Partiene på venstresiden vil skrinlegge både fritt behandlingsvalg, fritt brukervalg og fritt skolevalg. Hvorfor vil de ta fra folk muligheten til å velge selv? Hvorfor er de mer opptatt av å forsvare systemet, enn å vise respekt for at vi er forskjellige og ønsker ulike løsninger?

Høyre vil at du skal ha frihet til å velge hvilken skole du skal gå på, hvem som kommer hjem til deg som hjemmehjelp eller hvilket behandlingssted du skal ha som pasient. Det handler enkelt og greit om friheten din til å ta beslutninger om eget liv.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Venstresiden er helt tydelig på at denne valgfriheten skal reduseres. Da blir muligheten til å velge et annet tilbud forbeholdt de som kan betale for det, og det blir adressen til foreldrene dine som bestemmer hvilken skole du skal gå på.

Det blir ikke A- og B-skoler

Fritt skolevalg handler ganske enkelt om at elevene skal ta skolevalget. Det er ikke fylkeskommunen som skal bestemme eller foreldrenes adresse. Mange er nok fornøyd med nærskolen sin. Men det er også mange som vil gå på skole i et nytt miljø, eller som ønsker noe annet enn det nærskolen kan tilby.

Større frihet til elevene er ikke en overstyring av lokaldemokratiet – selv om fylkespolitikere fra Ap og Sp føler det slik. Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket.

Dette må fylkene avgjøre ut fra sine lokale behov. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei.

Venstresiden hevder at elevenes valg skaper A- og B-skoler.

Nei, elevenes valg skaper ikke gode og mindre gode skoler. Det er fylkenes ansvar å sikre høy kvalitet på alle skoler. Det mener vi er en mye viktigere oppgave for fylkene, enn å bestemme over elevenes skolevalg.

Les også: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er Mesternes mester i norsk politikk

Fritt behandlingsvalg

Det samme gjelder fritt behandlingsvalg – som er noe helt annet enn privatisering eller konkurranseutsetting. Gjennom fritt behandlingsvalg kan private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav tilby pasienter behandling mot betaling fra staten - ikke pasienten.

På den måten kan pasienten fritt velge hvilket behandlingssted som passer dem best. Når vi i tillegg tar alle gode krefter i bruk, både offentlig og privat, bidrar det også til reduserte ventetider. Det er særlig viktig på vei ut av koronakrisen, hvor flere har fått utsatt behandling grunnet koronapandemien.

Venstresiden sprer usannheter om fritt behandlingsvalg – og skaper usikkerhet for de som tilbyr tjenestene. I Bergen ser vi at Capio Anoreksi Senter legger planene om et nytt tilbud til unge med spiseforstyrrelser på is, fordi de frykter et regjeringsskifte.

Det kunne vært et viktig tilbud gjennom fritt behandlingsvalg for unge som sliter med spiseforstyrrelser.

Ett av de viktigste skillene mellom en borgerlig og en rødgrønn regjering er synet på valgfrihet. Mindre frihet til enkeltmennesket er verken et godt system eller rettferdig.

Om vi skal skape muligheter for alle er det avgjørende at folk kan være sjef i eget liv. Vi tror at folk selv vet best hvor de trives, hvor de behandles best, og hvilken behandling som passer dem – ikke en politiker fra Ap og Sp.

Les flere meninger fra Norsk debatt