NNPF helst siden 2014 og fram til i dag - og at NNPF har vært omtalt som en kontroversiell, politisk forening i lang tid
  • For det andre fordi kan hun umulig ha undersøkt politiets arbeid særlig nøye, siden heller ikke hun har oppdaget og reflektert over de nokså tydelige QR-kodene.

Så kan du forsåvidt si at tilliten til rettsapparatet ble gjenopprettet i dag, siden dommer Eva Schei og de to meddommerne etter en times betenkning kom tilbake med den eneste logiske slutningen:

At saken avvises.

Fordi statsadvokat Jane Lundstadsveen ikke kan anses habil til å ta ut tiltalebeslutning, siden hun selv i lang tid har vært medlem av NNPF.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dermed blir det nå igjen opp til påtalemyndigheten om saken skal sendes til en ny settestatsadvokat - forhåpentligvis en habil en denne gangen - for ny vurdering. Eller om den bare skal legges vekk som intet straffbart forhold.

Mitt tips er at saken stopper omtrent her.

Den forårsaker likevel minst ett spørsmål og en påstand:

Er virkelig norsk politi- og rettsvesen så gjennomsyret av Norsk Narkotikapolitiforening at vi ikke kan ha tillit til at politi og påtalemyndighet gjør ordentlig arbeid i saker der foreningen er innblandet?

Så til påstanden:

Norsk rettsvesen tåler ikke at politi og påtalemyndighet dummer seg ut for åpen scene på denne måten.

Riktig nok skrev jeg fredag at denne saken er så absurd at den nesten er morsom.

Men den har også en svært alvorlig side, nemlig at norsk rettsvesen er avhengig av tillit. Tillit til at politi og statsadvokater gjør jobben sin uavhengig av personlige interesser eller politiske preferanser.

Da kan vi ikke ha flere saker som dette, der publikum blir sittende som vantro tilhørere etter hvert som påtalemyndigheten blir avkledd plagg etter plagg.