I går kom nyheten om at TikTok skal være med å etablere et datasenteranlegg på Hamar og Løten. Dette vil være det største anlegget av sin sort i landet.

Ifølge myndighetene er sikkerhetsrisikoen usikker, men konsekvensene kan være store: Det er nemlig mye viktig data som vil gå gjennom et slikt datasenter.

Myndighetene sier at de har kinesiske og russiske etableringer på radaren. TikToks involvering burde gi grunn til å gripe inn, av hensyn til nasjonal sikkerhet. Avtalen kan nemlig ikke bare vektes i antall arbeidsplasser. Vi må også tenke på egen sikkerhet, og hva vi vet om kinesiske strategier og ambisjoner.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi bør være forberedt på det verste

Sentralt i Kinas strategi, i etterretningstjenestens seneste trusselvurdering, er det e-tjenesten kaller «informasjonsdominans», som handler om Kinas ønske om å bli den ledende aktøren på informasjonsfeltet. Dette vil gi dem mulighet til å svekke potensielle fienders evne til å motta, sende og bearbeide informasjon.

Dette dreier seg både om cyberkrigføring, propaganda og å spre desinformasjon. Det må tas høyde for at TikTok kan være et viktig ledd i denne strategien.

TikTok på sin side, hevder at datasentrene de ønsker å etablere i Europa skal bidra til å sikre brukerdata på en bedre måte. Her er det snakk om to datasentre i Dublin, og ett i Norge. Om disse datasentrene skulle etableres gjelder det å håpe på det beste, men være godt forberedt på det verste.

Les også: Justisminister Mehl – vil du fortsette å bruke TikTok?

La oss ha det på det rene: Kina utgjør en stor trussel mot vestlige demokratier. Det var nettopp på grunn av sikkerhetshensyn at vi valgte å ikke gi Huawei jobben med å bygge ut 5G-nettverket her i landet.

Andre land som Sverige var langt hardere, og nektet Huawei tilgang. Dette har blitt møtt med represalier fra regimet i Beijing.

Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, sier på den ene siden: «Vi ser at trusselaktørene er interessert i datasentrene våre, og det huses store verdier i dem», men i samme åndedrag sier hun at «det er uklart hva slags risiko dette utgjør».

Her er det én ting som er tydelig: Dette utgjør en risiko. Det som er uklart er hva konsekvensene vil bli, og hvor stor risikoen vil være.

Trusler som dette må ikke undervurderes

Bergen Engines-saken burde være friskt i minne for de fleste. En motorfabrikk i Bergen var farlig nær å havne i russiske hender, men salget ble heldigvis stoppet. Hvis ikke salget hadde blitt stoppet ville Russland potensielt skaffet seg teknologi som ville truet Norges sikkerhet og Natos forsvarsevne. I tillegg til viktig teknologi, ville Russland også fått tilgang på en strategisk plassert eiendom.

Les også: Forholdet mellom USA og Kina er svært spent, og spion-ballongen har ikke gjort stemningen bedre

Det har blitt rettet kritikk mot UD i denne saken. De kunne ha kommet på banen tidligere og stoppet salget. Eksportkontrolloven kunne vært brukt for å stoppe salget, på grunn av trusselen mot nasjonal sikkerhet. Denne loven vil ha økt relevans og viktighet fremover, ikke minst i saken på Hamar og Løten.

Det er tydelig at myndighetene må på banen i denne saken. Trusler som dette må ikke undervurderes. Dette er også et spørsmål om tillit.

Vi som samfunnsborgere må ha tillit til at nasjonale interesser ivaretas av myndighetene som skal holde oss trygge.

Les også: Hvorfor fortsetter Kina å lyve?

Ronald Reagans «Peace through strength» har vært en nyvunnen visdom for Vesten i møte med russisk aggresjon. Samme tankegang må brukes om Kina, særlig for et lite land som Norge. Vi er tross alt et lite land i en farlig verden.

Uansett hvilken risiko dette skulle vise seg å utgjøre, vil det være absurd å la et kinesisk-eid selskap som TikTok, få økt innflytelse. Og det i en tid der andre land møter denne faren med konkrete tiltak.