Nettavisen har gjennom en rekke saker prøvd å skape inntrykk av byrådet i Oslo, nærmest på ideologisk bakgrunn, forvandler kjøttkakene ved Oslos sykehjem til noe som kan likne vegetarkaker.

«Nyheten» er at sykehjemmene en gang i måneden serverer kjøttkaker som også inneholder bønner. I disse nye kjøttkakene er det fortsatt like mye kjøtt som i kjøttkakene man får kjøpt i dagligvarebutikken, for eksempel fra Gilde, Finsbråten eller Nordfjord Kjøtt.

Det er med andre ord ganske vanlige kjøttkaker vi serverer, men de har uansett fått såpass god mottakelse blant beboerne at de fortsatt står på menyen etter en testrunde før jul.

Les kommentaren til Erik Stephansen her: Kjøttkake-bløffen fra Raymond Johansen

Aldri stilt noe krav

Ifølge Nettavisen skal Oslos sykehjem redusere kjøttforbruket med 50 prosent innen 2023. Avisen mener det er et krav byrådet har stilt overfor sykehjemmene våre.

Problemet for Nettavisen er at byrådet aldri har stilt noe slik krav til sykehjemmene eller Sykehjemsetaten. Nettavisen kan heller ikke fremskaffe noe dokumentasjon på det.

Det er riktig at vi i vår byrådserklæring har klare mål om å redusere kjøttforbruket i Oslo kommune på generell basis, men vi har altså ikke satt noe krav om 50 prosent reduksjon i kjøttforbruket til sykehjemmene. Vi har heller ikke bedt sykehjemmene erstatte kjøtt med bønner eller linser.

Tillit til vurderingene

Hvilke middagsretter som tilbys på sykehjemmene er i kontinuerlig endring. Slik skal det være, fordi beboernes ønsker alltid vil endre seg over tid.

Sykehjemsetaten prøver ut ulike retter, har brukerundersøkelser og samtaler med beboere. Vi vil jo ikke komme i en situasjon der maten ikke faller i smak og at beboerne, som vi jo har et stort ansvar for, blir underernærte.

De siste årene har Sykehjemsetaten gjort en stor jobb med å forbedre måltidsopplevelsen på sykehjemmene, og jeg har stor tillit til de vurderingene som kokker, ernæringsfysiologer og medarbeidere i etaten gjør.

Økt matbudsjett

De som bor på sykehjem er i livets siste fase. Det er viktig for oss alle at det blir en så god og så trygg tid som mulig.

I våre sykehjem skal vi ha mat som likner den maten de eldre er vant til å spise, og maten skal selvfølgelig også være næringsrik og god. Byrådet har økt matbudsjettet på sykehjemmene og gitt beboere mulighet til å velge mellom ulike retter. Vi har også innført spisevenner eller måltidsverter som sikrer at beboere ikke blir sittende alene og spise.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Så skal selvfølgelig Oslo kommune ta vår del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp, kjøttforbruk og matsvinn. Men det gjør vi på helt andre måter enn ved at byrådet går inn og endrer oppskriften på kjøttkakene i byens sykehjem.