Når studentpolitikk blir misbrukt som dårlig distriktspolitikk, er studentminister Ola Borten Moe nødt til å friste med ekstra billige studentboliger for de som starter opp på høyskolen på Nesna til høsten. Nesna ble av styret i Nord universitet nedlagt i 2019, men tvangsåpnet av Borten Moe etter valget.

Høyre har større tanker om å gi studenter i hele landet en kvalitetsutdanning, romsligere lommebøker og et arbeidsliv som er klar til å ta studentene videre.

I minus hver måned

Studenten går ifølge en utredning over 5000 kroner i minus hver måned. For oss som studerer er det gammelt nytt. Vi har slitt oss gjennom pandemien og tatt kalde dusjer for å spare strøm. Attpåtil har vi en matvarekrise som gjør selv brød til en stor utgift, kanskje opptil 100 kroner. Derfor er det urovekkende at partiene i dagens regjering stemte ned strømstøtte til studentene i høst.

Høyre sørget for en bedre studentøkonomi ved å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst i alle budsjetter og å innføre elleve måneders studiestøtte. Det har ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioritert. Statsbudsjettet de la frem for 2022 har gitt studenten dårlige kjøpekraft og medført kun en minimal økning av studiestøtten, etter den generelle prisjusteringen. De økte levekostnadene blir ikke tatt hensyn til.

Høyre vil styrke studentenes økonomi gjennom blant annet studiestøtten. Borten Moe prioriterer heller ekstra midler til kantinedrift og subsidier til allerede rimelige studentboliger på Nesna.

Vi i Høyre ønsker et kompetanseløft med muligheter til å kunne gjennomføre utdanning uansett hvor du bor i landet. Da er ikke argumentet om å bevare en høyskole svært få søker seg til svaret. En må heller se på moderne, digitale løsninger som bedre kan ivareta kvaliteten i utdanningen.

Et løft til studentene

Målet til Høyre er heldigitaliserte universiteter og høyskoler innen 2025, med krav om at offentlige universiteter og høyskoler skal legge ut forelesninger gratis. Et mangfoldig utdanningstilbud med offentlige og private tilbydere ivaretar behovene til fremtidens studenter. Uansett om det er å fordype, omstille eller videreutvikle ferdigheter.

For mennesker i ulike livssituasjoner, vil et digitalt supplement gi en større, reell mulighet til påfyll av kunnskap og kompetanse som student. For arbeidslivet, også i distriktene, er det viktig å få tilgang på denne kompetente arbeidskraften.

Les mer fra Norsk debatt

Det konkurransedyktige næringslivet og de grønne jobbene skapes ved å investere i forskning, infrastruktur og studenter. Det må tilrettelegges for møteplasser og erfaringsutveksling mellom akademia, arbeids- og næringsliv, slik at vi i fremtiden klarer å håndtere store utfordringer som grønn omstilling og eldrebølgen. Høyre mener at man ikke kun lærer på skolen. Derfor vil vi i større grad ha fokus på praksis og internships. Studiepoeng og deltagelse i arbeidslivet kan og bør kombineres på langt flere studier.

Oppskriften vår er klar; fremtidens behov krever arbeidsrettet utdanning, studenter som får endene til å møtes og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv.

Ikke Borten Moes slappe Nesna-gulrot.