Det er ikke 6500 som mister jobben, men Heine Aardalen og en håndfull til må kanskje søke ny. De må ansettes direkte i bedriftene.

Fellesforbundet avd. 600, som organiserer bygningsarbeidere i Oslo, utarbeidet en spørreundersøkelse blant sine medlemmer ansatt i bemanningsbyråer.

Tilbakemeldingen fra medlemmene at over 80 prosent ville foretrekke å jobbe i en ordinær bedrift framfor et bemanningsbyrå.

Aardalen skriver: «Det er usikkert hva Tajik mener med løsere tilknytning, men samtlige ansatte i bemanningsbransjen har fast stilling med en gjennomsnittlig stillingsbrøk som Helse-Norge kan se langt etter».

Dette er saken: Med et pennestrøk søker Tajik masseoppsigelse av 6500 faste ansatte

Ansatte i bemanningsbyråer som blir leid ut til bedrifter i bygg og anlegg har beviselig en løsere tilknytning til arbeidslivet.

Sammenligner du stillingsbrøken deres med arbeidstakere ansatt direkte i produksjonsbedriftene, hvor 100 prosent stilling er normen, ligger de markant under.

Stillingsbrøken arbeidstakerne har i arbeidsavtalen ligger ofte på 20, 30, og 50 prosent, til tross for at mange av dem reelt jobber 100 prosent.

Den reelle arbeidstiden samsvarer ikke med stillingen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette fører blant annet til at bemanningsselskaper slipper å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, da bortforklaringen ofte er at arbeidstakeren har «fylt» opp stillingen de har i arbeidsavtalen.

En annen konsekvens er at arbeideren står uten lønn når bemanningsselskapet ikke har oppdrag til dem. Arbeidstakere i bemanningsselskaper står altså utenfor sikringsordningene en fast ansatt har.

Det er dette som menes med løsere tilknytning, og er med på å bygge ned lønns- og arbeidsvilkår.

Strukturen med bemanningsbyrå flytter risikoen fra bedriften over på den enkelte arbeidstakeren. Risikoen for bedriften som leier dem inn er totalt fraværende.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Vi vil at arbeidstakere skal ansettes direkte i bedriften de utfører arbeidet for, at bedriften satser på arbeidstakerne og bygger kompetanse.

At de har akkurat de samme rettighetene som andre arbeidstakere, og en tydelig og sterk tilknytning til arbeidslivet.