Gå til sidens hovedinnhold

Norsk våpeneksportkontroll på avveie

I snart seks år har norske stortingspolitikere og utenriksministere avfeid Redd Barnas bekymringer rundt våpeneksport. I går kom fasiten fra Riksrevisjonen, som viser svikt i alle ledd.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Norske stortingspolitikere og utenriksministere har avfeid Redd Barnas bekymringer om norsk risikoeksport av våpen og forsvarsutstyr til landene som deltar i krigen i Jemen.

Konklusjonen fra regjeringen og det politiske flertallet på Stortinget har vært at Norge har en grundig eksportkontroll og «verdens strengeste regelverk».

I går kom fasiten fra Riksrevisjonen, og selv keiseren må nå forstå at han ikke har nye klær, han er splitter naken.

Les også: Stadig flere tyske høyreekstremister skaffer seg våpenlisens

Kan være delaktig i grove menneskerettighetsbrudd

En rapport fra Riksrevisjonen kan fort høres tørr og teknisk ut. For Redd Barna handler det om uansvarlig norsk våpeneksportkontroll og konsekvensene det har for barn.

Siden krigen i Jemen startet i 2015 har vi sett skoler og sykehus bli bombet, barn som har blitt drept, og en enorm humanitær krise. FN har gitt ut rapport på rapport som dokumenterer uakseptabel krigføring og flere grove menneskerettsbrudd fra alle krigens parter som i fremtiden kan stå igjen som krigsforbrytelser.

I samme tidsrom har Norge solgt våpen, militært utstyr og flerbruksvarer verdt over 800 millioner kroner til koalisjonen som kriger i Jemen. Og samtidig som norske myndigheter sa at de fulgte nøye med på utviklingen, økte eksporten av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og Emiratene med flere hundre prosent.

Norge eksporterer fortsatt til Emiratene

Redd Barna har flere ganger bedt regjeringen stanse eksporten til Saudi-Arabia, Emiratene og de andre landene i koalisjonen som kriger i Jemen.

I desember 2017 ble eksport av våpen og ammunisjon til Emiratene stanset, og i november 2018 ble salg av alt forsvarsmateriell og flerbruksvarer til Saudi-Arabia stanset.

Emiratene har siden fått kjøpe øvrig militært utstyr tross landets direkte rolle i krigen. Kontrollen var god, ble det fortalt. Riksrevisjonen forteller en annen historie.

Svikt i alle ledd

Riksrevisjonen avdekker vesentlige mangler hos både Utenriksdepartementet, PST og Tollvesenet. PST skal forebygge at norske produsenter eksporterer ulovlige varer eller varer til land vi ikke skal eksportere til, men har ikke prioritert dette arbeidet.

PST skal informere bedrifter om det kompliserte kontrollregelverket, men bedriftsbesøk har vært nærmest ikke-eksisterende, ifølge Riksrevisor Per Kristian Foss.

Tollvesenet skal kontrollere utførselen av våpen og militære varer, men har kun foretatt dokumentkontroll av ti prosent av utførslene, og fysisk kontroll i kun én prosent. Samlet gir det liten oversikt over hva som går ut av landet. Det har gitt et stort spillerom til uærlige aktører, også fra norsk side.

Sjeldent skarp og svært etterlengtet kritikk

De mest graverende funnene finner vi hos Utenriksdepartementet.

Departementet har åpnet opp for salg av forsvarsmateriell til mange land på et for dårlig grunnlag. Riksrevisjonen skriver at «mange er såpass knappe og overfladiske at de i realiteten ikke vurderer de faktiske forholdene i mottakerlandet». Og risikoen for at norsk forsvarsmateriell kommer på avveie har blitt grundig vurdert i kun seks av 136 konkrete eksporter som Riksrevisjonen undersøkte.

Foss beskriver vurderingen av Emiratene som «svært overflatisk». Den grundige vurderingen av om Norge kan selge våpen til Emiratene i tråd med Stortingets krav om at Norge ikke skal selge militært utstyr til land i krig, viser seg å ha vært en «kort intern e-post i Utenriksdepartement».

Det ble solgt militært utstyr til selskaper i Emiratene uten at departementet har grundig vurdert om det er noe risiko for at kjøperne selger utstyret videre. Dette til tross for at både Tolletaten og PST anser Emiratene som en «frihavn» med lite kontroll og hvor varer ofte videreføres.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Storting og regjering bør være bekymret. Norge har eksportert våpen, militært materiell og flerbruksvarer til land, basert på utdaterte og knappe landvurderinger, og uten å vurdere om kjøperlandet bryter menneskerettighetene eller kan finne på å selge det militære utstyret videre.

Redd Barna krever umiddelbare tiltak

Utenriksministeren sier at hun skal ta med seg det negative og det positive fra denne rapporten. Det går ikke. Når Riksrevisjonen sier at noe er alvorlig så må politikerne ta det på alvor. Utenriksministeren må dra i nødbremsen og stanse resterende eksport til Emiratene.

Men det handler ikke bare om å ha kontroll på hva vi selger i dag. Vi må også forstå hva som er blitt solgt, på hvilket grunnlag, og hva som skjedde med varene. Når vurderingene har vært så mangelfulle, må også eksporten som har skjedd granskes.

Riksrevisjonen påpeker at det er praksisen, og ikke nødvendigvis regelverket som er kritikkverdig.

Vi mener at et regelverk som åpner for såpass mye tolkning og med så mange smutthull, så er rapporten et klart bevis på at vi må endre rammene også.

Vårt siste krav er derfor enkelt: Sett ned et offentlig utvalg som kan gjennomgå regler og praksis slik at Norge kan få god kontroll en gang for alle.

Kommentarer til denne saken