Landets nye næringsminister skal fly landet rundt for å fremme den nye regjeringens aktive næringspolitikk. Selv driver han en betydelig næringsvirksomhet gjennom selskapet Vestre AS som produserer utemøbler.

Som næringslivsleder har Vestre lykkes godt. Bedriften som han eier 70 prosent av har hatt stor vekst og god lønnsomhet de siste årene. Han har vunnet EYs vekstskaperpris.

Støre skrøt av hva Vestre hadde fått til da han møtte pressen og presenterte den nye regjeringen.

Les også: Her er mirakelkuren mot mirakelmenn

Jan Christian Vestres formue, basert på verdiene i næringsvirksomheten hans, er antagelig et par hundre millioner kroner.

Vestre er som Støre selv, rik, og han fremstår som Støres wonderboy.

Med grønt mandat

Et av hovedgrepene til den nye regjeringen er å føre en aktiv næringspolitikk og kutte klimagassutslippene med 55 prosent. Dette er omtalt på side 11 i Hurdalsplattformen der det blant annet heter:

«Staten skal engasjere seg mer gjennom en kraftfull verktøykasse og ta sitt ansvar for å få på plass nødvendig infrastruktur, inngå partnerskap som forener utslippskutt og næringsutvikling, bidra med kapital og annen risikoavlastning og bruke sin innkjøpsmakt til å skape sterke hjemmemarkeder.»

Her skal altså utslippskutt og næringsutvikling gå hånd i hånd med staten som partner. Vi merker oss spesielt vendingen «bidra med kapital og annen risikoavlastning».

Dette er ikke konkretisert. Det er likevel svært nærliggende å tolke dette dithen at statskassen nå står åpen for alle i næringslivet som «forener utslippskutt og næringsutvikling» for å bruke Hurdalsplattformens egne ord.

Her kommer støtteordningene.

Og den som nå er ansvarlig for å konkretisere og utforme dette er næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også: Viser frem tallene: Ny statsråd er like rik som Støre

En politisk møbelprodusent

Samtidig som statsråden Vestre har fått mandat til å gjøre næringslivet grønt, så tar også møbelprodusenten Vestre mål av seg til å være grønn.

På sin nettside skryter Vestre skamløst av hvordan selskapet skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, omtalt som The Plus. Intet mindre.

På nettsiden kan vi blant annet lese:

«The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål opplevelsespark vil dessuten bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden»

Det er vanskelig å se for seg noen bedrifter i landet som er bedre posisjonert for å nyte godt av den politikken Jan Christian Vestre nå skal sette ut i livet, enn nettopp Vestre AS.

Les flere kommentarer fra Kjell-Magne Rystad

Hurdalsplattformens næringspolitikk, og møbelprodusenten Vestre sin forretningsstrategi, passer dermed som hånd i hanske.

Næringspolitikken og forretningsstrategien ser nesten ut som to sider av samme sak, og altså med Jan Christian Vestre som henholdsvis politisk utøver og økonomisk interessent.

Det er vanskelig å tenke seg en mer politisk møbelprodusent enn nettopp Jan Christian Vestre.

Interessekonfliktene er åpenbare

At Jan Christian Vestre som møbelprodusent har interesser av politikken han som næringsminister skal utøve synes åpenbart.

I saker som direkte berører Vestre AS vil han måtte erklære seg inhabil, men mulig inhabilitet er bare en del av problemene han vil kunne støte på. Inhabilitet vil faktisk være det enkleste å håndtere, for der kan beslutningen bare overlates til en annen statsråd.

Som vi har sett vil Vestre som næringslivsaktør ha en åpenbar interesse av næringspolitikken han fører. Det rammes neppe av habilitetsreglene før sakene ganske spesifikt berører hans næringsvirksomhet. Og det gjør det som regel ikke.

Les også: Faller mest av alle: Storsmell for MDG

Påvirkning og korrupsjon

Som næringsminister vil Vestre møte en lang rekke bedrifter, bedriftseiere og ledere i ulike sammenhenger. Disse vil nesten alltid ha en interesse av å påvirke politikken statsråden Vestre utøver. Å søke å påvirke politikere gjennom direkte kontakt, lobbyvirksomhet, medieutspill også videre er helt legitimt og naturlig.

Problemet er at nesten enhver bedrift næringsminister Jan Christian Vestre måtte besøke, motta søknader fra - eller som på noen måte har interesse av beslutninger Næringsdepartementet måtte fatte - også kan være en kunde av Vestres møbelfirma.

Det er også helt åpenbart at Jan Christian Vestre som hovedeier har en økonomisk interesse av hver eneste lille bestilling av utemøbler som firmaet Vestre AS mottar. En bestilling er for ham en økonomisk fordel akkurat som når han får en gave.

For gaver er regelverket strengt. En veileder om gaver i tjenesten finnes på regjeringens nettsider.

Som det fremgår av veilederen, er det svært lite som er akseptabelt å motta for statsansatte, og det inkluderer selvsagt også statsråden selv.

Beveger man seg utenfor regelverket blir det fort snakk om utilbørlig påvirkning og i mer alvorlige tilfeller regelrett korrupsjon.

Selv den minste bestilling et problem

Dermed vil selv den minste møbelbestilling hos Vestre AS kunne bli et problem for statsråden Vestre. Fordi en møbelbestilling for Vestre altså er en økonomisk fordel for ham. Det blir et spørsmål om hvem som har kjøpt og hvilke interesser vedkommende har av politikken Vestre utøver.

Les også: Slutter frivillig: Får trolig 300.000 kroner i etterlønn

Dersom den økonomiske fordelen av en møbelbestilling på noen som helst måte kan knyttes til Vestres virke som statsråd, er vi med en gang inne i landskapet for utilbørlig påvirkning og mulig korrupsjon.

For offentligheten kan dette også holdes skjult, dersom vi ikke får fullstendig innsikt i Vestre AS sitt kunderegister ned til den minste bestilling. Det kommer vi neppe til å få.

Interessekonfliktene kan bli svært krevende å håndtere

Vestre er, som Støre selv, rik. Med rikdom følger økonomiske interessekonflikter. At privatøkonomiske forhold kan gi problemer for toppolitikere har Støre selv lang erfaring med, selv om han synes å ha hatt tungt for å ta lærdom av det. Støre ser kanskje derfor ikke slike problemer rundt sin næringsminister.

Interessekonfliktene mellom næringsministeren Vestre og møbelprodusenten Vestre bør være åpenbare. På et overordnet plan synes regjeringens næringspolitikk, slik den er uttrykt i Hurdalsplattformen, å være svært sammenfallende med møbelprodusenten Vestre sin forretningsstrategi.

Les mer fra Norsk debatt

På et konkret nivå vil hver minste bestilling av møbler hos Vestre AS kunne være en utilbørlig fordel for Vestre - eller endog korrupsjon.

Dobbeltrollen som mektig næringsminister og rik næringslivsaktør kommer til å bli vanskelig for Jan Christian Vestre.

Kanskje blir den umulig.