Den russiske presidenten har gjort det utenkelige og gått til full invasjon av et naboland. Dette er et klart brudd på folkerett og internasjonale avtaler, og demonstrerer at Valdimir Putin ikke er til å stole på.

I første omgang må Norge bidra til et umiddelbart svar på den russiske aggresjonen. Den ukrainske utenriksministeren ber om økonomisk blokkade, inklusivt å stoppe internasjonale banktransaksjoner. Videre blir det bedt om våpenstøtte til Ukraina og andre utsatte naboland.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Financial Times melder at Kina er innstilt på å dempe konsekvensene for Russland, altså noe som i såfall innebærer at den asiatiske stormakten er mindre negativt innstilt til Putins aggresjon. Det er et signal om hvilken verden vi ser for oss i fremtiden - og som underbygger hvor viktig Nato og forsvarssamarbeidet med USA er for Norge.

Til nå har vi hatt en uberegnelig nabo i øst. Med nattens angrep på Ukraina har Russland demonstrert at landet har aggressive, imperialistiske ambisjoner om å nedkjempe og underlegge seg demokratiske naboland.

Det er en advarsel vi ikke kan ta alvorlig nok.

Norge har en geopolitisk viktig posisjon i Nordområdene. Vi er Natos øyne og ører i nord, og vi har en grense i umiddelbar nærhet til den enorme russiske militære styrken på Kola-halvøya.

Men vi spiller også en annen viktig rolle innenfor energi. Med tysk nedleggelse av atomkraftverk har Europa gjort seg avhengig av russisk gass. Det eneste umiddelbare alternativet er gass og elektrisitet fra Norge. På kort sikt betyr det at gasspriser (og dermed oljepriser) stiger til værs.

Les også: UEFA må flytte Champions League-finalen fra Putin og St. Petersburg

På forhånd har eksperter antydet oljepriser opp mot 150 dollar per fat, og kortsiktig må vi regne med at både elektrisitet, olje og gass vil stige kraftig.

Den norske regjeringen må beskytte norske forbrukere, men like viktig: Det er avgjørende for norsk og europeisk sikkerhet at Norge bidrar med store og forutsigbare gassleveranser i mange tiår fremover.

Den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan var veldig opptatt av norsk gass fra Troll-feltet for at Europa ikke skulle være så avhengig av energi fra Russland. Det var en fremsynt analyse, som har fått ny aktualitet i vinter.

Men i tillegg til å være med på harde straffetiltak mot Russland og å bidra til nabolandenes forsvar, så innebærer den nye sikkerhetssituasjonen at Norge ikke har noe annet valg enn å øke bidragene til Nato og bygge opp et forsvar som er tilstrekkelig sterkt til å motvirke russisk aggressjon.

Les mer fra Norsk debatt her

Vladimir Putins og Russlands invasjon av Ukraina er beretningen om en varslet katastrofe. Det er ikke snakk om overildte handlinger, men om en planmessig russisk styrkeoppbygging over mange uker for å gjennomføre en planlagt invasjon av et naboland.

Når vi har et naboland som er i stand til å gjøre noe slikt, så får det dramatiske følger for norsk sikkerhetspolitikk i årene som kommer. Nå er det alvor, og da må vi bruke norsk debatt og norsk politikk til noe annet enn meningsløse krangler om fylkesgrenser.