De siste årene har vi stadig sett flere oppslag om at kjøtt er en klimaversting og at vi må kutte kjøttforbruket vårt radikalt. Det er lite nyanser og det å være veganer blir ofte fremstilt som å være det mest etisk riktige.

I dagens bilde er det til tider fjernt å vite at det kun er to generasjoner siden svært mange av oss var bønder.

Når jeg diskuterer med folk som mener at kjøtt er en klimaversting blir jeg ofte møtt med tall og statistikker som skal beviser hvor klimaskadelig kjøttproduksjoner er.

Ofte blir jeg møtt med tall fra USA og andre land langt utenfor landets grenser, selv om det har lite med hvordan norsk landbruk blir drevet. Og ja, jeg er fullt klar over at mye av kjøttet er mer energikrevende, sammenlignet med grønnsaker og korn. Samtidig mener jeg det er viktigere å se denne debatten i et større perspektiv.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det som sjeldent nevnes er at norsk kjøttproduksjon er på vei inn i en klimarevolusjon. En del av klimautslippene knyttet til norsk kjøtt kommer i dag fra importert kraftfor laget av soya.

Det går i mange tilfeller utover regnskogen vår som er viktig å bevare i kampen mot klimakrisen.

Heldigvis peker flere på at vi om få år kan erstatte soya med norsk produsert kraftfor laget av proteinråstoff. Et slik type for vil være langt mer bærekraftig og gjør oss mindre avhengig av import, for å brødfø dyr i norsk landbruk. Bare et slikt tiltak vil hjelpe på selvforsyningen vår.

Les også: Norsk kjøtt blir aldri «hjernedødt», Stordalen

Senterpartiet er opptatt av en bærekraftig omstilling i norsk landbruk.

Vi vil erstatte soya med norskprodusert kraftfor. Derfor mener vi det er viktig å stimulere til økt nyutvikling av proteinråstoff i Norge, som kan erstatte soya på sikt.

Et slikt arbeid er allerede i gang. Videre er det viktig med gode ordning rundt beitetilskudd, slik av vi stimulerer flere bønder til å ta dyrene ut på beite.

Vi ser at beitemarker og kulturlandskap gror igjen. Disse er viktig å ivareta, fordi mange rødlistede insekter og planter er avhengig av beitemarka for å overleve. 40 prosentav jorda vår kan brukes til beite, mens kun én prosent av jorda vår er dyrkbar til plantebasert landbruk.

Bruk av beitemark i norsk kjøttproduksjon er derfor viktig om vi skal få brukt alle naturressursene våre i produksjon av mat. Dette i tråd med FN sine bærekraftsmål.

Det er feil å ha som mål å produsere mindre norsk kjøtt.

Å fjerne nødvendige subsidier i norsk kjøttproduksjon, som store deler av høyresiden og MDG mener, kan ha store negative konsekvenser.

Det vil hemme klimaomstillingen i norsk landbruk og gi oss færre bønder som kan møte morgendagens klimaløsninger innen kjøttproduksjon.

Les mer fra Norsk debatt

Vi bør heller heie frem de som ønsker å drive en mer bærekraftig kjøttproduksjon. Kuttene bør heller skje i importert antibiotikafylt kjøtt, som både er en trussel for klimaet, norsk landbruk og et underkommunisert helseproblem.

Ikke minst bør Norge slutte med å inngå avtaler der land på andre siden av jorden kan eksportere kjøtt tollfritt til Norge.

Norsk kjøtt gjør deg verken antibiotikaresistent, eller fraktes fra andre siden av kloden.

Samtidig har vi snart muligheten å produsere langt mer norsk kraftfor og beiting er trossalt viktig for naturmangfoldet.

Derfor er norsk kjøtt en del av løsningen på klimautfordringene og ikke problemet.