Vi må endre det politiske systemet slik at partienes betydning teller i forhold til den prosentandelen deres parti har i oppslutning.

Ikke som nå, hvor småpartiene vil styre hele Norge AS. Om det er grunnet et aggressivt markeringsbehov og ønske om mer makt skal jeg ikke spekulere i, men de mangler et totalt perspektiv.

I dag kan et parti på sperregrensen og i vippeposisjon stoppe et fornuftig vedtak. I et styre for et AS er det lite logisk at en som eier få aksjer skal få styre bedriftens framtid, grunnet prinsipper og eget markeringsbehov. Når avstemmingen i et AS har vist hva flertallet ønsker bør alle være solidariske til flertallet, uansett politisk legning.

Slik fungerer et AS.

Les også: Vi må avsløre de grønne bløffene

Russisk kull eller norsk gass?

I dag virker det som om enkelte politikere villige til «å gå over lik» for egen vinning. The Barents Observer melder at russerne skal bygge en havn i Sibir for årlig eksport av 5 millioner tonn kull.

Og samtidig krever partier i Norge at vi skal stenge ned vår petroleumsnæring for å redde verden? Da er det på tide man tar innover seg noen realiteter.

Verden blir ikke bedre av å bruke russisk kull fremfor norsk gass. Tvert imot.

Uansett hvor sterkt enkelte partier ønsker fremstille seg som verdens frelsere, så kan de ikke se bort fra et slikt faktum.

Verden bruker energi, og verden trenger energi. Selv om fornybar energi vokser, så er volumene for små til å erstatte kull, olje og gass. Derfor vil det være negativt for miljø/klima dersom man kutter norsk olje-/gassproduksjon. Rett og slett fordi energibehovet vil bli møtt av olje-, gass- og kull fra andre land.

Og kull er det mest forurensende av disse.

Ellers takk

Visste du at energiinnholdet i norsk olje og gasseksport i 2020 var 2.396,2 Terrawattimer? Samme år produserte alle Norges 1.164 vindmøller omtrent 9,9 Terrawattimer.

Dette er interessant, når en del politikere vil vedta at petroleumsnæringen skal legges ned, og erstattes med vindkraft. Da kan det jo være greit å tenke over hva det innebærer, sånn rent praktisk sett.

Dersom man skal opprettholde Norge som energistormakt, så må det bygges omtrent 281.712 flere vindmøller i Norge for å erstatte petroleumsnæringen.

Dét er mange vindmøller det.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Jeg tenker jeg sier nei takk til en slik «grønn» visjon. Det vil sannelig ikke være mye urørt eller vakker natur igjen med et slikt grønt skifte.

Det ignorerer dessverre den norske miljødebatten, fordi man blir så opptatt av snever, nasjonal symbolpolitikk. Når man har en slik selvopptatt glorifisering av kostbare, symbolske tiltak, kan resultatet dessverre bli mer utflytting av arbeidsplasser og industri fra Norge.

Det betyr økt økonomisk makt til land som har dårligere miljølovgivning, dårligere menneskerettigheter og mindre satsing effektiv ressursbruk og teknologiutvikling.

Det mener jeg er en forferdelig dårlig løsning.

Hva tenker du?