Styreleder i Norsk Havvind, Thor Ottar Lohne, skriver i et debattinnlegg i Nettavisen mye klokt om hva som er nødvendig for å få fart på en norsk nasjonal satsing på havvind. Men han mistolker når han tror NHOs ambisjonsnivå er lavt og retningen er feil.

I starten av februar la en bred allianse bestående av NHO, Equinor, Aker, Statkraft, Hafslund Eco, Vårgrønn, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri fram våre anbefalinger til en norsk havvind-satsing.

Les også: Trengs det eit mirakel for å redde Haramsøya?

Mulighetene vi så er i stor grad sammenfallende med mulighetene som blir pekt på av Lohne:

  • En industriell mulighet i utvikling av norsk leverandørindustri for havvind
  • En eksportmulighet fra fornybar kraft fra havvind til Europa og samtidig økt verdiskaping av norsk vannkraft
  • Mulighet for å ta en arkitektrolle for det fremtidige Nordsjø-nettet og sikre at norske interesser ivaretas

Vår allianse pekte på at norsk sokkel har et potensial for å forsyne 10 prosent av det enorme havvindmarkedet i Europa som nå vokser fram.

Forslagene som ble lagt på bordet innebar ambisjoner om at norsk leverandørindustri har en global markedsandel innen havvind på rundt 10 prosent og omsetter for 9 milliarder euro årlig innen 2030. I tillegg til at de første eksportprosjektene fra Sørlige Nordsjø II til Europa da bør være bygget ut. Disse ambisjonene kan neppe kalles lave, som Lohne påstår.

For å realisere mulighetene har vi blant annet bedt om:

  1. At det raskt legges til rette for bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom høsting av havvindressursene, i første omgang fra Sørlige Nordsjø.
  2. Støtte begrenset til utvikling av en læringsarena på 500 MW på Utsira Nord, med tanke på å komme i posisjon til å levere til prosjekter internasjonalt.
  3. Likebehandling av operatører ved kjøp av kraft fra havvind. I dag er det slik at rettighetshavere i norske oljelisenser kan bygge ut havvind og skrive det av innen oljeskatteregimet. Vårt forslag gjør det mulig også for kraftselskap å bygge ut havvind på samme vilkår. Vi peker på elektrifisering av olje og gassinstallasjonene fordi vi tror det kan bidra til raskere realisering. Alle havvindanlegg og alle oljeplattformer som skal elektrifiseres har det til felles at de også knyttes til land. Dermed vil de på systemnivå være knyttet sammen, noe som ikke har noe med NHOs anbefalinger å gjøre.
  4. At Norge tar en ledende rolle i utvikling av nettinfrastruktur for å realisere mulighetene for eksport. I tillegg til likebehandling av operatører vil en koordinert og effektiv utvikling av transmisjonsinfrastruktur muliggjøre et aktørmangfold innen havvind på Sørlige Nordsjø.
  5. At det etableres gode prosesser for konsesjoner.

Vi vil også minne om at avskrivingsreglene innenfor oljeskattesystemet er akkurat som for selskapsskatten. At skattesatsen på sokkelen er høyere endrer ikke dette.

I arbeidet med våre anbefalinger har vi sammen fått til et bredt samarbeid der vi har balansert ulike mål:

Leverandørindustrien trenger å bygge ut havvind i Norge for å komme i posisjon til å levere til prosjekter internasjonalt.

Les mer fra Norsk debatt her

Kraftbransjen ønsker å bidra til å forsyne Europa med grønn strøm.

Operatørene på sokkelen vil elektrifisere plattformene.

En utbygging av 500 MW flytende havvind på Utsira Nord anses som tilstrekkelig stort til å utgjøre en viktig læringsarena, samtidig som det tar hensyn til kraftmarkedet på land.

I samarbeidet ligger også styrken i våre forslag.

De tiltakene vi peker på kan utløse de store mulighetene vi alle ser for både norsk leverandørindustri og krafteksport.