Noen idéer virker umiddelbart så smarte at det først er når du tenker deg om at du forstår hvor dumme de er. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum forslag om å starte norsk vaksineproduksjon er et godt eksempel.

Les mer: Vil ha norsk vaksineproduksjon: - Altfor sårbart!

Senterpartilederen fikk lansere forslaget på Dagsrevyen, men slapp et åpenbart spørsmål: Hvordan skal vi lage en vaksine vi ikke kjenner oppskriften til?

Egentlig er koronapandemien et godt bevis på hvor godt legemiddelindustrien fungerer. På rekordtid er minst fem vaksiner utviklet og industrien er nå i stand til å produsere mange milliarder doser i året. Et bedre eksempel på samspill mellom offentlig myndigheter og privat næringsliv skal man lete lenge etter.

Hvorfor har det vært så vellykket? Rett og slett fordi vaksinen er utrolig lønnsom å utvikle for dem som får det til. EU og de store landene har forhåndsbestilt milliarder av doser og sikret finansiering av vaksineutviklingen.

Når den første nordmann nå har fått begge sine skudd og er ferdigvaksinert, så er det bare å berømme Pfizer, Moderna og Astra Zeneca, som - i likhet med russiske og kinesiske kolleger - har utviklet vaksiner på under halvparten av anslått tid.

Med godkjente vaksiner er det bare å skru opp produksjonen alt hva remmer og tøy kan holde. Bare Pfizer vil om kort tid kunne produsere to milliarder doser i året, og når den enklere Astra Zeneca-vaksinen er ferdig godkjent vil det rulle ut hundrevis av millioner doser i måneden.

Er det noen som tror at AS Statens vaksinefabrikk i Norge ville hatt mye å stille opp med?

Tross det utrolige tempoet og suksessen med å utvikle vaksine, så er noen fortsatt skeptisk. Noen er rett og slett lite begeistret for internasjonalt samarbeid og samspill mellom privat og offentlig sektor.

En slik misfornøyd person er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som altså i et lengre oppslag i NRK Søndagsrevyen fikk lansere sitt forslag om å starte vaksineproduksjon i Norge.

Dette er vel å merke ikke en ny og fremtidsrettet tanke, men et forsøk på å gjenopplive en tanke Senterpartiet og de andre rødgrønne partiene begravde for mage år siden.

Som nevnt er dette noe vi hadde ved Folkehelseinstituttet frem til 2011, og vedtaket om å legge ned produksjonen er godt begrunnet:

- Kravene til moderne vaksineproduksjon er så omfattende at dette nå bare er lønnsomt i stor skala for et internasjonalt marked. Produksjonsanlegget ved instituttet er ikke dimensjonert for dette. Samtidig er den kommersielle kapasiteten for vaksineproduksjon vesentlig forbedret de siste årene. Den nasjonale vaksineberedskapen kan ivaretas uten at instituttet driver egen produksjon, mente den rødgrønne regjeringen og daværende helse- og sosialminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Ved nedleggelsen lagde man bare vaksine mot meningokokksykdom på en kontrakt fra Frankrike. Da det kom en ny vaksine, falt kontrakten bort og det var mer lønnsomt å kjøpe direkte fra produsenten. Sikrere for folkehelsen vart det også, ifølge innstillingen.

Og ikke ett eneste parti på Stortinget protesterte.

Les mer: Forslag om å avvikle vaksineproduksjon

Da vaksineproduksjonen ble lagt ned forrige gang hadde man brukt 270 millioner kroner av skattebetalernes penger på et topp moderne vaksinebygg. Til slutt ga man bort utstyret til legemiddelindustrien.

Nå vil både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjenopprette vaksineproduksjonen de la ned forrige gang de satt i regjeringen - angivelig fordi dagens system er for sårbart.

Dersom vi hadde visst hvordan vi skal lage koronavaksine, ville det hatt noe for seg. Men i virkelighetens verden er det en dødfødt tanke:

  • For å utvikle en vaksine må du ha verdens fremste forskere og stor kapasitet til å forske frem en vaksine du har patent på.
  • Deretter må vaksinen testes på 30-40.000 smittede mennesker (Norge har bare hatt drøyt 50.000 til nå, så en slik test ville vært praktisk umulig).
  • Når det er på plass, må du ha kapasitet til å få vaksinen godkjent hos alle verdens helsemyndigheter.
  • Først med alt dette på plass ville vi hatt nytte av egen produksjonskapasitet.

For å ta det med teskje: Selv om vi hadde hatt en vaksinefabrikk stående klar, ville vi ikke visst hvordan vi skulle produsert vaksinen. Eller tror Senterpartiet at patentholderne bare ville gitt bort oppskriften?

Å lansere forslag om vaksineproduksjon er å kaste blår i øynene på dem som desperat venter på covid-19-vaksine. Selv om de rødgrønne hadde kastet hundrevis av millioner kroner etter prosjektet, så ville aldri vaksinen blitt ferdig i tide. Målet er nå at alle nordmenn over 18 år er vaksinerte før sommeren.

Mer prinsipielt: Norge har ingen sjanse til å måle seg mot de internasjonale legemiddelgigantene. Vi bør gjøre som vi har gjort i denne krevende pandemien, nemlig satse på internasjonalt samarbeid og den internasjonale farmasøytiske industrien.

Vårt minste problem er at vaksinen lages i utlandet. Vårt nest minste er at vaksinene koster penger. Med det vi nå vet koster det bare et par milliarder kroner å vaksinere hele Norge, og det er småpenger i pandemisammenheng. Faktisk våger jeg påstanden at vaksineutvikling og produksjon er noe av det mest vellykkede som har skjedd i den dystre panndemieperioden.,

At vi ser en utgang på pandemien skyldes ikke forslag om å skru klokken tilbake, men evne til å utvikle og se fremover. Som Jens Stoltenberg ofte sa, så er markedet en god tjener, men en dårlig herre. Og det er nettopp et fritt marked og utsikter til fortjeneste som har fått koronavaksinen opp på rekordtid - ikke noe statlig vaksineverksted.

PS! Hva mener du? Har du tro på at Norge skal produsere vaksiner selv, eller er det bedre å kjøpe vaksinene fra legemiddelindustrien? Skriv et leserbrev!