På NRKs nyhetsmorgensending 26. mai hadde NRK nok en gang en stor «gladsak» hvor de rapporterer at innvandrere har høyere sysselsettingsgrad enn nordmenn i 20 prosent av norske kommuner.

For å ta det positive først: Arbeidsinnvandrere bidrar sterkt i norsk arbeidsliv og skaper verdier, det er bra! NRK har egentlig bare funnet ut at arbeidsinnvandrere i stor grad arbeider, og det er flott.

Hadde det ikke vært for arbeidsinnvandrerne, ville tallene sett langt styggere ut.

Men som alltid når NRK kjører kampanjejournalistikk for å påvirke folk, så må de trikse litt.

Les også: Nei, det er ikke lettbrus som gjør deg tjukk

Misvisende statistikk

Skal man sammenligne landgruppers arbeidsdeltagelse, bør man minimum bruke aldersgruppen for arbeidsfør alder, men helst også justere tallene for aldersforskjellene på innvandrere og nordmenn. Det forlanger alle at vi gjør når vi legger frem krimstatistikk eller annen statistikk som angår innvandrere.

Vanlig arbeidsfør alder er fra 20 til 66 år. NRK benytter tall fra 15 til 74 år. Da får man inn i statistikken en ganske stor gruppe nordmenn som naturligvis ikke arbeider (de er i utdanning eller pensjonert), og flere innvandrere som ikke arbeider forsvinner ut av statistikken (de har enten ikke innvandret enda, eller de har flyttet ut igjen).

Og vipps, så kan NRK presentere et ganske misvisende bilde.

Gladsaken er pyntet på

Dersom man bruker NRKs misvisende aldersgruppe, får man 74 kommuner som har høyere sysselsettingsgrad blant innvandrere enn blant nordmenn.

Bruker man den riktige aldersgruppen, så faller dette antallet til bare 13.

Det vil si at NRKs presentasjon av at 20,1 prosent av norske kommuner har høyere sysselsettingsgrad blant innvandrere enn blant nordmenn, i realiteten bare er 3,7 prosent. Men det hadde jo ikke vært noe gladsak, dermed har NRK pyntet på tallet.

Dette vet NRK

Oversikten over de 13 kommunene viser at dette er svært små kystkommuner som typisk har et fiskemottak eller oppdrettsanlegg som for eksempel Træna og Kvitsøy. Dette er svært lite representative kommuner i Norge for å beskrive innvandreres sysselsetting, og dette vet NRK.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

I tillegg er NRKs sysselsettingstall kun basert på personer som er sysselsatt ned til en time i uken og ikke heltidsansatte, til tross for at også NRK må vite at innvandrere i langt mindre grad er sysselsatt i heltidsstilling enn øvrig befolkning.

Slik kan de ikke holde på

Det er bare et par uker siden sist jeg måtte gå ut og påpeke en grovt misvisende nyhetssak fra NRK om innvandrere og flytting.

NRK påstod at «Innvandrere redder bygdene» til tross for omfattende og økende utflytting av innvandrere fra de minst sentrale kommunene i Norge.

Slik kan rett og slett ikke en allmennkringkaster som har som samfunnsoppdrag å drive balansert nyhetsdekning holde på. NRK er i ferd med å utvikle seg til et demokratisk problem.

NRK har fått mulighet til å svare på dette innlegget.