Igjen er Nav i søkelyset vedrørende hvorvidt det er feil praktisering av lovverket. I det som oppleves som mangel av nyanserte reportasjer fra TV 2, nå sist 01.02.20, er det derfor behov for en liten avklaring rundt sammenhengen mellom bidragsfastsettelse gjennom Nav og samvær.

Les også: Misvisende veiledning fra Nav

Det gis fradrag i bidraget dersom man har samvær med barnet, fordi det da forutsettes at man forsørger barnet økonomisk de dagene man har samvær. Har man ikke samvær får man ikke et slik fradrag, fordi man da heller ikke har samværsutgifter for barnet.

Derfor tas det utgangspunkt i det faktiske samværet som gjennomføres, og ikke en eventuell samværsavtale dersom denne ikke følges. Samværsfradrag er rett og slett en kompensasjon for de utgiftene man har for barnet under samvær.

At det ikke gis fradrag i bidraget i tilfeller hvor det ikke gjennomføres samvær, er ikke en økonomisk premie til den forelderen barnet bor hos. Det er heller ikke en økonomisk straff til den andre forelderen.

Kort sagt: det er i prinsippet ingen av foreldrene som verken tjener eller taper økonomisk, da dette kun er snakk om forsørgelse av barnet.


Les flere saker fra Norsk debatt her

Samværssabotasje og uenighet om samvær er trist og ødeleggende. Ikke minst for barnet. Det er også forståelig at det er svært sårt for foreldrene det gjelder.

Her har imidlertid Nav verken myndighet eller hjemmel til å foreta seg noe. Nav tar kun stilling til det økonomiske aspektet for at forsørgelsen av barnet skal ivaretas.

Partene kan også når som helst inngå avtaler seg imellom, uten å ta det gjennom Nav. Derfor er det uheldig når Ropstad uttaler at Nav bør vente med å fatte avgjørelser til det har blitt enighet rundt samvær mellom foreldrene. For det er i de aller fleste tilfeller nettopp når det er uenighet mellom foreldrene at de velger å ta bidragsfastsettelse gjennom Nav.

Og i mellomtiden må barnet forsørges. Da er det Nas oppgave å avgjøre det økonomiske ut ifra den faktiske situasjonen og innenfor gjeldende regelverk.