Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenn må betale dyrere strøm for å «grønnvaske» oljeplattformer

Norge vil bruke milliarder av kroner på et usikkert klimatiltak. Det eneste sikre er at strømprisene for forbrukerne blir høyere.

Nett på sak

Elektrifisering av oljenæringen er vårt dyreste og mest usikre klima-symboltiltak.

Planen er at både Troll, Oseberg, Sleipner og Melkøya skal stenge ned sine gasskraftverk, slik at strøm fra land drive pumper og kompressorer på plattformene.

Offisielt kan dette tiltaket spare Norge for rundt 5,1 millioner tonn CO2 i året.

Problemet er bare at gassen som ikke skal brennes i gassturbinene på oljeplattformen, i stedet selges til utlandet og brennes der. Alt annet likt bruker vi milliardbeløp på å flytte utslipp fra Nordsjøen til Europa.

På papiret vil elektrifisering av sokkelen redusere norske utslipp.

Problemet er bare at gassen som ikke blir brent på de norske plattformene, i stedet blir fraktet og solgt til gass-kunder i Europa. Når tilbudet av gass øker, må man forvente at prisen synker og forbruket øker.

Trøsten er det europeiske kvotemarkedet, som setter en pris på rundt 500 kroner for å slippe ut et tonn CO2. Men det er en mager trøst så lenge det koster Norge mellom 1.000 og 1.500 kroner per tonn CO2 vi kutter ved å elektrifisere sokkelen.

I drømmen presser mer og billig norsk gass ut enda verre utslippskilder (kull) i Europa, eller bidrar til å øke prisen på CO2-utslipp.

Les også: Partiene vil elektrifisere stadig mer: - Regnestykket går ikke opp

Les også: Mener Senterpartiet er avkledd: - Later som de vil ha billigere strøm

Hva er alternativet?

La oljeselskapene drive plattformene med gass som før, noe som gir mindre eksport og dermed mindre utslipp i Europa. I stedet for å bruke 1.500 kroner per tonn vi kutter i Norge, kan vi kjøpe klimakvoter og dermed kutte utslipp i Europa for 500 kroner per tonn.

For verden blir like mye kuttet for 1/3 av prisen, men på offisielle statistikker vil landene i Europa få utslippskuttene godskrevet seg - mens Norge ikke får noe ros for å kjøpe klimakvoter.

I den ferske klimameldingen er ordet elektrifisering nevnt over 50 ganger, naturlig nok. I alle land som har muligheten, går veien til mindre utslipp av klimagasser gjennom å redusere bruk av fossilt brennstoff som bensin og diesel.

Sånn sett er Norge Europas grønne batteri. Vår vannkraft eksporteres og muliggjør utslippskutt i andre land, mens effekten av å sende strømmen ut i Nordsjøen er at vi netto vil eksportere mindre strøm.

Svaret på det er høyere utslippsfri kraftproduksjon her i landet - altså flere solceller, mer vindkraft og (kontroversielt); atomkraft.

Ulempen er at det foreløpig er for dyrt, samtidig som flere partier er negative til å bygge mer vindkraft på land. Vindmøller til havs - såkalt havvind - er mindre kontroversielt, men så dyrt at det foreløpig er ulønnsomt å drive plattformene i Nordsjøen med slik nyutbygget elektrisitet i nærheten av olje- og gassfeltet.

Og da er vi tilbake til det politiske flertallet for å elektrifisere sokkelen, koste hva det koste vil:

  • Prisen på CO2-reduksjonene er tre ganger høyere enn alternativene.
  • Gassen som ikke blir brent i Nordsjøen, blir solgt til Europa og brent der.
  • Norske forbrukere får 1.000-2.000 kroner høyere strømregning i årene som kommer.

Et klimaslagord er å handle lokalt, men tenke globalt. Elektrifisering av petroleumsvirksomheten er en kraftfull, lokal handling - men i verste fall mangler den global effekt.

Og da hjelper det så lite.

PS! Hva mener du? Er det fornuftig å bruke milliardbeløp på å stenge små gasskraftverk i Nordsjøen? Skriv et debattinnlegg!