Det finnes ingen saklige grunner for å nekte vaksinerte å reise eller motta besøk.

Selv om det ennå ikke er vitenskapelig bevist, så er det overveldende dokumentasjon for at vaksinerte i liten grad blir smittet eller smitter andre.

Tvert imot viser også Folkehelseinstituttets egne modeller at økt vaksinasjon er et effektivt middel for å bekjempe smitten.

Jusprofessor Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo fastslår at jussen er helt klar i et innlegg på Facebook:

- Smitteverntiltak må ikke bare være faglig begrunnet, men også forholdsmessige. Når man er vaksinert, viser studier at muligheten for å bringe smitten videre er null eller tilnærmet null. Overfor vaksinerte vil det derfor være klart uforholdsmessig, jf smittevernloven § 1-5 og EMKs friheter, å opprettholde de samme strenge tiltak som overfor ikke-vaksinerte.

Dette er i tråd med tidligere kommentarer på Nett på sak. En legmanns lesing av lovteksten etterlater liten tvil.

Selv om det ikke er 100 % sikkert at vaksinerte kan bli syke eller smitte andre, så må det utøves skjønn for å vurdere om tiltakene er forholdsmessige. Og da er det viktig å huske at smittevern ikke er totalt. Fortsatt blir rundt 1.000 nye smittet hver dag i Norge. Vi har ikke noen null-visjon, for å si det slik.

Nå kan du få Nett på sak hver dag: Legg inn epost-adressen, så får du kommentarene tilsendt

Paragrafen Woxholt peker på er forbilledlig klar: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep».

Kortversjonen er at smittevern bør være frivillig, og at myndighetene bare kan bruke tvang når det er forholdsmessig, og at smittevern skal være klart begrunnet av medisinske grunner.

Embed

Å nekte folk grunnlovfestede rettigheter som å bevege seg fritt og møte andre er svært inngripende. Hvis vaksinerte i svært liten grad kan bli syke eller smitte andre, er det umulig å se at det er forholdsmessig å nekte dem å reise, bevege seg fritt eller gå på besøk.

Kort og godt: I nær fremtid vil vi passere en million førstegangsvaksinerte, og disse vil få livet sitt tilbake uansett om det føles urettferdig for andre eller ei.

I stedet for å problematisere dette, bør vi se på de vaksinerte som en ressurs for samfunnet. Det er ikke saklig grunn for å nekte dem å handle, gå på restaurant eller reise i Norge eller mellom land.

Internasjonalt har mange oppfattet dette. Cruiseindustrien har allerede varslet de første seilingene, men vil kreve at passasjerer kan legge frem et bevis på at de er vaksinerte og en fersk covid-19-test. Om man kaller det et vaksinesertifikat eller et vaksinepass, er uvesentlig.

I gårsdagens Dagsnytt18 på NRK kom statsminister Erna Solberg kraftig på defensiven overfor Virke, som synes åpningen av samfunnet går sent og er utydelige kommunisert. Kritikken kan være urettferdig siden ingen kan utstede garantier om gitte datoer, men for reiselivet er det livet om å gjøre at de får en bra sommersesong med både norske og (vaksinerte) utenlandske turister.

Veien dit går gjennom vaksinepass og en offensiv og kreativ politisk tenkning der vi ser på den vaksinerte befolkningen som en velsignelse, og ikke en forbannelse. I slutten av mai vil det kanskje være to millioner vaksinerte mennesker. De kan ikke sperres inne i sitt eget hjem med rimelig grunn. Andre land vil stå i kø for å ta imot dem, gitt at de har vaksinebevis/pass/sertifikat.

I likhet med vaksinering er dette en utvikling som vil komme, uansett en smålig norsk politisk debatt som ikke unner landets 75-åringer den friheten som ligger i at de er ute av den akutte faren og på vei mot en normalitet.

Vi var sinker i vaksinering, men nå begynner vi å få opp dampen.

Det er ingen grunn til at vi skal være sinker i vaksinepass ogå!

PS! Hva mener du? Er myndighetene nok på ballen når det gjelder vaksinepass, eller mener du at vaksinepass er en idé som bør skrotes først som sist? Skriv et debattinnlegg!