NRKs debattleder Fredrik Solvang er en av landets beste intervjuere, men av og til gir også han opp når maktpersonene rett og slett ikke vil svare. På NRK Debatten var det klin umulig å få de rødgrønne finanspolitikerne til å svare på et veldig enkelt spørsmål:

Hvorfor vil dere at norske eiere betaler mer i skatt enn utenlandske eiere av norsk næringsliv?

Her kan du se seansen:


Stadig flere norske eiere pakker flyttelasset og drar til Sveits for å slippe unna den særnorske formuesskatten.

De flytter unna de voldsomme skjerpelsene som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innførte i fjor høst, og flykter fra en uforutsigbar og næringsfiendtlig politikk på billig retorikk og symbolikk.

Les også

SV-leder Kirsti Bergstø ber Kjell Inge Røkke ryke og reise, og tar partiet et langt skritt i rød retning

SV-lederen snakker for menigheten og det er mange som tror at ligningsformue er penger som står i banken.

I virkeligheten er det en papirformue som ofte består av maskiner, eiendommer og aksjer.

Når den norske eieren får sin private skatteregning, så må pengene hentes et sted.

Dette forklarte Knut Flakk, som er eier i Flakk Gruppen, pedagogisk, men uten å nå fram til de rødgrønne politikerne:

Nå er skatten nesten dobbelt så høy som hele overskuddet i gruppen.

Så lenge Knut Flakk blir boende i Norge, må han tappe bedriften hvert år for å betale skatten. Dersom han flytter til et av de aller fleste andre land som ikke har formuesskatt, blir regningen atskillig lavere. Selv Sverige er et «skatteparadis».

Hva er konsekvensen?

  • Norske eiere får en kraftig økonomisk insitament til å flytte utenlands.
  • Når norske bedrifter selges, kan utlendinger betale mer for å kjøpe dem.
  • Resultatet blir at norske bedrifter blir fjernstyrt fra utlandet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Senterpartiet åpner for utenlandske eiere

SV er et sosialistisk parti som har et anstrengt forhold til private eiere og privat næringsliv.

Når Kirsti Bergstø ber Kjell Inge Røkke ryke og reise (SVs landsmøte) eller dra dit pepper'n gror (NRK Debatten), så skaper det begeistring på hjemmebane.

Det er vanskeligere å forstå hvorfor det nasjonalistiske Senterpartiet er med på å skatte i hjel norske eiere, og bidra til at utlendinger kjøper seg opp i Norge. Partiets finanspolitiker Geir Pollestad unngikk da også behendig å svare på det spørsmålet.

Næringsminister Jan Christian Vestre, som er bedriftsleder selv, forstår selvsagt problemet. Men han slipper unna med lange monologer om alt annet, og snor seg unna kjernespørsmålet – nemlig hvorfor utenlandske eiere ikke skal betale like mye skatt som de norske.

Hva må gjøres?

Den enkleste løsningen er å heve overskuddsskatten fra 22 prosent og fjerne formuesskatten. Hever vi skattesatsen på såkalt alminnelig inntekt fra 22 til for eksempel 25 prosent, så betyr det samtidig at folk med boliglån får litt høyere rentefradrag. Det kommer godt med med renteøkningene som vi er midt inne i.

For statskassen betyr det ingenting om skatten heter selskapsskatt eller formuesskatt, men for eierne er det avgjørende om selskapene betaler skatt av overskuddet, eller må tappes for å betale skatt for eiernes papirformue.

Hvis de rødgrønne ikke tar poenget, så ligger ballen for åpent mål for en ny borgerlig regjering.

Uforutsigbar symbolpolitikk

Har det ingen konsekvenser å fjerne formuesskatten og ta inn like mye penger på selskapsskatt?

Jo, men ikke økonomisk, bare symbolsk.

Å flytte skatten fra eierne til selskapene vil skape noen private nullskattytere. Men det er bare på papiret siden skatten betales direkte fra selskapene deres, og ikke privat via utbytte, utbytteskatt og formuesskatt.

For Aker-eier Kjell Inge Røkke ville skatteregningen blitt to millioner kroner om dagen i Norge.

For Aker betyr det at konsernet årlig må tappes for to milliarder kroner (siden alle aksjonærene må få like mye utbytte).

Med et visst kjennskap til Kjell Inge Røkkes temperament, så er det nærliggende å tro at de vilkårlige skatteskjerpelsene først fikk ham til å ryke, for så å reise.