Norge har Europas høyeste avgifter på tobakksvarer og har hatt det høyeste prisnivået på tobakk i Europa i mange år, viser nye tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2020.

Det gjør oss til den mest attraktive destinasjonen for organisert smugling. Selv med koronastengte grenser flyter smuglertobakken inn til Norge.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Andelen tobakksvarer som kommer fra ikke-registrerte kanaler i Norge har lenge ligget høyt, på om lag 40 prosent. Andelen gikk ned i fjor mens grensene var stengt, men utgjør fortsatt 23 prosent.

Det vitner om at vi har et betydelig problem med smugling av tobakk, mener Virke servicehandel.

Smugling gir grunnlag for oranisert kriminalitet

Storsmugling er ikke bare til skade for norsk handelsnæring, det er også potensielt skadelig for forbrukere fordi tobakksvarene har ukjent innhold.

Og det er skadelig for samfunnet fordi smugling gir grunnlag for organisert kriminalitet.

23 prosent av sigarettpakker funnet på offentlig sted rundt omkring i Norge kommer fra ikke-registrert innførsel og -salg, ifølge tobakksbransjens «plukk-undersøkelse» (gjennomført årlig ved å plukke et stort antall sigaresker som er kastet på offentlig sted i ulike land).

Vi hadde ventet et enda større fall i andelen varer fra ikke-registrerte kanaler mens grensene har vært stengt. Med så å si null grensehandel, er det smugling som står for de ikke-registrerte pakkene funnet i Norge.

Les mer fra Norsk debatt her

Norge er åpenbart et attraktivt mål for tobakksmuglere i og med at vi har Europas høyeste tobakksavgifter, om lag dobbelt så høye avgifter som i Sverige.

23 prosent uregistrerte varer med stengte grenser vitner om at vi har et alvorlig problem med organisert smugling til Norge. Derfor mener Virke Servicehandel det er nødvendig å styrke Tolletatens grensekontroll og arbeidet mot organisert smugling. Vi mener Tolletaten må få økte ressurser til dette arbeidet i neste statsbudsjett.