Noe er råttent i staten Norge. Strømprisene er fremdeles skyhøye for folk flest, mens staten håver inn penger.

I tillegg til å tilbakebetale de økte inntektene her og nå, må Stortinget ta politiske grep for å sikre rimelige kraftpriser for husholdninger og industri på lang sikt. Det første vi må gjøre da er å si nei til den planlagte kraftkabelen NorthConnect – en gang for alle.

Søknaden om å bygge en kabel som skal gå fra Norge til Skottland ligger stadig på vent i olje- og energidepartementet, og kan når som helst tas opp av skuffen for å godkjennes.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Da hjelper det lite å erklære kabelen død, slik Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjorde i romjulen. NorthConnect kan nemlig hjemsøke vanlige folk og norsk industri i fremtiden.

Hva venter regjeringen på?

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen ikke skal godkjenne nye mellomlandsforbindelser i denne perioden. Det betyr at NorthConnect-søknaden fremdeles ligger klar i departementet til en ny regjering og en ny statsråd. Hvorfor ikke bare avslå hele søknaden, så er vi helt sikre på at dette prosjektet aldri kan settes i gang? Hva venter regjeringen på?

Denne vinteren har vi opplevd konsekvensene av de nye utenlandskablene, North Sea Link til England og NordLink til Tyskland. Begge disse kablene ble åpnet i fjor, og strømprisen har gjort markante hopp etter vi koblet oss tettere på det europeiske strømmarkedet.

Når Rødt har vært mot disse prosjektene, er det ikke fordi vi er mot alle utenslandskabler. Kraftutveksling med Norden har vært viktig for oss i mange tiår, og har sørget for forsyningssikkerhet for oss og de landene vi har utvekslet kraft med. Men mens vi tidligere har vært knyttet til prisområder i Norden med lave, stabile priser og god forsyningssikkerhet, har vi nå blitt koblet til nye og ustabile prisområder.

Overgangen er kritisk for vår egen energisikkerhet. Vannmagasinene tappes mens kraften eksporteres i stort monn.

Utenlandskablene som har kommet de siste to årene gir oss særlig én ting: høyere strømpriser.

Les også: Det er ikke på grunn av det grønne skiftet at vi har høye strømpriser

Nøyaktig det samme som Solberg-regjeringen

Da Arbeiderpartiet sammen med Høyre, Frp, V og MDG meldte Norge inn i ACER – til store protester fra egne medlemmer – ble avtalen at Stortinget skulle vente med å bygge nye kabler til de hadde høstet erfaringer av de allerede påbegynte kablene North Sea Link og NordLink. Søknaden om å få bygge NorthConnect ble dermed liggende hos departementet.

Arbeiderpartiet prøvde å få det til å se ut som om de hadde stanset NorthConnect, og Jonas Gahr Støre uttalte at «avtalen sikrer at NorthConnect ikke får konsesjon og ser dagens lys», og videre «la meg være tydelig: det blir ikke kabel». Lengst gikk partiets nestleder, Bjørnar Skjæran, som slo seg på brystet og utbasunerte som følger: «Det er Arbeiderpartiet som er helten i fortellingen om NorthConnect. Vi har allerede stoppet det omsøkte prosjektet for godt».

Hadde det bare vært så vel! NorthConnect er ikke stoppet. Da den forrige regjeringen sendte en ny energilov ut på høring, stod det svart på hvitt at NorthConnect-søknaden ligger på vent i departementet. Den kan godkjennes når som helst, uten at søknaden en gang kommer til behandling i Stortinget.

Dagens regjering fører med andre ord nøyaktig den samme som Solberg-regjeringen når det kommer til NorthConnect-søknaden.

Da jeg spurte olje- og energiministeren i spørretimen 27. oktober i 2021 om regjeringen vil avslå søknaden for godt (og ikke bare legge den i en skuff), var svaret det samme som før: «Jeg mener likevel at det er viktig at vi høster noen erfaringer om hvordan dette virker, for det er mange ulike synspunkter, også i samfunnsdebatten, om hvordan utenlandskablene virker og ikke virker på det norske kraftmarkedet og den norske kraftsituasjonen.»

Les også: Fikk strømregning på 18.000 kroner: - Da bannet jeg høyt

Så til alle NorthConnect-motstandere som trakk et lettelsens sukk da Sp gikk i regjering med Ap: Svaret fra den nye regjeringen er det samme som før. De skal høste og høste! Er det én ting denne høsten (og vinteren) har lært oss, er det at vi importerer høye og ustabile europeiske strømpriser.

Hvis ikke disse erfaringene betyr slutten for NorthConnect, får Senterpartiets velgere svært lite igjen for regjeringssamarbeidet.

Dette vil hjemsøke norsk politikk

Rødt har flere ganger foreslått at olje- og energidepartementet skal avslå søknaden om å bygge NorthConnect, blant annet i mars 2018, desember 2019 og februar 2021. I hele forrige periode støttet Sp våre forslag. Vil partiet fortsatt stemme med Rødt i Stortinget, etter at de har gått i regjering?

Vår kraftforedlende industri sikrer sysselsetting, verdiskaping og bosetting langs kysten. Den gir eksportinntekter i milliardklassen, og er verdens reneste metallindustri. Det er denne industrien som havner i faresonen hvis markedet får påføre kalde Norge omtrent de samme energikostnadene som landene lenger sør i Europa. Det vil skje i økende grad for hver nye utenlandskabel for strøm; vi åpner slusene til et større og dyrere marked i Europa.

Les mer fra Norsk debatt her

Senterpartiet har muligheten til å støtte Rødts forslag om å stanse NorthConnect-kabelen som skal behandles på ny denne våren. Da kan de sette en endelig stopper for denne galskapen. For NorthConnect er ikke gravlagt. Kabelen vil hjemsøke norsk politikk hvis ikke flertallet på Stortinget avslår søknaden.