(Budstikka): 40 master totalt. 40 ganger 38 meter på en 12 kilometer lang strekning fra Hamang til Smestad i Oslo Vest.

Det var uunngåelig å se det banneret som møtte alle som skulle på folkemøtet på Thon-hotellet i Sandvika torsdag kveld. Hvordan 40 slike master blir, er likevel vanskelig å fatte.

En tatovering Bærum ikke ønsker seg, sa planutvalgets leder, Eirik T. Bøe (V), til den velfylte salen med flere hundre fremmøtte.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det salen derimot ønsket seg er like lettfattelig som det banneret som hang utendørs: De ønsker at den nye 420kv-kabelen, som skal sikre trygg strømforsyning inn i fremtiden, legges i bakken.

For å få det ønsket oppfylt, må de få et annet oppfylt på veien: Ønsket om en ny samfunnsøkonomisk analyse. Et tørt ønske, ja vel, men i denne sammenhengen helt livsnødvendig for den beslutningen som skal tas.

Det handler om grundig å vurdere en luftledning, som vil koste cirka én milliard mindre å bygge, opp mot hva en kabel i bakken vil forløse.

Det handler om frigjøring av et areal tilsvarende 75 fotballbaner i ett av landets tettest befolkede områder. Det handler om videre utvikling av Bærum sykehus, skoletomter, boliger, naturmangfold - og det handler om å skjerme innbyggerne for den visuelle forurensingen disse mastene vitterlig vil være.

Les også: Ris i ei strømpe og vinduet på gløtt – 15 tips for lavere strømregning

Var det en ting innbyggernes representanter på talerstolen - Lars Almklov, Eirik Andreassen og Ola Raftevold - manet inn, var det at de foreløpige, samfunnsøkonomiske analysene ikke holder mål. De mener at Statnett og NVE har lagt altfor mye vekt på selve byggekostnaden ved de to alternativene, og altfor liten vekt på alt det andre.

Nye analyser må på plass, var det kraftigste budskapet til Olje- og Energidepartementets representanter torsdag.

OED fikk kanskje med seg det ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sa også. 100-årsperspektiv, sa hun.

Det var en god illustrasjon av hva som står på spill. Dagens kraftlinje kom på plass i midten av forrige århundre. Den tåler kanskje 15–20 år til. Det er altså en beslutning Bærum og Oslo skal leve svært lenge med, som ligger på olje- og energiminister Terje Aaslands (Ap) bord.

Etter dette folkemøtet må det være én ting som står tindrende klart for OEDs representanter. De må gjennomføre en svært grundig samfunnsøkonomisk analyse i tiden som kommer. For når de drar på et nytt folkemøte i Oslo til uken, vil de garantert bli møtt med samme krav der.

Les mer fra Norsk debatt

Vi snakker om et folkekrav i landets største og femte største kommune. Det handler om to enstemmige kommunestyrer, et hav av innspill fra velforeninger, boligsameier og enkeltinnbyggere.

Å ignorere dette vil være en direkte overkjørsel av svært saklige og velbegrunnede argumenter for kabel i bakken.

Noen ganger sier et banner mer enn tusen ord. Som vi også vet, noen ganger kan et bilde lyve.

Kanskje lyver banneret også. Kanskje blir det mye styggere i virkeligheten.