Se hele listen over avsenderne nederst i saken.

Norge har solgt militært materiell for over 800 millioner kroner til den Saudi-ledede koalisjonen siden krigen i Jemen startet i 2015. Eksporten gikk kraftig ned i 2019, men tok seg opp igjen i fjor.

Koalisjonen, som omfatter flere diktaturer i Midtøsten, har blitt anklaget for krigsforbrytelser etter å ha gjennomført bombeangrep på sivile mål. Og jo verre lidelsene har blitt på bakken, jo mer har Norge tjent på våpensalg til koalisjonen.

Heldigvis stanset den forrige regjeringen salg av våpen og ammunisjon, men eksporten av annet militært materiell pågår fortsatt.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kun gjort svært overfladiske vurderinger

Utenriksdepartementet sier at de har kontroll på eksporten til koalisjonen, og at det ikke finnes indikasjoner på at norske våpen har havnet i Jemen. De har forsvart seg med at har en «streng føre var-linje» og at det norske regelverket er blant de strengeste i verden. På dette grunnlaget har de avvist behovet for en gjennomgang av norsk eksport til Saudi-koalisjonen eller av det norske regelverket.

I februar kom imidlertid Riksrevisjonen med en rapport om norsk våpeneksport som tegner et helt annet bilde. De peker på at salg av militært materiell har blitt godkjent med grunnlag i utilstrekkelige landvurderinger. UD skal alltid vurdere et land opp mot en rekke kriterier, blant annet respekt for menneskerettigheter og humanitærretten, før de kan godkjenne eksport av militært materiell. Men ifølge Riksrevisjonen har de i mange saker kun gjort svært overfladiske vurderinger.

Les også: Ny Interpol-sjef er kjent for utstrakt bruk av tortur

Dagens system er ikke godt nok

Særlig alvorlig er salget til Emiratene. Her har ikke departementet drøftet risikoen ved å selge våpen til et land hvor det er lite kontroll over hvor militært materiell videreselges. De anså det heller ikke nødvendig å gjøre noen vurderinger om salg av militært materiell til emiratiske innkjøpsselskap, til tross for at disse tidligere har vært involvert i videresalg til militser i Libya. I tillegg kunne Aftenposten i vår avsløre at Utenriksdepartementet fortsatte å tillate salg av våpen til Emiratene, til tross for at det internt var klare mistanker om at norske våpen ble brukt i Jemen.

Selv om Norge stoppet salg av våpen til Emiratene i 2017 burde varsellampene blinke for videre salg av annet militært materiell. Emiratene er et land som kriger i Jemen, og som begår omfattende menneskerettighetsbrudd. De mangelfulle vurderinger som er gjort viser at dagens system ikke er godt nok til å sikre at norske våpen ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

Les mer fra Norsk debatt her

Sett ned et utvalg

En ny utenriks- og forsvarskomité behandler denne uken den årlige våpeneksportmeldingen. Vi håper de behandler denne saken med et friskt blikk og ser behovet for å en bedre kontroll på eksporten.

Vårt krav er at komiteen må be regjeringen sette ned et utvalg som gjennomgår norsk regelverk og praksis for våpeneksport. Dette utvalget må vurdere om dagens system godt nok sikrer at Norge ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

Av:

Ammal Ahmed Haj Mohamed (leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom)

Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna)

Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp)

John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge)

Lea Mariero (leder av Press - Redd Barna Ungdom)

Naja Amanda Lynge Møretrø (leder av Changemaker).