En måling utført for Nettavisen viser at unge (18-30 år) er mer positive til EU enn befolkningen for øvrig (18+). Vi har dermed et generasjonsskille.

Med dette føyer Norge seg inn i et europeisk mønster, hvor unge er mer positive til EU enn eldre.

Ifølge Europaparlamentets Youth Survey 2021 er 62 prosent i aldersgruppen 16-30 i EUs medlemsland for EU, og er med det aldersgruppen som er mest positive til både EU generelt og unionens nåværende virke.

Erik Stephansen: På tide med ny, livsviktig EU-debatt

Et litt annet spørsmål enn for eller mot medlemskap, som heldigvis ikke er særlig aktuelt i noen av EUs nåværende medlemsland.

Allikevel tegner Nettavisens måling sett i sammenheng med Europaparlamentets Youth Survey et bilde av at det er de unge som i størst grad slutter opp om unionen. Også i avstemningen om Brexit er det velkjent at unge var mer positive til EU enn den voksne befolkningen for øvrig.

Det er dessverre ennå ikke rent flertall for EU blant de unge i Norge, slik som det er i EUs medlemsland. Men dersom mønsteret forsterkes kan vi på sikt håpe på et flertall for medlemskap.

Målingen illustrerer derfor kanskje særlig ungdomspartienes ansvar. Dersom de skal ta denne målingen - og norsk ungdom - på alvor, blir en viktig oppgave fremover å argumentere for norsk EU-medlemskap i sine respektive moderpartier.

Magnus E. Marsdal: Ingen betaler en høyere politisk pris for strømkrisen enn Senterpartiet

Unge Høyres leder, Ola Svenneby, begynner godt, med å understreke at EU er blitt langt mer enn et handelssamarbeid. Det er dessuten vanskelig å omtale en måling som dette, uten å se den i sammenheng med Putins invasjon av Ukraina.

Ved bipolaritetens tilbakekomst - vesten mot resten - har også Norge behov for et mer integrert samarbeid med våre allierte, kanskje særlig i Europa.

En konsekvens av invasjonen kan - og bør - derfor bli ytterligere europeisk integrasjon.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En del av dette er også at EU og unionens medlemsland vil samarbeide stadig tettere også om felles forsvars- og sikkerhetspolitikk. Etter at Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, bør dessuten også Norge delta i det europeiske forsvarssamarbeidet, PESCO.

Hvis ikke blir Norge det eneste landet i Norden som ikke deltar i alle tre nivåer av forsvarssamarbeid: transatlantisk, europeisk og nordisk.

Les mer fra Norsk debatt

Høyre, Venstre og deler av Arbeiderpartiet tar til orde for tettere europeisk samarbeid, og godt er det.

Også MDG tar til orde for en debatt om Norges tilknytning til unionen. Målingen viser at stadig flere ungdommer har et annet syn på Europa og EU enn ved forrige avstemning om medlemskap i 1994.

Ettersom mønsteret hvor unge er for medlemskap og eldre er mot tiltar, vil argumentet om at de unge fortjener å si sin mening om Norges plass i Europa og verden, bli stadig sterkere.