Pandemien traff norsk reiseliv med voldsom kraft. Tusenvis av arbeidsplasser forsvant nærmest over natten, og flere har dessverre vært nødt til å legge ned livsverket sitt.

Nå er arbeidet med å gjenoppbygge reiselivet i Norge i full gang. Pågangsmot og investeringsvilje setter igjen sitt preg, og flere tror på og ser muligheter i en fantastisk næring.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ja, vi reiser

Innovasjon Norge sin turistundersøkelse viser at nordmenns reiser i eget land økte med 32 prosent i 2020 i forhold til rekordåret 2019. Men, samtidig falt det utenlandske turistbesøket i Norge med hele 81 prosent. Cruisebesøket alene stupte fra nærmere én million passasjerer i toppåret 2019 til 20 000 i 2020.

For landbasert turisme ser 2021 ut til å bli omtrent som fjoråret. Men utsiktene ser positive ut, og flere med meg har tro på at vi vil nærme oss 2019 allerede i 2023. Vi har en formidabel jobb foran oss, og det trengs en tydelig politisk satsing som underbygger og gir forutsigbarhet over tid.

Samarbeid, mer enn festtaler

Reiselivsnæringen omtales ofte som én næring, men består i virkeligheten av en kjede av næringer. De fleste bedriftene i reiselivet har én til tre ansatte, og omsetter for rundt én million kroner. Mens andre aktører er store og viktige hjørnesteinsbedrifter i sine lokalmiljø.

Aldri har det vært viktigere enn nå å få på plass et eget reiselivsdepartement og en egen reiselivsminister. Aldri har det vært viktigere at samarbeid blir mer enn et ord i fine festtaler.

Dagens reiselivsaktører må forholde seg til åtte ulike departement. Noe som er komplisert, kostbart og gjør at fokus og kunnskap blir for fragmentert og utydelig.

Eget departement

I et intervju forleden, i flere av de norske bransjebladene, ønsker Frps leder Sylvi Listhaug og reiselivsaktøren Atle Hovi ved Beitostølen Resort, at det politiske ansvaret fra reiselivet skal flyttes fra dagens Nærings- og fiskeridepartement til Landbruks- og Matdepartementet. Jeg mener dette er feil retning.

Tiden er overmoden for at Norge endelig skal få sitt eget Reiselivsdepartement, og ikke at det fortsatt skal være en mindre del av et departement der reiseliv blir usynlig og ansvaret er uklart.

Jeg har naturligvis forståelse for at det er viktig med søkelys på økt lokalmatsatsing i norsk reiseliv, og at dette er en naturlig del av Landbruks- og matdepartementets arbeide.

Like fullt er reiselivet så omfattende, komplekst og raskt voksende at det er behov for et eget departement, noe som har vært etterlyst av enkelte aktører i næringen i en årrekke.

Les også: Joe Bidens motbydelige svikt i Afghanistan

Vi vokser videre

Reiselivet har store vekstmuligheter, men står ovenfor en rekke store utfordringer som det haster med å ta tak i. FNs klimapanel presenterte den 9. august en dramatisk rapport om fysiske klimaendringer, og det haster med at reiselivet må gå fra å være en del av klimaproblemet, til å bli en del av klimaløsningen.

Det er viktig at et nytt reiselivsdepartement har fullt fokus på de utfordringer og muligheter som ligger innenfor reiselivet med sine 170 000 sysselsatte.

Under et valgkampbesøk i Senja forleden, sa statsministerkandidat Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet foreslår å lage en ny nasjonal reiselivsplan. Ap tror verdiskapningen i reiselivet kan øke med 25 prosent, noe som understreker at vi må samle kreftene og få styrket politikere og byråkraters kompetanse for vår næring.

Bærekraft

Skal en slik reiselivsplan bringe reiselivet i Norge i riktig retning, med mindre fokus på masseturisme og mer fokus på kvalitetsturisme, er det avgjørende at vi har et eget reiselivsdepartement.

Et departement hvor man ser det helhetlige reiselivet og at næringsutviklingen må gjennomføres med tanke på å utvikle det unike tilbudet vi har fra naturens side. At vi igjen kan reise trygt, og ha gode opplevelser samtidig som vi tiltrekker oss de riktige turistene utenfra og fra vårt eget land.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi må sørge for at reiselivet blir bærekraftig både når det gjelder miljø og klima, at det blir bra for både gjester og innbyggerne og at det blir bra for økonomien.

Men for å komme dit må Norge få sitt eget reiselivsdepartement og sin egen reiselivsminister.