Gå til sidens hovedinnhold

Norsk økonomi risikerer et sløsesjokk

Sirkulær økonomi er et kinderegg, som både vil bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og tjenesteløsninger vi kan eksportere. Vi må ha politikk som bidrar.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Programmet Sløsesjokket på NRK viste hvordan store verdier havner på avveie og skaper miljøproblemer. Sløsesjokket tok for seg enkeltproblemer, men pekte også på en større systemfeil.

Les også: Reagerer på nordmenns absurde mengder elektronikk-avfall: – Ikke bærekraftig

Norge er en liten og åpen økonomi som importerer så mye forbruksvarer at vi ikke klarer å håndtere alt avfallet fra dem. Ideene om hvordan verdier og arbeidsplasser skapes i Norge bygger på forståelsen av en lineær verdikjede. En slik økonomi gjør oss av flere grunner sårbare.

Vi kan ikke lenger kjøpe for å kaste, og vi kan heller ikke basere norsk verdiskaping på disse prinsippene. En strategi for en mer sirkulær norsk økonomi vil derfor måtte bety en grunnleggende omstilling av tankegangen i norsk næringspolitikk de siste 40 årene.

Sirkulær økonomi er et kinderegg, som både vil bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og tjenesteløsninger vi kan eksportere. Vi må ha politikk som bidrar.

Klikk her for å abonnere på Norsk debatt sitt nyhetsbrev

Dette trenger vi svar på

Regjeringens sirkulære strategi kan være en god start.

Den må særlig svare på tre ting:

Tiltak og mål

1. Den må gi næringslivet forutsigbarhet og langsiktighet. I dag opplever vi at det mangler klare politiske målsettinger og en langsiktig politikk med rammebetingelser.

I klimakur ble kostnaden og effekten ved ulike klimatiltak satt opp, som igjen la grunnlaget for målene Stortinget satt i klimameldingen.

Vi trenger de samme vurderingen av tiltak og politiske mål for en sirkulær økonomi.

Skatte- og avgiftsendring

2. Den må varsle en gjennomgang og vilje til å vurdere dagens skatte- og avgiftssystem.

Skatter og avgifter er lagt opp etter en bruk-og-kast-økonomi, og gjør det i mange tilfeller mer økonomisk gunstig å kjøpe nytt fremfor å reparere eller kjøpe brukt.

En rapport utarbeidet av SINTEF, på oppdrag fra Virke, LO og Avfall Norge viser at det er potensiale for titusenvis av arbeidsplasser og milliarder i verdiskaping ved å gjenbruke, gjenvinne og reparere varer og materialer.

Myndighetene kan få fart på omstillingen ved å øke insentivene.

Samarbeidsprogram

3. Vi trenger målrettede program som legger til rette for samarbeid mellom næringer og i verdikjeder, og mellom næringsliv, forvaltning, virkemiddelapparat og forskningsmiljøer.

Prosess21 gav industrien god drahjelp mot en mer sirkulær økonomi. Vi trenger tilsvarende programmer for områder som landbruk og havbruk, byggenæring og handel.

Offentlige anbud må brukes mer aktivt for å stimulere til en økonomi der vi sløser mindre med ressursene.

Lev opp til egne ambisjoner!

Fra man ble enige om å lage en sirkulærstrategi for to år siden, har vi fått en enormt økt bevissthet om den betydningen en sirkulær økonomi vil ha. Ikke minst for klima.

Å jobbe med fornybar energi er viktig, men det tar oss ikke raskt nok til klimamålene.

Les mer fra Norsk debatt her

Derfor mener Virke at arbeidet må fortsette med en ny Stortingsmelding etter valget 2021. Regjeringen har satt som ambisjon at vi skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi.

Nå er det på tide å leve opp til egne ambisjoner.

Kommentarer til denne saken