Næringsminister Vestre reiser landet rundt og lytter til bedrifter. «Fortell meg hva som skal stå i en vekstplan», skal han ha sagt til Abelia under Arendalsuka i fjor sommer. Abelia, som organiserer teknologibedrifter, har nå overlevert vekstplan for næringslivet.

Hva kan Vestre ta med seg fra denne planen?

I Norge er vi vant til å selge fisk og olje. Men teknologi og digitale løsninger er også noe vi kan eksportere og tjene gode penger på. De muligheten utnytter vi ikke godt nok. Abelia ønsker seg «et mer ambisiøst og street-smart Norge i verden».

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Street-smart? Sånn går det kanskje når næringslivet samles til seminar. Høres det litt ut som Abelia mener det er nødvendig å ta Norge i hånden og leie oss ut i den store verden?

Det er veldig bra at Abelia og bedriftene selv er frampå. Mer interessant er det hva planen egentlig inneholder. Det stemmer at den er ambisiøs. Totalt 27 konkete tiltak skal bringe frem de mest produktive delene av norsk næringsliv, og omstille oss raskere. Litt grovsortering får holde.

Jeg har så vidt begynt å rydde forslagene i tre bokser: «Ja og hurra», «gamle travere», og «nytt og spennende».

«Ja og hurra»

Abelia mener vi bør dra bedre nytte av de europeiske programmene, som The Digital European Program. Utvikling og bruk av digital teknologi er avgjørende for å nå klimamålene. Sammen med resten av Europa kan Norge oppnå mål vi har satt om rent og bærekraftig hav, vern av natur og klimanøytrale løsninger.

Min kommentar: Selvfølgelig må vi det. Med Abelia-lingo er det en «no-brainer».

«Gamle travere»

Ti av forslagene i planen dreier seg om kompetansebygging. Det er forutsigbart fra Abelia. Behovet er åpenbart. Det er like åpenbart vanskelig å gjøre noe med. På kort sikt er det ikke realistisk å skape flere tusen nye studieplasser på IKT. Beskjeden fra Abelia er at her må næringen selv også ta et ansvar. For offentlig sektor er det et stort hodebry at offentlige etater og institusjoner vil ha økt behov for IKT-kompetanse som må hentes fra et sted.

Min kommentar: Fint at Abelia ber bedriftene snu seg rundt og tenke kreativt: Er det virkelig nødvendig med mastergrad i akkurat denne jobben? Annen kompetanse kan oppveie. Hva kan bedriften selv gjøre for å sikre livslang læring?

«Nytt og spennende»

Det virkelig interessante i Abelias vekstplan leses mest mellom linjene. «Det offentlige har en rolle i å skape markeder og etterspørre innovative og klimaeffektive løsninger», skriver Jo Eikeland Roald, leder i teknologipolitikk i Abelia på LinkedIn.

Dette er et annet, og mer fremoverlent perspektiv på næringspolitikken enn vi kanskje kunne forvente fra den kanten. I tillegg til å legge til rette for at markedet skal fungere fritt og at konkurransen er på like vilkår, kan myndighetene også legge til rette for innovasjon og grønn omstilling.

Abelia vil være allergisk mot at staten var for mye involvert, myndighetenes rolle er ikke å «plukke vinnere». Men det finnes smartere virkemidler enn direkte støtte. En bit av planen handler for eksempel om offentlige innkjøp kan brukes til å stille krav, som igjen skaper ny etterspørsel etter klimavennlige løsninger.

Les flere kommentarer fra Hilde Nagell

Abelia er også åpne for å bidra til såkalte samfunnsoppdrag. I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det etablert et samfunnsoppdrag som skal bidra til å inkludere flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Her inviterer Abelia seg selv inn, og mener at IT- sektoren kan bidra til at flere som i dag står utenfor arbeidslivet, får nye muligheter.

Min kommentar: Det er interessant fordi det passer godt med hvordan denne regjeringen selv har definert sin næringspolitikk. Det er nyttig å ta i bruk samfunnsoppdrag og skape etterspørsel som kan få fart på nye markeder for fornybare løsninger. Digital teknologi vil spille en avgjørende rolle.

Hvem sin plan?

Det er mye godt å hente fra denne vekstplanen. Men det må være Vestre som eventuelt holder Abelia i hånden, og ikke omvendt.

Regjeringen har selv laget et veikart for et grønt industriløft. Min vurdering er at Abelias plan stemmer godt med det kartet.