De tre store dyretragediene som er avdekket hos grisebønder i Nordland, Trøndelag og Innlandet de siste ukene, reiser mange spørsmål.

Når man leser i media, så ser det ut som det er bonden det er mest synd på. Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje om velferd for gris 2021-2022 er publisert. Det er funnet brudd i 56 prosent av 582 besetninger det er ført tilsyn med. Det er tragisk lesing.

Det er skremmende at så mange personer, organisasjoner, politiske partier, media og til og med ansatte på ledernivå i offentlige stillinger innen landbruk, går ut og forsvarer bøndene.

Jeg har forståelse for at bønder har sine utfordringer, men hva med dyrene? I disse tre sakene har over 650 griser dødd.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forsvarer dere alles brudd på dyrevelferdsloven, eller bare bøndene sine? Taler dere andre dyremishandleres saker, ved grov vanskjøtsel av dyr? Er det uansett eieren det er mest synd på? Eller gjelder det bare bønder?

Når grisene sulter og tørster i hjel, de tråkker på de andres døde kropper, de drukner i skitt, og det er fortsatt bonden det er synd på?

Ja, da er det lenge til vi kan føle oss trygge på at dyrene er trygt forvart hos bonden. Dette er svært grove lovbrudd. Hundrevis av griser har dødd en langsom død i mangel på mat og vann. De er døde etter sykdom og skader, og det har pågått i månedsvis.

Les også: Dyr lider og dør for din skjønnhet

Likevel gjør de ingenting

Dyrene dør ikke plutselig. Saken på Innherred har pågått i månedsvis. I dette tilfellet ble det varslet i november 2022. Det ble varslet av Mattilsynets egne ansatte i kjøttkontrollen på slakteriet. De ser at dyrene er tynne og viser tegn til sykdom og bør sjekkes av veterinær.

Likevel gjør de ingenting. Det vil si, de tar en telefon til bonden. Han sier alt er ok, og da er den saken ferdigstilt.

Mattilsynet uttalte i Klassekampen i 2020 at «For produksjonsdyr har vi mange kilder til informasjon og bedre oversikt over tilstanden, blant annet gjennom kontroll på slakteriene og næringens egne dyrevelferdsprogrammer, i tillegg til bekymringsmeldingene.»

Les også: Nordmenn kaster 200 brød i minuttet. Samtidig sulter fugler i hjel

Hva hjelper det når dere bare ringer opp vedkommende? Bruker de normalt å tilstå på telefonen, slik at dere får ordnet opp før dyretragediene skjer? Er dette en del av Mattilsynets nye digitale tilsyn?

Taler dyrenes sak

Økokrim sin fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet, Tone Strømsnes Olsen, kommer inn i debatten og setter spørsmålstegn ved at Mattilsynet ikke politianmelder bønder som bryter dyrevelferdsloven.

Spørsmålet kom i forbindelse med Mattilsynets pressekonferanse ved publiseringen av sluttrapporten for den nasjonale tilsynskampanjen om velferd for svin.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev at nå må vi omtale sakene som det de er, og det er grove lovbrudd gjort av norske bønder. Takk til dere, på vegne dyrene.

Les kommentaren her: Dyremishandling er noe svineri, og Mattilsynet må anmelde bøndene

Grove og bevisste brudd

Det er på høy tid med et eget dyrevelferdstilsyn. Langt vekk fra Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet på organisasjonskartet.

Det er på tide å bruke korrekt betegnelse på det som skjer. Det er grove og bevisste brudd på dyrevelferdsloven. Det er bevisste handlinger som har pågått daglig over mange, lange måneder.

Hver eneste dag kan bonden gjøre et annet valg. Det har vært ubeskrivelige lidelser utført av de menneskene dyrene var prisgitt sin omsorg fra.

Det var de som skulle gi dyrene et best mulig liv, det korte livet de har. De ble sultet til døde. Noen var ikke døde da hjelpen kom. De fikk slippe flere lidelser og ble avlivet på stedet.

Nei, det er ikke bonden det er synd på.